Bce - Capitol 2

35 Questions | Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Bce - Capitol 2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Noua concepţie asupra ciberneticii de ordinul trei consideră ca fiind obiectul de studiu al acesteia:
  • A. 

   A. Mecanismul feedback

  • B. 

   B. Procesele de reglare si autoreglare

  • C. 

   C. Sistemele economice

  • D. 

   D. Sistemele adaptive complexe

 • 2. 
  2. Afirmaţia conform căreia “mijloacele cele mai sofisticate de prognoză şi analiză a afacerilor... de regulă eşuează în încercarea de a produce schimbări radicale în conducerea acestora” îi aparţine lui:
  • A. 

   A. Joel Moses

  • B. 

   B. Richetin şi Maier

  • C. 

   C. Flood şi Carlson

  • D. 

   D. Peter Senge

 • 3. 
  3. În ce lucrare se introduce termenul de complexitate dinamică?
  • A. 

   A. Complexity and Flexibility

  • B. 

   B. The Fifth Discipline

  • C. 

   C. The Art of System Architecturing

  • D. 

   D. Modeling of Complex Systerms

 • 4. 
  4. Când nu întâlnim „complexitatea dinamică” conform autorului Peter Senge?
  • A. 

   A. când aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen scurt şi pe termen lung.

  • B. 

   B. Când o acţiune are consecinţe diferite în părţi diferite ale sistemului

  • C. 

   C. când aceeaşi acţiune are efecte similare pe termen scurt şi pe termen lung

  • D. 

   D. când intervenţii obişnuite în sistem produc consecinţe neobişnuite

 • 5. 
  5. În care lucrare se prezintă sistemul complex ca fiind compus din din părţi interconectate, sistemul pur şi simplu crescând în complexitate ?
  • A. 

   A. Complexity and Flexibility

  • B. 

   B. The Fifth Discipline

  • C. 

   C. The Art of System Architecturing

  • D. 

   D. Modeling of Complex Systerms

 • 6. 
  6. Care savanţi au făcut pentru prima dată distincţia dintre complexitatea ştiinţifică şi cea matematică?
  • A. 

   A. Coveney şi Highfield

  • B. 

   B. Richetin şi Maier

  • C. 

   C. Flood şi Carlson

  • D. 

   D. Edward G. Wilson şi W.Brian Arthur

 • 7. 
  7. Cine este autorul modelului sofware ECHO, care ilustrează modul în care emerge o organizaţie complexă?
  • A. 

   A. Joel Moses

  • B. 

   B. Murray Gell-Mann

  • C. 

   C. W. Brian Arthur

  • D. 

   D. John H. Holand

 • 8. 
  8. Părintele Sinergeticii este considerat a fi:
  • A. 

   A. Charles Darwin

  • B. 

   B. John Holland

  • C. 

   C. Benoit Mandelbrot

  • D. 

   D. Herman Haken

 • 9. 
  9. Părintele „A-Life” este considerat a fi:
  • A. 

   A. H. Maturana

  • B. 

   B. Jay Forrester

  • C. 

   C. Chris Langhton

  • D. 

   D. Benoit Mandelbrot

 • 10. 
  10. Părintele „Biologiei evoluţioniste” este considerat a fi:
  • A. 

   A. H. Maturana

  • B. 

   B. Jay Forrester

  • C. 

   C. Charles Darwin

  • D. 

   D. Benoit Mandelbrot

 • 11. 
  11. Teoria Autopoiesis-ului se poate regăsi şi sub denumirea de:
  • A. 

   A. Teoria grafurilor

  • B. 

   B. Teoria automatelor celulare

  • C. 

   C. Cibernetica de ordin II

  • D. 

   D. Cibernetica de ordin III

 • 12. 
  12. Per Bak şi Chao Tang sunt consideraţi creatorii:
  • A. 

   A. Dinamicii de sistem

  • B. 

   B. Criticalităţii autoorganizate

  • C. 

   C. Geometriei fractale

  • D. 

