Advertisement

Serbian Quizzes & Trivia


.

Questions: 70  |  Attempts: 211395
 • Sample Question
  Химна Републике Србије је „Боже правде“. Текстописац и композитор су:

Провери своје знање.Лични и нелични глаголски облици.

Questions: 19  |  Attempts: 13854
 • Sample Question
  Одабери неличне глаголске облике:

На правом си месту уколико желиш да провериш своје знање о падежима. Срећно!

Questions: 9  |  Attempts: 12461
 • Sample Question
  Обележи падеж који се употребљава само са предлозима :Questions: 593  |  Attempts: 10477
 • Sample Question
  Андреј Рубљов је био

.

Questions: 126  |  Attempts: 5535
 • Sample Question
  Научна дисциплина која се бави проучавањем ћелије, њеним обликом, грађом и функцијом назива се:

.

Questions: 134  |  Attempts: 4462
 • Sample Question
  Од тела нервних ћелија пружа се један или више наставака или нервних влакана. Дугачка и неграната влакна се називају:

Тестом знања проверавамо стечено знање из области текстуалних едитора (Word MS).

Questions: 12  |  Attempts: 3289
 • Sample Question
  Дугме на слици десно се користи за подвлачење текста.

Срећно!

Questions: 16  |  Attempts: 3164
 • Sample Question
  Име најстаријег брата Стефана Немање било је:

У овом тесту садржана су питања о књижевности, али и другим важним обележјима епохе коју називамо хуманизам и ренесанса. Пред тобом су бројни појмови са којима се срећеш током првог разред...

Questions: 21  |  Attempts: 2487
 • Sample Question
   У којем временском раздобљу се развија културни покрет под називом хуманизам и ренесанса?

.

Questions: 52  |  Attempts: 2475
 • Sample Question
  Технологије за повезивање рачунара са рачунарским мрежама обухватају следеће слојеве OSI модела:

Историја Српске револуције 1804-1835.

Questions: 23  |  Attempts: 2292
 • Sample Question
  Српска револуција се дели на два периода.  Questions: 113  |  Attempts: 2282
 • Sample Question
  Protokol razgranatog stabla (eng. Spanning Tree Protocol, STP) koristi se za:

Променљиве и непроменљиве речи, препознавање, граматичке категорије.

Questions: 20  |  Attempts: 1986
 • Sample Question
  Штиклирај све именске речи:

Квиз знања из Старе Грчке Квиз треба да помогне ученицима петог разреда при спремању градива за такмичење из историје.  

Questions: 35  |  Attempts: 1905
 • Sample Question
  Изаберите грчка племена 

.

Questions: 6  |  Attempts: 1744
 • Sample Question
  Географска ширина може бити источна и западна?

.

Questions: 121  |  Attempts: 1713
 • Sample Question
  Оснивач генетике је:

Проверите своје знање о књижевним родовима и књижевним врстама.

Questions: 11  |  Attempts: 1709
 • Sample Question
  Колико има књижевних родова?

Проверите своје знање о реализму у српској књижевности. Предвиђено је да одговоре уписујете ћирилицом, али ће бити прихваћени и одговори писани латиницом. 

Questions: 20  |  Attempts: 1699
 • Sample Question
  Који књижевни род је преовлађивао у раздобљу реализма  у српској књижевности?

Попуни празна поља, уклопи сродне појмове, одговори на питање, изабери више тачних одговора...

Questions: 10  |  Attempts: 1629
 • Sample Question
  Христос је рођен у Витлејему?

.

Questions: 91  |  Attempts: 1600
 • Sample Question
  Гамети су:

« Previous12345Next »

Advertisement


Advertisement