Advertisement

Malay Quizzes & Trivia


.

Questions: 20  |  Attempts: 4501
 • Sample Question
  Tamadun berasal dari kata bahasa iaitu tamaddana atau madana yang bererti  __________                                         

.

Questions: 20  |  Attempts: 4501
 • Sample Question
  Tamadun berasal dari kata bahasa iaitu tamaddana atau madana yang bererti  __________                                         

Soal-soal Latihan Uji Kompetensi Guru Ketiga Kepala Sekolah 

Questions: 20  |  Attempts: 4478
 • Sample Question
  Tantangan yang dihadapi kepala sekolah makin hari makin komplek, baik ancaman dari luar dan hambatan dari dalam sekolah, kepala sekolah yang kompeten... 

Sila Pilih Jawapan Yang Betul. Semoga Berjaya!

Questions: 10  |  Attempts: 4471
 • Sample Question
  Hukum Nun Mati itu terbahagi kepada  berapa bahagian?Questions: 5  |  Attempts: 4466
 • Sample Question
  Keselamatan kanak-kanak di luar rumah menjadi isu yang mendapat                                   ramai akhir-akhir ini.

Soal Mata Pelajaran Prakarya Kelas 7 - 2018-2019

Questions: 40  |  Attempts: 4453
 • Sample Question
  Makanan yang mengandung serat tinggi adalah...

Petunjuk : Isikan First Name dengan nama panggilan anda, contoh Ali. Isikan Last Name dengan kelas/no. absen contoh H/23 (untuk nama Ali, kelas VIII H no. absen 23) Klik tombol star untuk memulai latihan Klik tombol Submit jika latihan telah selesai Download certificate (file pdf), print dan kumpulkan

Questions: 25  |  Attempts: 4418
 • Sample Question
  Bunyi huruf yang terdengar memantul bila ia mati atau dimatikan karena waqaf, adalah pengertian dari…

Petunjuk: 1). Isi Namamu 2). Klik [Mulai] atau [Start] 3). Pilihlah jawaban yang paling tepat!   

Questions: 10  |  Attempts: 4417
 • Sample Question
  Bagian alat pencernaan makanan yang tidak berfungsi mencernakan makanan secara kimia adalah ....  

Soal-soal latihan ini untuk mengukur pemahaman siswa kelas xi

Questions: 5  |  Attempts: 4380
 • Sample Question
  Kegiatan Bulan Bahasa ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar serta menanamkan sikap menghargai terhadap bahasa Indonesia. Kutipan proposal tersebut terdapat dalam bagian …

.

Questions: 25  |  Attempts: 4348
 • Sample Question
  Angin topan dan gunung meletus adalah contoh dari ….

Anda boleh menguji minda dengan menjawab soalan ini

Questions: 10  |  Attempts: 4328
 • Sample Question
  Mak Yong dipersembahkan dalam bentuk tarianQuestions: 20  |  Attempts: 4311
 • Sample Question
  Sikap dan perilaku warga negara  yang dijiwai oleh kecintaannya  terhadap negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup  bangsa dan negara disebut…Questions: 15  |  Attempts: 4249
 • Sample Question
   Allah bersifat baqa' bererti__________________   

Quiz  IPA dengan Judul " Tekanan " ini berjumlah 20 butir. Untuk menjawab Quiz ini silakan tulis nama , kelas dan nomor absen ( contoh : Devi Riyanti VIII E 32 ) pada kotak " Name " kemudian klik Start untuk memulai. Untuk melanjutkan dari soal satu ke soal berikutnya klik next question. Setelah selesai menjawab semua soal anda akan memperoleh " certificate " , kemudian print / cetak certificate tersebut. Selamat belajar semoga s...

Questions: 20  |  Attempts: 4177
 • Sample Question
  Pada gambar di bawah ini yang dimaksud permukaan bidang tekan ditunjukkan pada nomaor … .

Jawab semua soalan kuiz berikut.

Questions: 15  |  Attempts: 4179
 • Sample Question
  Menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari adalah ....

Mari belajar sambil berhibur.

Questions: 7  |  Attempts: 4126
 • Sample Question
  Binatang apakah yang boleh berubah warna mengikut persekitarannya?

.

Questions: 10  |  Attempts: 4088
 • Sample Question
  Apakah maksud mikroorganisma?

Berikut ini merupakan Soal latihan test CPNS latihan online tentang Pengetahuan Umum

Questions: 20  |  Attempts: 4068
 • Sample Question
  Negara Indonesia adalah Negara hukum Kalimat tersebut terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang merupakan amandemen ....

Kuiz sains tahun 4

Questions: 8  |  Attempts: 4065
 • Sample Question
  Apakah salah satu daripada keperluan asas manusia dan haiwan?

Berdasarkan soalan yang diberikan , nyatakan betul bagi penyataan yang betul manakala salah bagi penyataan yang salah.

Questions: 15  |  Attempts: 3992
 • Sample Question
  Benda di Bumi boleh dibahagi kepada benda hidup dan benda bukan hidup.
Advertisement


Advertisement