Advertisement

Malay Quizzes & Trivia


Berikut ini adalah soal uji coba Latihan Ujian Sekolah Kelas VI.Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan AlamAlokasi Waktu  : 60 menitJumlah Soal     : 40 butirBentuk Soal     : Pilihan Ganda

Questions: 40  |  Attempts: 24227
 • Sample Question
  Perhatikan gambar berikut ini!Ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut adalah . . . . 

Kuiz ini mengandungi 10 soalan yang terdiri dari pelbagai jenis item soalan. Jawab semua soalan.

Questions: 10  |  Attempts: 24130
 • Sample Question
  1. Kumpulan makanan yang manakah yang perlu diambil dalam kadar yang sedikit?

Kuiz sains tahun 3 set 1. Oleh Cikgu MNHafiiz MNawawi. Semoga berjayaLayari www.mnhafiiz.blogspot.com dan http://kemahiranhidupskbh.blogspot.com

Questions: 10  |  Attempts: 23589
 • Sample Question
  Antara sifat luaran berikut, yang manakah tidak di miliki oleh ikan?

Selamat mengerjakan

Questions: 10  |  Attempts: 23208
 • Sample Question
    Hasil dari  -4 + 10 : 2 ´ (-5) adalah ....

Type description here.

Questions: 10  |  Attempts: 22787
 • Sample Question
  Pilih ejaan yang BETUL :

Soal untuk menguji pemahaman Matematika materi lingkaran bagi siswa kelas 8 semester 2

Questions: 13  |  Attempts: 22227
 • Sample Question
  Bagian yang diarsir pada gambar disebut ...

Jawab semua soalan. (5 minit)

Questions: 10  |  Attempts: 21275
 • Sample Question
  1. Wanita yang berbaju kurung itu bukan ibu saya tetapi _____________ ibu saudara saya.

Sk Semaseh

Questions: 8  |  Attempts: 20791
 • Sample Question
  Kemahiran berbahasa ______________ menjadi prasyarat untuk memohon sesuatu jawatan kerana bahasa ini merupakan bahasa antarabangsa.

Sejarah Tingkatan 1Bab 1 - Sejarah dan KitaBab 2 - Zaman Prasejarah

Questions: 15  |  Attempts: 20355
 • Sample Question
  1.' Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.'Nyatakan tokoh sejarah yang mengatakan pengertian sejarah ini.

Jawab  semua soalan berikut.

Questions: 15  |  Attempts: 19783
 • Sample Question
  Hukum menunaikan solat jumaat adalah fardhu ain kepada muslim lelaki.

PETUNJUK PENILAIAN Benar diberi nilai 4  Salah diberi nilai -1 Untuk soal nomor 1 sampai dengan 20, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik (…) pada bagian tengah kalimat, agar antar bagian kalimat tersebut memiliki analogi hubungan yang sama! Untuk soal nomor 16 s.d. 20 pilihlah jawaban yang mempunyai hubungan kata paling tepat dengan...

Questions: 60  |  Attempts: 19612
 • Sample Question
  Rusuk berhubungan dengan…, sebagaimana… berhubungan dengan teleskop.Questions: 10  |  Attempts: 18534
 • Sample Question
  Magnet mempunyai dua kutub yaitu ...

LATIHAN TATABAHASA - KATA KERJA

Questions: 5  |  Attempts: 17887
 • Sample Question
  Pak Abu sedang ______________________ rambut Asraf.

Sejauh mana anda memahami matematika?

Questions: 5  |  Attempts: 17849
 • Sample Question
  Diketahui selembar seng dengan panjang 80 cm dan lebarnya 30 cm. Jika panjang dan lebarnya dipotong dengan ukuran yang sama sehingga menghasilkan luas 275 cm2, maka panjang dan lebarnya harus dipotong...

 

Questions: 40  |  Attempts: 17484
 • Sample Question
  SKL : BILANGAN BULAT Hasil dari : 17 - ( 3 x (-8) adalah ....

Semangat ya Pak, Bu, biar UKG 2013 memperoleh hasil yang OK!

Questions: 30  |  Attempts: 16273
 • Sample Question
  Kemampuan membaca yang diperoleh siswa kelas I dan kelas II akan menjadi dasar pembelajaran membaca lanjut. Oleh sebab itu, pembaca permulaan benar-benar memerlukan perhatian guru ......Questions: 20  |  Attempts: 16201
 • Sample Question
  Peristiwa yang terjadi pada pengisian akumulator (aki) merupakan perubahan bentuk energi dari ....

Berikut ini adalah beberapa soal yangmenyangkut wawasan nusantara. Beberapa dari soal tersebut yang kami gunakan sebagai bahan presentasi mata kuliah Kwarganegaraan dan Pkn. Selam...

Questions: 40  |  Attempts: 16149
 • Sample Question
  Apa yang di maksud dengan Wawasan Negara ?

Petunjuk 1. Isi nama dengan benar 2. Soal berjumlah 25 butir yang terdiri dari pilihan ganda 3. Waktu untuk mengerjakan soal adalah 50 menit 4. Kerjakan soal dengan teliti karena soal yang sudah dikerjakan tidak akan bisa diulang 5. Soal bersifat acak antara komputer yang satu dengan yang lain 6. Soal akan keluar satu per satu dan begitu selesai akan berganti ke soal berikutnya 7. Di akhir pengerjaan, hasil tes bisa diketa...

Questions: 25  |  Attempts: 16026
 • Sample Question
  Gerakan bolak-balik melalui titik setimbang disebut . . . .

Soalan ini disediakan oleh : 1.) Dinneish a/l sanggara Narayanan 2.) Hemalatha a/p Kuppusamy 3.) Vicnesh a/l Balakishan

Questions: 15  |  Attempts: 14561
 • Sample Question
  Apakah nama perdana menteri kita ke-3 ?
Advertisement


Advertisement