Advertisement

Hebrew Quizzes & Trivia


.

Questions: 48  |  Attempts: 10880
 • Sample Question
  (באלו מקורות אנרגטיים נשתמש (בעיקר) בריצת 80 מטר תחרותית (6-7 שניות 

.

Questions: 34  |  Attempts: 6461
 • Sample Question
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 

.

Questions: 34  |  Attempts: 6461
 • Sample Question
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 

.

Questions: 34  |  Attempts: 6461
 • Sample Question
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 

שאלון בפיזיולוגיה ,השאלות מתוך אתר אדרנלין

Questions: 33  |  Attempts: 4984
 • Sample Question
  צריכת חמצן מירבית היא מדד ל

קרש קפיצה לחיים - מבחן המודעות

Questions: 35  |  Attempts: 3988
 • Sample Question
  אנשים מצליחים כי יש להם מזל בחיים

.

Questions: 19  |  Attempts: 2750
 • Sample Question
  איזה פציעה אינה שייכת לפציעות מסוג שימוש יתר ?

לאדם הפתוח אל העולם בניגוד לבעלי חיים - יש שאיפה מובנת למשמעות. אנו מחפשים הסבר לדברים. הסבר לפשר קיומנו.אדם חסר משמעות נוטה לאבד את עצמו, גם כאשר כל צ...

Questions: 25  |  Attempts: 2045
 • Sample Question
  אני מודע/ת היטב לדברים שאני אוהב/ת ומשתוקק/ת לעשות בחיים שלי

:) החידון שלי מיועד לאתר בסיסמה לכל תלמיד שפתחתי בואו לגלות את הידע שלכם בכלבים !

Questions: 10  |  Attempts: 1968
 • Sample Question
  האם כל הכלבים ניתנים לאילוף ?

 

Questions: 12  |  Attempts: 1551
 • Sample Question
  מהי המתנה הגדולה שהעיסוק שלך נותן לעולם?Questions: 13  |  Attempts: 1473
 • Sample Question
  מה הפרוש של : לא מדובשך ולא מעוקצך

סמני בכל זוג הצהרות את ההצהרה שהכי מתאימה לך הקדישי לכך מעט מחשבהלחצי על כפתור התחל, וגלי בסוף השאלון מהי שפת האהבה העיקרית שלך. 

Questions: 30  |  Attempts: 1464
 • Sample Question
  סמני את ההצהרה שהכי מתאימה לך

מבחן ידע טכני לתפקיד בחברת מקשרון לאחר סיום המבחן, יש לשלוח מייל ל [email protected]  

Questions: 25  |  Attempts: 1312
 • Sample Question
  An IP address is best defined as...

בהצלחה!

Questions: 12  |  Attempts: 1298
 • Sample Question
  כאשר אנו נושמים אנו:Questions: 6  |  Attempts: 1069
 • Sample Question
  כמה שנים יכול לחיות הסוס

לכל אחד ממשפטי הפתיחה בשאלות שלפניך קיים רק משפט משלים נכון אחד מבין ארבעה משפטים משלימים אפשריים. עליך לסמן את התשובה הנכונה (אל תסתפק בזיהוי המשפט הנכון בלבד. וודא גם שכל אחד מן המשפטים האחרים אינו יכול להיות נכון).

Questions: 35  |  Attempts: 1013
 • Sample Question
  הבעיה הכלכלית מתעוררת בשל הצורך לעשות את השימוש הטוב ביותר

שאלות למבחן ממצגת 1

Questions: 44  |  Attempts: 847
 • Sample Question
  •בתוכנה של מחשבון אנו מחשבים 3+2. התוצאה היא 6.–העובדה שהתוצאה היא 6 ולא 5 הינה:.Iשגיאה (error).IIטעות (mistake).IIIפגם (defect).IVליקוי (fault).Vבאג (bug).VIאירוע (incident).VIIכשל (failure)

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 70  |  Attempts: 817
 • Sample Question
  נתון חומר שמשקלו המרחבי הוא 2300 ק''ג/מ''ק ,  לאיזה מהחומרים נתון זה הוא המתאים ביותר: יש לבחור תשובה אחת:

הקדש מחשבה לפני שאתה מסמן את ההצהרה שהכי מתאימה לך.לחץ על כפתור התחל, וגלה בסוף המבחן מהי שפת האהבה העיקרית שלך.

Questions: 30  |  Attempts: 795
 • Sample Question
  שאלה 1

Type description here.

Questions: 41  |  Attempts: 741
 • Sample Question
  •מה מהבאים נכון ביחס לאימות (verification) ולתיקוף (validation):

« Previous1234Next »

Advertisement


Advertisement