Advertisement

Serbian Quizzes & Trivia


Провери своје знање.Лични и нелични глаголски облици.

Questions: 19  |  Attempts: 17670
 • Sample Question
  Одабери неличне глаголске облике:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

На правом си месту уколико желиш да провериш своје знање о падежима. Срећно!

Questions: 9  |  Attempts: 14268
 • Sample Question
  Обележи падеж који се употребљава само са предлозима :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Срећно!

Questions: 16  |  Attempts: 5406
 • Sample Question
  Име најстаријег брата Стефана Немање било је:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 134  |  Attempts: 4688
 • Sample Question
  Од тела нервних ћелија пружа се један или више наставака или нервних влакана. Дугачка и неграната влакна се називају:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Квиз знања из Старе Грчке Квиз треба да помогне ученицима петог разреда при спремању градива за такмичење из историје.  

Questions: 35  |  Attempts: 4500
 • Sample Question
  Изаберите грчка племена 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Квиз знања из историје за пети разред - Стари исток. Циљ овог квиза је провера знања али и учење кроз игру. Уживајте у квизу :) 

Questions: 21  |  Attempts: 4377
 • Sample Question
  Месопотамија област између којих река ? 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 113  |  Attempts: 3805
 • Sample Question
  Protokol razgranatog stabla (eng. Spanning Tree Protocol, STP) koristi se za:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Kviz znanja 

Questions: 36  |  Attempts: 3636
 • Sample Question
  Други светски рат почео је 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 56  |  Attempts: 3493
 • Sample Question
  Protokol je skup pravila I konvencija koji definiše komunikacioni okvir između dva ili više ućesnika u komunukaciji.
  Radio Button
  Radio Button

Тестом знања проверавамо стечено знање из области текстуалних едитора (Word MS).

Questions: 12  |  Attempts: 3420
 • Sample Question
  Дугме на слици десно се користи за подвлачење текста.
  Radio Button
  Radio Button

Проверите своје знање о реализму у српској књижевности. Предвиђено је да одговоре уписујете ћирилицом, али ће бити прихваћени и одговори писани латиницом. 

Questions: 20  |  Attempts: 3276
 • Sample Question
  Који књижевни род је преовлађивао у раздобљу реализма  у српској књижевности?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 52  |  Attempts: 3041
 • Sample Question
  Технологије за повезивање рачунара са рачунарским мрежама обухватају следеће слојеве OSI модела:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

У овом тесту садржана су питања о књижевности, али и другим важним обележјима епохе коју називамо хуманизам и ренесанса. Пред тобом су бројни појмови са којима се срећеш током првог разред...

Questions: 21  |  Attempts: 2957
 • Sample Question
   У којем временском раздобљу се развија културни покрет под називом хуманизам и ренесанса?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 106  |  Attempts: 2947
 • Sample Question
  Na sledećoj slici, Prikazana je interakcija korisnika korišćenjem: 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Историја Српске револуције 1804-1835.

Questions: 23  |  Attempts: 2860
 • Sample Question
  Српска револуција се дели на два периода.  
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 6  |  Attempts: 2506
 • Sample Question
  Географска ширина може бити источна и западна?
  Radio Button
  Radio Button

Računari i periferije kolokvijum 2

Questions: 150  |  Attempts: 2296
 • Sample Question
  Kod TFT monitora vrednost napona video signala LVDS tipa je
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 120  |  Attempts: 2042
 • Sample Question
  Пренос података у оба правца истовремено назива се:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 91  |  Attempts: 2016
 • Sample Question
  Гамети су:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Проверите своје знање о књижевним родовима и књижевним врстама.

Questions: 11  |  Attempts: 1956
 • Sample Question
  Колико има књижевних родова?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

« Previous123Next »Advertisement
Advertisement