   D. Reţelelor neuronale

 • 13. 
  13. Contribuţia fundamentală la dezvoltarea Teoriei Reţelelor Booleene a avut-o:
  • A. 

   A. Benoit Mandelbrot

  • B. 

   B. St. Kaufmann

  • C. 

   C. Herman Haken

  • D. 

   D. Edward Lorenz

 • 14. 
  14. Obiectul de studiu al ciberneticii de ordinul III îl constituie:
  • A. 

   A. sistemul adaptiv complex

  • B. 

   B. bucla feedback

  • C. 

   C. emergenţa

  • D. 

   D. co-evoluţia

 • 15. 
  15. Jay Forrester a dezvoltat metoda:
  • A. 

   A. Dinamicii de sistem

  • B. 

   B. Criticalităţii autoorganizate

  • C. 

   C. Geometriei fractale

  • D. 

   D. Reţelelor neuronale

 • 16. 
  16. Noţiunea de peisaj fitness a fost introdusă de:
  • A. 

   A. Ross Ashby

  • B. 

   B. St. Kauffman

  • C. 

   C. S. Wright

  • D. 

   D. Ch. Darwin

 • 17. 
  17. Teoria algoritmilor genetici a fost fondată de:
  • A. 

   A. H. von Foerster

  • B. 

   B. John Holland

  • C. 

   C. Stuart Kauffman

  • D. 

   D. Chris Langton

 • 18. 
  18. “Amprenta lui Dumnezeu”, aşa cum a fost denumită mulţimea fractală, a fost descoperită de:
  • A. 

   A. J. M. Keynes

  • B. 

   B. St. Kauffman

  • C. 

   C. E. Lorentz

  • D. 

   D. B. Mandelbrot

 • 19. 
  19. Dinamica de sistem a fost întemeiată de:
  • A. 

   A. F. Capra

  • B. 

   B. J. Forrester

  • C. 

   C. Waren McCulloch

  • D. 

   D. Julian Bigelow

 • 20. 
  20. Codul DNA al unei întreprinderi se aseamănă cu:
  • A. 

   A. reţeaua neuronilor

  • B. 

   B. genomul uman

  • C. 

   C. combinaţie de gene

  • D. 

   D. mutaţie în gene

 • 21. 
  21. Cine a propus o ştiinţă a complexităţii care să includă toate nivelele ştiinţei, de la celulă până la societate:
  • A. 

   A. J. Von Neumann

  • B. 

   B. Keneth Boulding

  • C. 

   C. L. von Bertalanffy

  • D. 

   D. Norbert Wiener

 • 22. 
  22. Ce şcoală a avut o contribuţie determinantă la apariţia ştiinţelor complexităţii:
  • A. 

   A. Scoala de la Princeton

  • B. 

   B. Scoala de la Yale

  • C. 

   C. Scoala de la Santa Fe

  • D. 

   D. Scoala de la Bucureşti

 • 23. 
  23. Teoria haosului, componentă a ştiinţelor complexităţii, studiază:
  • A. 

   A. Senzitivitatea la condiţiile iniţiale

  • B. 

   B. Sistemele neliniare

  • C. 

   C. Mulţimile fractale

  • D. 

   D. Toate cele de mai sus

 • 24. 
  24. Printre componenţii Şcolii de la Santa Fe care au contribuit la dezvoltarea ştiinţelor complexităţii nu se numără:
  • A. 

   A. Brian Arthur

  • B. 

   B. Steven N. Durlauf

  • C. 

   C. Julian Bigelow

  • D. 

   D. St. Kaufmann

 • 25. 
  25. Care dintre următoarele motive sunt considerate ca fiind motive temeinice ale schimbării ştiinţei economice actuale:
  • A. 

   A. Economia este compusă din agenţi interconectaţi, distribuiţi şi eterogeni

  • B. 

   B. Economia nu dispune de un control global

  • C. 

   C. Economia are o organizare de tip ierarhic încrucişat şi recursiv

  • D. 

   D. Toate cele de mai sus

Back to Top Back to top