Test 1 (Upi 2013)

10 Questions | Total Attempts: 247

SettingsSettingsSettings
Test 1 (Upi 2013) - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  WBS Dijagram predstavlja?
  • A. 

   Poslove i zadatke koje treba uraditi da bi se zavrsio veci deo projekta?

  • B. 

   Poslove i zadatke koje treba uraditi da bi se zavrsio jedan deo projekta?

  • C. 

   Poslove i zadatke koje treba uraditi da bi se zavrsio projekat u celini?

 • 2. 
  Usiljeno vreme  trajanja aktivnosti je:
  • A. 

   Najmanje vreme trajanja koje podrazumeva najbrzi rad i angazovanje sredstva.

  • B. 

   Najduze vreme trajanja koje podrazumeva najbrzi rad i angazovanje sredstva u skladu sa tipom projekta.

  • C. 

   Vreme trajanja jednako normalnom vremenju trajanja aktivnosti,koja podrazumeva najbrzi rad i angazovanje sredstva

 • 3. 
  Podela projekta sa aspekta vremena trajanja, finansija i utroska resursa je na: 1.investicioni 2.biznis 3. _____________
 • 4. 
  Mrezni modeli predstavljaju?
  • A. 

   Graficki prikaz resursnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu.

  • B. 

   Graficki prikaz tehnoloskog i vremenskog odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu.

  • C. 

   Graficki prikaz troskovnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu.

 • 5. 
  Optimisticko vreme predstavlja?
  • A. 

   Najkrace procenjeno vreme za realizaciju aktivnosti pod izuzetno lakim uslovima.

  • B. 

   Najduze procenjeno vreme za realizaciju aktivnosti pod izuzetno teskim uslovima.

  • C. 

   Najkrace procenjeno vreme za realizaciju aktivnosti pod izuzetno teskim uslovima.

 • 6. 
  Normalno vreme trajanja aktivnosti je:
  • A. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angazovanje maksimalnih troskova.

  • B. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angazovanje optimalnih troskova.

  • C. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angazovanje minimalnih troskova.

 • 7. 
  Projekat predstavlja:
  • A. 

   Odredjeni posao koji treba da se zavrski u buducnosti, ogranicen vremenom, resursima i troskovima.

  • B. 

   Odredjeni posao koji treba da se zavrski u buducnosti, ogranicen vremenom i troskovima.

  • C. 

   Odredjeni posao koji treba da se zavrski u buducnosti, ogranicen resursima i troskovima.

 • 8. 
  Analiza strukture kod tehnike mreznog planiranja definise:
  • A. 

   Medjuzavisnost odvijanja aktivnosti

  • B. 

   Vremenske ogranicenosti projekta

  • C. 

   Resursnu rasporedjenost u projektu

 • 9. 
  Dogadjaj se graficki predstavlja kao:
  • A. 

   Isprekidana linija

  • B. 

   Vektor

  • C. 

   Krug

 • 10. 
  Plan kvaliteta je:
  • A. 

   Manje detaljan od programa kvaliteta

  • B. 

   Isti kao i program kvaliteta

  • C. 

   Detaljniji od programa kvaliteta