Advertisement

Malay Quizzes & Trivia


Latihan soal untuk menambah pemahaman materi tentang Himpunan bagi siswa SMP kelas 7

Questions: 14  |  Attempts: 11084
 • Sample Question
  Jika P={bilangan prima kurang dari 18} dan Q={bilangan ganjil antara 3 dan 13}, maka semua anggota himpunan adalah ...Questions: 20  |  Attempts: 10754
 • Sample Question
  Provinsi yang belum pernah mengalami pemekaran adalah . . . .

Soal ulangan semester genap 2009 - 2010

Questions: 15  |  Attempts: 10714
 • Sample Question
  Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti ....

Pilih jawaban yang tepat!

Questions: 5  |  Attempts: 10713
 • Sample Question
  Ciri-ciri makhluk hidup antara lain...

Jawab Semua Soalan

Questions: 25  |  Attempts: 10501
 • Sample Question
  Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tiga belas dalam bentuk nombor ialahQuestions: 19  |  Attempts: 10394
 • Sample Question
  Apakah maksud pemuliharaan?

Pelajar-pelajar diminta menjawab semua 10 soalan yang disediakan,

Questions: 10  |  Attempts: 10262
 • Sample Question
  Apakah yang diperlukan untuk pembesaran tumbuhan?

.

Questions: 10  |  Attempts: 10222
 • Sample Question
  Masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet setiap hari untuk urusan sepertiberikut kecuali

Tryout Ujian Teori Kejuruan Teknik Gambar Bangunan  Menyiapkan siswa kelas XII untuk menghadapi ujian sesungguhnya.  Petunjuk : Tuliskan Nama dan Asal Sekolah  Jawablah soal dengan tepat  selamat berlatih dan terimakasih atas kunjungann...

Questions: 51  |  Attempts: 10011
 • Sample Question
  Gambar denah sebenarnya adalah gambar potongan suatu bangunan dalam bidangdatar dengan ketinggian antara ...........  di atas lantai normal (lantai yangmempunyai ketinggian dari titik duga ±0.00).

Petunjuk soal: Beri tanda centang atau klik jawaban A, B, C, atau D yang menurut Kamu paling benar. Waktu mengerjakan 2 (dua) menit satu soal. Setelah selesai Kamu akan memperoleh sertifikat yang berisi nilai dari hasil pekerjaan Kamu. Selamat bekerja! Semoga Sukses!

Questions: 10  |  Attempts: 9880
 • Sample Question
  Soal: PA       : “ Anda ini seorang jurnalis perang.                    Apa enaknya menjadi seorang                  jurnalis perang menurut  Anda ?”               Arnett     : “ Ya. Ketika liputan saya ditonton                    oleh jutaan orang di dunia saya                    menjadi seseorang yang sangat                      terkenal, popularitas saya                     melonjak                             seperti “ selebriti dadakan “.       PA          : “ Bagaimana sisi tidak enaknya ?”       Arnett     : “ Jurnalis perang itu profesi yang                        penuh risiko. Bukan cuma risiko                        diberedel, tetapi juga risiko                        langsung  kehilangan nyawa”          Simpulan dialog di atas adalah …..

MAKANAN BERZAT

Questions: 3  |  Attempts: 9513
 • Sample Question
  JAWAB PANTUN TEKA - TEKI DI BAWAH Kulit keras hijau berduri pula Bila dimakan enak sekali Kulitnya keras berduri pula Raja buah gelaran diberi

Untuk soal-soal 1-10 berikut pilihlah dari kata-kata yang bertanda A,B,C,D atau E yang mempunyai arti sama atau paling dekat, dengan kata-kata yang dicetak dengan huruf capital (huruf besar) yang terdapat diatas kata-kata tersebut. Pilihlah ja...

Questions: 10  |  Attempts: 9481
 • Sample Question
  1.      1.  EVOKASI 

Berikut ini merupakan latihan soal ujian sekolah atau US kelas 6 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Questions: 15  |  Attempts: 9480
 • Sample Question
  Prasasti Ciaruteun adalah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Bogor. Prasasti tersebut terdapat cap telapak kaki raja . . . .

JAWABLAH SOAL DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEKSAMAJANGAN LUPA :KETIK: NO.ABSEN(spasi)NAMA(spasi)KELASContoh: 01 Hasanudin VII M

Questions: 10  |  Attempts: 8961
 • Sample Question
  Apa yang dimaksud dengan mengukur...?

MTsN Tanon Sragenby Siti Aminatun

Questions: 20  |  Attempts: 8945
 • Sample Question
  Kepanjangan dari Internet adalah...........Questions: 10  |  Attempts: 8820
 • Sample Question
  Apakah yang mempengaruhi kestabilan?

Kuiz matematik yang diambil dari pelbagai sumber untuk menambah kemahiran kanak-kanak pada tahap ini.

Questions: 4  |  Attempts: 8745
 • Sample Question
  7 plus 2 equals

Latihan mengerjakan soal IPA Kelas VII buat menghadapi semester 2. Kalian persiapkan pensil dan selembar kertas buat coretan...ok. Semoga berhasil.....

Questions: 40  |  Attempts: 8720
 • Sample Question
  Suatu benda dikatakan bergerak jika.................

Jawab soalan berikut

Questions: 11  |  Attempts: 8720
 • Sample Question
  Part of body

Latihan mengerjakan soal IPA kelas VIII semester ganjil.....selamat mengerjakan.......

Questions: 39  |  Attempts: 8483
 • Sample Question
  Perubahan telur kupu-kupu hingga menjadi kupu-kupu dewasa di sebut….
Advertisement


Advertisement