Advertisement

Malay Quizzes & Trivia


Pilihlah Jawaban yang Paling Benar!

Questions: 20  |  Attempts: 6546
 • Sample Question
  Atagfirullahal"azhim disebut bacaan...

Berilah jawaban yang paling tepat !

Questions: 15  |  Attempts: 6462
 • Sample Question
  Letak suatu negara ditinjau dari garis lintang dan garis bujurnya disebut.....

Latihan Soal TIK SMP

Questions: 50  |  Attempts: 6402
 • Sample Question
  Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku definisi dari ………

.

Questions: 10  |  Attempts: 6260
 • Sample Question
  Malaysia endra peyar  eppothu kidaittathu ? 

.

Questions: 40  |  Attempts: 6066
 • Sample Question
  Suatu lab komputer akan dipasang 16 unit komputer dengan daya masing-masing komputer 250 watt. Jadi daya yang memenuhi persyaratan untuk laboratorium komputer tersebut adalah.... 

Soal latihan bentuk pilihan ganda bahasa Indonesia Kelas XII SMK

Questions: 25  |  Attempts: 6045
 • Sample Question
  Cermati wacana berikut!      Pada hakikatnya pekerja adalah aset perusahaan yang perlu mendapat perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerjanya. Pada masa lalu program keselamatan kerja bersifat mengatasi kecelakaan yang sudah terjadi tetapi sekarang lebih bersifat preventif yakni memperkirakan apa yang akan terjadi. Bila akibat kerja dapat dihindarkan perlu dilakukan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pekerja yang mengalami cacat kerja akan dievaluasi serta ditetapkan tingkat kecocokannya sebelum menerima Jamsostek. Paragraf diatas dikembangkan dengan penalaran....

Berilah Tanda Silang pada Jawaban yang Benar!

Questions: 20  |  Attempts: 6053
 • Sample Question
  Arti dari kata Ad-Dluha adalah?Questions: 10  |  Attempts: 5924
 • Sample Question
  Izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian disebut....

Soal ini adalah latihan untuk menyongsong UAN SMA

Questions: 40  |  Attempts: 5854
 • Sample Question
  Tiap tahun di Pantai Ayah diadakan acara labuhan. Kegiatan tersebut termasuk jenis tindakan..                                                                                                                                  

Kerjakan soal-soal berikut sebagai latihan dalam menghadapi Ujian Nas...

Questions: 10  |  Attempts: 5846
 • Sample Question
  Dalam suatu tes jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai -2, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai -1. Jika dari 25 soal, Ani menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah, sisanya tidak dijawab. Maka nilai yang diperoleh Ani adalah....

Kuiz ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kemampuan para pelajar dalam memahami fungsi-fungsi komponen komputer.

Questions: 10  |  Attempts: 5826
 • Sample Question
  Apakah peranti diatas?

Quiz ini untuk semua kalangan

Questions: 15  |  Attempts: 5795
 • Sample Question
  Berapa lama Alqur'an di turunkan?

MATERI : Shalat Jama’ dan Qashar

Questions: 20  |  Attempts: 5652
 • Sample Question
  Allah SWT memberikan kemudahan dan kemurahan di dalam melaksanakan shalat. Kemudahan atau keringanan tersebut dikenal dengan istilah . . . . 

JAWAB SEMUA 15 SOALAN YANG DIBERIKAN

Questions: 15  |  Attempts: 5626
 • Sample Question
  TANDAKAN PADA JAWAPAN YANG BETUL - Beriman dengan hari akhirat ialah salah satu rukun _____________________________

CONTOH KUIZ

Questions: 3  |  Attempts: 5509
 • Sample Question
  20+30+90=

Tes terhadap pengetahuan dasar komputer

Questions: 10  |  Attempts: 5505
 • Sample Question
  Agar perangkat keras dapat berfungsi maka di perlukan …  

.

Questions: 25  |  Attempts: 5581
 • Sample Question
  Ketika matahari mulai terbit Itu menandakan akan datang waktu ….

Soal Latihan UTS Kelas XI PAI SMA Semester 2

Questions: 40  |  Attempts: 5456
 • Sample Question
  Kitab yang dikenal dengan nama perjanjian lama oleh orang Kristen adalah…

Latihan soal IPA kelas 6 Semester 1 "Ciri Khusus Makhluk Hidup"

Questions: 5  |  Attempts: 5439
 • Sample Question
  Ciri Khusus yang dimiliki bebek adalah memiliki kaki berselaput,yang berfungsi untuk .....

SOAL ULANGAN KANGG0 KELAS 9A,9B,9C,9D

Questions: 32  |  Attempts: 5526
 • Sample Question
  Basa Sunda minangka salasahiji basa ……................….. anu aya di Indonésia. Di Jawa Barat, basa Sunda téh mangrupa basa indung urang Sunda.     
Advertisement


Advertisement