Advertisement

Malay Quizzes & Trivia
Questions: 5  |  Attempts: 4403
 • Sample Question
  Adakah kanak-kanak memerlukan persekitaran yang selamat?

Petunjuk : Isikan First Name dengan nama panggilan anda, contoh Ali. Isikan Last Name dengan kelas/no. absen contoh H/23 (untuk nama Ali, kelas VIII H no. absen 23) Klik tombol star untuk memulai latihan Klik tombol Submit jika latihan telah selesai Download certificate (file pdf), print dan kumpulkan

Questions: 25  |  Attempts: 4366
 • Sample Question
  Bunyi huruf yang terdengar memantul bila ia mati atau dimatikan karena waqaf, adalah pengertian dari…

.

Questions: 10  |  Attempts: 4330
 • Sample Question
  Pada Jun 1985, pasukan Perancis dan Itali sedang berperangdengan pasukan Austria dalam satu pertempuran yang dasyat di Solferino.        

Kuis ini berisikan materi mengenai materi "Peristiwa Kemerdekaan Republik Indonesia"

Questions: 10  |  Attempts: 4327
 • Sample Question
  Siapakah yang membacakan teks proklamasi Indonesia ?Questions: 20  |  Attempts: 4296
 • Sample Question
  Sikap dan perilaku warga negara  yang dijiwai oleh kecintaannya  terhadap negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup  bangsa dan negara disebut…Questions: 20  |  Attempts: 4221
 • Sample Question
  Suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan disebut ...

Soal Mata Pelajaran Prakarya Kelas 7 - 2018-2019

Questions: 40  |  Attempts: 4243
 • Sample Question
  Makanan yang mengandung serat tinggi adalah...

UNTUK KELAS 4A DAN AB SDIT AL FATHIMIYYAH

Questions: 25  |  Attempts: 4180
 • Sample Question
  Syafa menemukan uang di depan kelas. Syafa menyerahkan uang tersebut kepada guru. Berdasarkan cerita di atas Syafa me­miliki perilaku .

.

Questions: 25  |  Attempts: 4142
 • Sample Question
  Angin topan dan gunung meletus adalah contoh dari ….

Sila Pilih Jawapan Yang Betul. Semoga Berjaya!

Questions: 10  |  Attempts: 4317
 • Sample Question
  Hukum Nun Mati itu terbahagi kepada  berapa bahagian?

Jawab semua soalan kuiz berikut.

Questions: 15  |  Attempts: 4085
 • Sample Question
  Menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari adalah ....

Petunjuk: 1). Isi Namamu 2). Klik [Mulai] atau [Start] 3). Pilihlah jawaban yang paling tepat!   

Questions: 10  |  Attempts: 4226
 • Sample Question
  Bagian alat pencernaan makanan yang tidak berfungsi mencernakan makanan secara kimia adalah ....  

Kuiz sains tahun 4

Questions: 8  |  Attempts: 4063
 • Sample Question
  Apakah salah satu daripada keperluan asas manusia dan haiwan?

Berikut ini merupakan Soal latihan test CPNS latihan online tentang Pengetahuan Umum

Questions: 20  |  Attempts: 4041
 • Sample Question
  Negara Indonesia adalah Negara hukum Kalimat tersebut terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang merupakan amandemen ....

Mari belajar sambil berhibur.

Questions: 7  |  Attempts: 3995
 • Sample Question
  Binatang apakah yang boleh berubah warna mengikut persekitarannya?

بسم الله الرحمن الرحيم   Saya memulai ulanganonline, mata pelajaran TIK  kelas 8. Pilihlah jawaban yang paling tepat, kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Siswa/i boleh memuka buku-google untuk berdiskusi. Selamat mengerjakan...... Soal sebanyak 10 soal , Waktu 10 Menit.......!!!

Questions: 10  |  Attempts: 3945
 • Sample Question
  Microsoft Word merupakan jenis program aplikasi ....

Berdasarkan soalan yang diberikan , nyatakan betul bagi penyataan yang betul manakala salah bagi penyataan yang salah.

Questions: 15  |  Attempts: 3940
 • Sample Question
  Benda di Bumi boleh dibahagi kepada benda hidup dan benda bukan hidup.

.

Questions: 20  |  Attempts: 3944
 • Sample Question
  Tamadun berasal dari kata bahasa iaitu tamaddana atau madana yang bererti  __________                                         

.

Questions: 20  |  Attempts: 3944
 • Sample Question
  Tamadun berasal dari kata bahasa iaitu tamaddana atau madana yang bererti  __________                                         Questions: 15  |  Attempts: 4056
 • Sample Question
   Allah bersifat baqa' bererti__________________   
Advertisement


Advertisement