Advertisement

Hebrew Quizzes & Trivia


.

Questions: 48  |  Attempts: 13408
 • Sample Question
  (באלו מקורות אנרגטיים נשתמש (בעיקר) בריצת 80 מטר תחרותית (6-7 שניות 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 34  |  Attempts: 7000
 • Sample Question
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 34  |  Attempts: 7000
 • Sample Question
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 34  |  Attempts: 7000
 • Sample Question
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 19  |  Attempts: 2946
 • Sample Question
  איזה פציעה אינה שייכת לפציעות מסוג שימוש יתר ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

 

Questions: 12  |  Attempts: 1553
 • Sample Question
  מהי המתנה הגדולה שהעיסוק שלך נותן לעולם?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

בהצלחה!

Questions: 12  |  Attempts: 1435
 • Sample Question
  כאשר אנו נושמים אנו:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

הקדש מחשבה לפני שאתה מסמן את ההצהרה שהכי מתאימה לך.לחץ על כפתור התחל, וגלה בסוף המבחן מהי שפת האהבה העיקרית שלך.

Questions: 30  |  Attempts: 1195
 • Sample Question
  שאלה 1
  Radio Button
  Radio Button

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 70  |  Attempts: 1120
 • Sample Question
  נתון חומר שמשקלו המרחבי הוא 2300 ק''ג/מ''ק ,  לאיזה מהחומרים נתון זה הוא המתאים ביותר: יש לבחור תשובה אחת:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

המבחן הכי אמיתי, ישיר ומדעי בעולם! 100% נכון וצודק תמיד, ואם התשובה לא מקובלת עלייך אז אמממ אין מה לעשות, תתמודדי עם זה!

Questions: 5  |  Attempts: 660
 • Sample Question
  כמה את שוקלת?
  Radio Button
  Radio Button

? מהו החדר האולטימטיבי בשבילך 

Questions: 5  |  Attempts: 518
 • Sample Question
  מהו האיזור המועדף עליכם ? (ניתן לסמן יותר מאחד)
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

? מהו החדר האולטימטיבי בשבילך 

Questions: 5  |  Attempts: 518
 • Sample Question
  מהו האיזור המועדף עליכם ? (ניתן לסמן יותר מאחד)
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 106  |  Attempts: 366
 • Sample Question
  סקרים סיסמיים, גרבימטריים ומגנטיים נכללים בענף
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 28  |  Attempts: 238
 • Sample Question
  מה הם ערכי הנורמה של כדוריות הדם האדומות אצל גברים 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 7  |  Attempts: 203
 • Sample Question
  מה תרצה להיות כאשר תגדל?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.אוסף שאלות על המצגות של טל ידלין להנאתכם, נוצר ע"י עופרי רשתי ומעין חי

Questions: 22  |  Attempts: 174
 • Sample Question
  תכונותיהם של הסיבים בבטון חלשות בכיון הרוחב וחזקות בכיון האורך.
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 7  |  Attempts: 160
 • Sample Question
  מה אהוד מכין בשביל להרוג את עגלון?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 91  |  Attempts: 159
 • Sample Question
  מינרל בעל פצילות מושלמת בשלושה כיוונים
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.אוסף שאלות על המצגות של טל ידלין להנאתכם, נוצר ע"י עופרי רשתי ומעין חי

Questions: 21  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  ככל שמוליכות החום _____ התנגדות החומר להתפשטות _____ יותר.
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

אוסף שאלות על המצגות של טל ידלין להנאתכם, נוצר ע"י עופרי רשתי ומעין חי

Questions: 63  |  Attempts: 98
 • Sample Question
  לתוך אותה תמיסה חומצית טובלים גם מתכת נחושת Cu וגם מתכת אבץ ומחברים את המתכות ע"י חוט חשמל עם מד זרם , מה משתנה עם הגדלת הנחושת?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

« Previous12Next »

Advertisement


Advertisement