Advertisement

Malay Quizzes & Trivia


Latihan soal untuk menambah pemahaman materi tentang Himpunan bagi siswa SMP kelas 7

Questions: 14  |  Attempts: 11159
 • Sample Question
  Jika P={bilangan prima kurang dari 18} dan Q={bilangan ganjil antara 3 dan 13}, maka semua anggota himpunan adalah ...

Soal ulangan semester genap 2009 - 2010

Questions: 15  |  Attempts: 10922
 • Sample Question
  Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti ....

Jawab Semua Soalan

Questions: 25  |  Attempts: 10542
 • Sample Question
  Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tiga belas dalam bentuk nombor ialahQuestions: 19  |  Attempts: 10522
 • Sample Question
  Apakah maksud pemuliharaan?

.

Questions: 10  |  Attempts: 10347
 • Sample Question
  Masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet setiap hari untuk urusan sepertiberikut kecuali

Tryout Ujian Teori Kejuruan Teknik Gambar Bangunan  Menyiapkan siswa kelas XII untuk menghadapi ujian sesungguhnya.  Petunjuk : Tuliskan Nama dan Asal Sekolah  Jawablah soal dengan tepat  selamat berlatih dan terimakasih atas kunjungann...

Questions: 51  |  Attempts: 10110
 • Sample Question
  Gambar denah sebenarnya adalah gambar potongan suatu bangunan dalam bidangdatar dengan ketinggian antara ...........  di atas lantai normal (lantai yangmempunyai ketinggian dari titik duga ±0.00).

Petunjuk soal: Beri tanda centang atau klik jawaban A, B, C, atau D yang menurut Kamu paling benar. Waktu mengerjakan 2 (dua) menit satu soal. Setelah selesai Kamu akan memperoleh sertifikat yang berisi nilai dari hasil pekerjaan Kamu. Selamat bekerja! Semoga Sukses!

Questions: 10  |  Attempts: 9912
 • Sample Question
  Soal: PA       : “ Anda ini seorang jurnalis perang.                    Apa enaknya menjadi seorang                  jurnalis perang menurut  Anda ?”               Arnett     : “ Ya. Ketika liputan saya ditonton                    oleh jutaan orang di dunia saya                    menjadi seseorang yang sangat                      terkenal, popularitas saya                     melonjak                             seperti “ selebriti dadakan “.       PA          : “ Bagaimana sisi tidak enaknya ?”       Arnett     : “ Jurnalis perang itu profesi yang                        penuh risiko. Bukan cuma risiko                        diberedel, tetapi juga risiko                        langsung  kehilangan nyawa”          Simpulan dialog di atas adalah …..

Untuk soal-soal 1-10 berikut pilihlah dari kata-kata yang bertanda A,B,C,D atau E yang mempunyai arti sama atau paling dekat, dengan kata-kata yang dicetak dengan huruf capital (huruf besar) yang terdapat diatas kata-kata tersebut. Pilihlah ja...

Questions: 10  |  Attempts: 9771
 • Sample Question
  1.      1.  EVOKASI 

JAWABLAH SOAL DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEKSAMAJANGAN LUPA :KETIK: NO.ABSEN(spasi)NAMA(spasi)KELASContoh: 01 Hasanudin VII M

Questions: 10  |  Attempts: 9004
 • Sample Question
  Apa yang dimaksud dengan mengukur...?

MTsN Tanon Sragenby Siti Aminatun

Questions: 20  |  Attempts: 8962
 • Sample Question
  Kepanjangan dari Internet adalah...........

Latihan mengerjakan soal IPA Kelas VII buat menghadapi semester 2. Kalian persiapkan pensil dan selembar kertas buat coretan...ok. Semoga berhasil.....

Questions: 40  |  Attempts: 8915
 • Sample Question
  Suatu benda dikatakan bergerak jika.................Questions: 10  |  Attempts: 8831
 • Sample Question
  Apakah yang mempengaruhi kestabilan?

Latihan mengerjakan soal IPA kelas VIII semester ganjil.....selamat mengerjakan.......

Questions: 39  |  Attempts: 8756
 • Sample Question
  Perubahan telur kupu-kupu hingga menjadi kupu-kupu dewasa di sebut….

Kata hubung. Klik jawapan yang paling tepat untuk melengkapkan ayat

Questions: 10  |  Attempts: 8507
 • Sample Question
  ________________ Pak Mail telah lanjut usianya, dia masih sihat kerana menjaga pemakanannya

Kerjakanlah soal-soal berikut sebagai latihan dalam mengerjakan soal-soal olimpiade matematika. Soal-so...

Questions: 5  |  Attempts: 8215
 • Sample Question
  Bilangan 2010 adalah salah satu bilangan yang tepat merupakan hasil kali tiga buah bilangan prima berbeda ( 2010 = 2 x 5 x 201) Manakah bilangan berikut yang memiliki sifat yang sama dengan bilangan 2010 tersebut?Questions: 5  |  Attempts: 8126
 • Sample Question
  Planet apakah yang dikenali sebagai planet biru?

Klik pada jawapan yang betul.

Questions: 10  |  Attempts: 7990
 • Sample Question
  Walaupun telah berunding selama lima jam, mereka masih belum mendapat ___________bagi menyelesaikan masalah yang rumit itu.

Jawab semua soalan 1-15 dengan jawapan yang betul.

Questions: 15  |  Attempts: 7978
 • Sample Question
  p { margin-bottom: 0.08in; } 1.Apakah hukum menjawab salam?

Latihan ulangan Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1

Questions: 30  |  Attempts: 7759
 • Sample Question
  Ketrampilan berbahasa yang mengungkapkan informasi pada orang lain secara lisan, yaitu ........

Kuiz ini adalah untuk menguji pemahaman dan ingatan murid tahun 5

Questions: 5  |  Attempts: 7680
 • Sample Question
  YANG MANAKAH MERUPAKAN ADAB TERHADAP KEDUA IBUBAPA?
Advertisement


Advertisement