Malay Quizzes & Trivia


   Kuiz  Sains tahun 2 dalam Bahasa Melayu. Semoga berjaya. 

Questions: 10  |  Attempts: 21805
 • Sample Question
  Benda hidup memerlukan air, makanan dan_____________ untuk hidup

Kuiz sains tahun 3 set 1. Oleh Cikgu MNHafiiz MNawawi. Semoga berjayaLayari www.mnhafiiz.blogspot.com dan http://kemahiranhidupskbh.blogspot.com

Questions: 10  |  Attempts: 21651
 • Sample Question
  Antara sifat luaran berikut, yang manakah tidak di miliki oleh ikan?

Selamat mengerjakan

Questions: 10  |  Attempts: 19875
 • Sample Question
    Hasil dari  -4 + 10 : 2 ´ (-5) adalah ....

Soal untuk menguji pemahaman Matematika materi lingkaran bagi siswa kelas 8 semester 2

Questions: 13  |  Attempts: 18949
 • Sample Question
  Bagian yang diarsir pada gambar disebut ...

Type description here.

Questions: 10  |  Attempts: 17858
 • Sample Question
  Pilih ejaan yang BETUL :

Jawab semua soalan. (5 minit)

Questions: 10  |  Attempts: 17792
 • Sample Question
  1. Wanita yang berbaju kurung itu bukan ibu saya tetapi _____________ ibu saudara saya.

Sk Semaseh

Questions: 8  |  Attempts: 17865
 • Sample Question
  Kemahiran berbahasa ______________ menjadi prasyarat untuk memohon sesuatu jawatan kerana bahasa ini merupakan bahasa antarabangsa.

 

Questions: 40  |  Attempts: 17420
 • Sample Question
  SKL : BILANGAN BULAT Hasil dari : 17 - ( 3 x (-8) adalah ....

Sejauh mana anda memahami matematika?

Questions: 5  |  Attempts: 17124
 • Sample Question
  Diketahui selembar seng dengan panjang 80 cm dan lebarnya 30 cm. Jika panjang dan lebarnya dipotong dengan ukuran yang sama sehingga menghasilkan luas 275 cm2, maka panjang dan lebarnya harus dipotong...

LATIHAN TATABAHASA - KATA KERJA

Questions: 5  |  Attempts: 16696
 • Sample Question
  Pak Abu sedang ______________________ rambut Asraf.

Jawab semua soalan

Questions: 15  |  Attempts: 16483
 • Sample Question
  Ginjal berfungsi sebagai penapis dalam sistem badan manusia. Manakala kardiovaskular adalah berkait dengan jantung.

Semangat ya Pak, Bu, biar UKG 2013 memperoleh hasil yang OK!

Questions: 30  |  Attempts: 16242
 • Sample Question
  Kemampuan membaca yang diperoleh siswa kelas I dan kelas II akan menjadi dasar pembelajaran membaca lanjut. Oleh sebab itu, pembaca permulaan benar-benar memerlukan perhatian guru ......Questions: 10  |  Attempts: 16111
 • Sample Question
  Magnet mempunyai dua kutub yaitu ...

Sejarah Tingkatan 1Bab 1 - Sejarah dan KitaBab 2 - Zaman Prasejarah

Questions: 15  |  Attempts: 16057
 • Sample Question
  1.' Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.'Nyatakan tokoh sejarah yang mengatakan pengertian sejarah ini.

Jawab  semua soalan berikut.

Questions: 15  |  Attempts: 15986
 • Sample Question
  Hukum menunaikan solat jumaat adalah fardhu ain kepada muslim lelaki.

Kuiz ini mengandungi 10 soalan yang terdiri dari pelbagai jenis item soalan. Jawab semua soalan.

Questions: 10  |  Attempts: 15683
 • Sample Question
  1. Kumpulan makanan yang manakah yang perlu diambil dalam kadar yang sedikit?Questions: 20  |  Attempts: 14415
 • Sample Question
  Peristiwa yang terjadi pada pengisian akumulator (aki) merupakan perubahan bentuk energi dari ....

.

Questions: 5  |  Attempts: 14355
 • Sample Question
  1. Azman berasa ____________ apabila melihat kawan baiknya memenangi       pertandingan melukis.

PETUNJUK PENILAIAN Benar diberi nilai 4  Salah diberi nilai -1 Untuk soal nomor 1 sampai dengan 20, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik (…) pada bagian tengah kalimat, agar antar bagian kalimat tersebut memiliki analogi hubungan yang sama! Untuk soal nomor 16 s.d. 20 pilihlah jawaban yang mempunyai hubungan kata paling tepat dengan...

Questions: 60  |  Attempts: 14280
 • Sample Question
  Rusuk berhubungan dengan…, sebagaimana… berhubungan dengan teleskop.

Soalan ini disediakan oleh : 1.) Dinneish a/l sanggara Narayanan 2.) Hemalatha a/p Kuppusamy 3.) Vicnesh a/l Balakishan

Questions: 15  |  Attempts: 14072
 • Sample Question
  Apakah nama perdana menteri kita ke-3 ?