Malay Quizzes & Trivia


Tes ini hanya berisi pilihan YA dan TIDAK. jawablah sesuai dengan keadaan yang ada pada diri kamu.

Questions: 35  |  Attempts: 7016
 • Sample Question
  Jika mengerjakan sesuatu saya membaca instruksinya dulu

Kerjakanlah soal-soal berikut sebagai latihan dalam mengerjakan soal-soal olimpiade matematika. Soal-so...

Questions: 5  |  Attempts: 6968
 • Sample Question
  Bilangan 2010 adalah salah satu bilangan yang tepat merupakan hasil kali tiga buah bilangan prima berbeda ( 2010 = 2 x 5 x 201) Manakah bilangan berikut yang memiliki sifat yang sama dengan bilangan 2010 tersebut?

Untuk siswa kelas X yang belum mencapai ketuntasan dalam ulangan mid semester ganjil, diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan cara mengerjakan soal berikut. Anda hanya diberi satu kali kesempatan untuk mengerjakan soal ini, jika anda mengerjakan soal lebih dari satu kali maka nilai yang akan diambil adalah nilai pertama. Sebelum mengerjakan soal ini jangan lupa memasukkan nama dan kelas pada kolom...

Questions: 30  |  Attempts: 6734
 • Sample Question
  Menghidupkan komputer dengan menggunakan tombol power biasa disebut dengan istilah ....

Jawab semua soalan 1-15 dengan jawapan yang betul.

Questions: 15  |  Attempts: 6628
 • Sample Question
  p { margin-bottom: 0.08in; } 1.Apakah hukum menjawab salam?

Jawab soalan objektif di bawah

Questions: 5  |  Attempts: 6554
 • Sample Question
  Haiwan mempunyai bulu ialah.........

Soal PENJASORKES ini disusun oleh AHMAD TULUS PRABOWO, S.Pd, Guru PENJASORKES DI SMP Negeri 1 Ngraho Bojonegoro. Soal PENJASORKES ini digunakan pada Ujian Akhir Sekolah kelas IX.

Questions: 50  |  Attempts: 6495
 • Sample Question
  1. Dibawah ini mana yang termasuk penyakit kulit menular ?

Kuiz ini adalah untuk menguji pemahaman dan ingatan murid tahun 5

Questions: 5  |  Attempts: 6405
 • Sample Question
  YANG MANAKAH MERUPAKAN ADAB TERHADAP KEDUA IBUBAPA?

ULANGAN 1  MAPEL TIK SEMESTER GASAL KELAS VIII WAKTU : 45 MENIT TAHUN PELAJARAN 2012/2013 SMP 1 WONOPRINGGO  

Questions: 50  |  Attempts: 6060
 • Sample Question
  Perangkat lunak pengolah data yang saat ini sering digunakan adalah :    

Sebelum mengerjakan soal perhatikan !1. Berdo'a kepada Allah SWT semoga diberikan ketenangan dalam menjawab soal-soal.2. Mohon diperhatikan dalam menjawab soal isian harus benar penulisannya. Misalkan :    Tuliskan : Jama', Shalat, Qashar, Taqdim, Takbiratul Ihram, Takhir, 

Questions: 12  |  Attempts: 6081
 • Sample Question
  Menggabungkan dua shalat fardhu kedalam satu waktu disebut ..... 

Soal latihan bentuk pilihan ganda bahasa Indonesia Kelas XII SMK

Questions: 25  |  Attempts: 5948
 • Sample Question
  Cermati wacana berikut!      Pada hakikatnya pekerja adalah aset perusahaan yang perlu mendapat perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerjanya. Pada masa lalu program keselamatan kerja bersifat mengatasi kecelakaan yang sudah terjadi tetapi sekarang lebih bersifat preventif yakni memperkirakan apa yang akan terjadi. Bila akibat kerja dapat dihindarkan perlu dilakukan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pekerja yang mengalami cacat kerja akan dievaluasi serta ditetapkan tingkat kecocokannya sebelum menerima Jamsostek. Paragraf diatas dikembangkan dengan penalaran....

.

Questions: 40  |  Attempts: 5890
 • Sample Question
  Suatu lab komputer akan dipasang 16 unit komputer dengan daya masing-masing komputer 250 watt. Jadi daya yang memenuhi persyaratan untuk laboratorium komputer tersebut adalah.... 

Kerjakan soal-soal berikut sebagai latihan dalam menghadapi Ujian Nas...

Questions: 10  |  Attempts: 5841
 • Sample Question
  Dalam suatu tes jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai -2, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai -1. Jika dari 25 soal, Ani menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah, sisanya tidak dijawab. Maka nilai yang diperoleh Ani adalah....

Kata hubung. Klik jawapan yang paling tepat untuk melengkapkan ayat

Questions: 10  |  Attempts: 5847
 • Sample Question
  ________________ Pak Mail telah lanjut usianya, dia masih sihat kerana menjaga pemakanannya

Soal test online CPNS tentang Sinonim, Antonim, Padanan kata atau Pengelompokan kata

Questions: 20  |  Attempts: 5759
 • Sample Question
  Sinonim dari AUTENTIK :Questions: 10  |  Attempts: 5727
 • Sample Question
  Izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian disebut....

Klik pada jawapan yang betul.

Questions: 10  |  Attempts: 5699
 • Sample Question
  Walaupun telah berunding selama lima jam, mereka masih belum mendapat ___________bagi menyelesaikan masalah yang rumit itu.

Soal ini adalah latihan untuk menyongsong UAN SMA

Questions: 40  |  Attempts: 5668
 • Sample Question
  Tiap tahun di Pantai Ayah diadakan acara labuhan. Kegiatan tersebut termasuk jenis tindakan..                                                                                                                                  

Quiz ini untuk semua kalangan

Questions: 15  |  Attempts: 5656
 • Sample Question
  Berapa lama Alqur'an di turunkan?

MATERI : Shalat Jama’ dan Qashar

Questions: 20  |  Attempts: 5532
 • Sample Question
  Allah SWT memberikan kemudahan dan kemurahan di dalam melaksanakan shalat. Kemudahan atau keringanan tersebut dikenal dengan istilah . . . . 

CONTOH KUIZ

Questions: 3  |  Attempts: 5488
 • Sample Question
  20+30+90=