Advertisement

Malay Quizzes & Trivia


Pilih jawaban yang tepat!

Questions: 5  |  Attempts: 10983
 • Sample Question
  Ciri-ciri makhluk hidup antara lain...

Soal ulangan semester genap 2009 - 2010

Questions: 15  |  Attempts: 10842
 • Sample Question
  Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti ....

Jawab Semua Soalan

Questions: 25  |  Attempts: 10532
 • Sample Question
  Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tiga belas dalam bentuk nombor ialah

Pahami polanya dan selesaikanlah !http://caramudahbelajarmatematika.com/

Questions: 26  |  Attempts: 10524
 • Sample Question
  Selesaikan deret berikut !1, 3, 5, 7, ... Questions: 19  |  Attempts: 10485
 • Sample Question
  Apakah maksud pemuliharaan?

.

Questions: 10  |  Attempts: 10343
 • Sample Question
  Masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet setiap hari untuk urusan sepertiberikut kecuali

Berikut ini merupakan latihan soal ujian sekolah atau US kelas 6 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Questions: 15  |  Attempts: 10298
 • Sample Question
  Prasasti Ciaruteun adalah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Bogor. Prasasti tersebut terdapat cap telapak kaki raja . . . .

Pelajar-pelajar diminta menjawab semua 10 soalan yang disediakan,

Questions: 10  |  Attempts: 10284
 • Sample Question
  Apakah yang diperlukan untuk pembesaran tumbuhan?

Tryout Ujian Teori Kejuruan Teknik Gambar Bangunan  Menyiapkan siswa kelas XII untuk menghadapi ujian sesungguhnya.  Petunjuk : Tuliskan Nama dan Asal Sekolah  Jawablah soal dengan tepat  selamat berlatih dan terimakasih atas kunjungann...

Questions: 51  |  Attempts: 10077
 • Sample Question
  Gambar denah sebenarnya adalah gambar potongan suatu bangunan dalam bidangdatar dengan ketinggian antara ...........  di atas lantai normal (lantai yangmempunyai ketinggian dari titik duga ±0.00).

Petunjuk soal: Beri tanda centang atau klik jawaban A, B, C, atau D yang menurut Kamu paling benar. Waktu mengerjakan 2 (dua) menit satu soal. Setelah selesai Kamu akan memperoleh sertifikat yang berisi nilai dari hasil pekerjaan Kamu. Selamat bekerja! Semoga Sukses!

Questions: 10  |  Attempts: 9909
 • Sample Question
  Soal: PA       : “ Anda ini seorang jurnalis perang.                    Apa enaknya menjadi seorang                  jurnalis perang menurut  Anda ?”               Arnett     : “ Ya. Ketika liputan saya ditonton                    oleh jutaan orang di dunia saya                    menjadi seseorang yang sangat                      terkenal, popularitas saya                     melonjak                             seperti “ selebriti dadakan “.       PA          : “ Bagaimana sisi tidak enaknya ?”       Arnett     : “ Jurnalis perang itu profesi yang                        penuh risiko. Bukan cuma risiko                        diberedel, tetapi juga risiko                        langsung  kehilangan nyawa”          Simpulan dialog di atas adalah …..

Untuk soal-soal 1-10 berikut pilihlah dari kata-kata yang bertanda A,B,C,D atau E yang mempunyai arti sama atau paling dekat, dengan kata-kata yang dicetak dengan huruf capital (huruf besar) yang terdapat diatas kata-kata tersebut. Pilihlah ja...

Questions: 10  |  Attempts: 9640
 • Sample Question
  1.      1.  EVOKASI 

JAWABLAH SOAL DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEKSAMAJANGAN LUPA :KETIK: NO.ABSEN(spasi)NAMA(spasi)KELASContoh: 01 Hasanudin VII M

Questions: 10  |  Attempts: 8970
 • Sample Question
  Apa yang dimaksud dengan mengukur...?

MTsN Tanon Sragenby Siti Aminatun

Questions: 20  |  Attempts: 8955
 • Sample Question
  Kepanjangan dari Internet adalah...........

Latihan mengerjakan soal IPA Kelas VII buat menghadapi semester 2. Kalian persiapkan pensil dan selembar kertas buat coretan...ok. Semoga berhasil.....

Questions: 40  |  Attempts: 8856
 • Sample Question
  Suatu benda dikatakan bergerak jika.................Questions: 10  |  Attempts: 8829
 • Sample Question
  Apakah yang mempengaruhi kestabilan?

Jawab soalan berikut

Questions: 11  |  Attempts: 8778
 • Sample Question
  Part of body

Latihan mengerjakan soal IPA kelas VIII semester ganjil.....selamat mengerjakan.......

Questions: 39  |  Attempts: 8690
 • Sample Question
  Perubahan telur kupu-kupu hingga menjadi kupu-kupu dewasa di sebut….

Kata hubung. Klik jawapan yang paling tepat untuk melengkapkan ayat

Questions: 10  |  Attempts: 8269
 • Sample Question
  ________________ Pak Mail telah lanjut usianya, dia masih sihat kerana menjaga pemakanannyaQuestions: 5  |  Attempts: 8111
 • Sample Question
  Planet apakah yang dikenali sebagai planet biru?

Kerjakanlah soal-soal berikut sebagai latihan dalam mengerjakan soal-soal olimpiade matematika. Soal-so...

Questions: 5  |  Attempts: 8080
 • Sample Question
  Bilangan 2010 adalah salah satu bilangan yang tepat merupakan hasil kali tiga buah bilangan prima berbeda ( 2010 = 2 x 5 x 201) Manakah bilangan berikut yang memiliki sifat yang sama dengan bilangan 2010 tersebut?
Advertisement


Advertisement