Filipino Quizzes & Trivia


First periodical test in Filipino II

Questions: 27  |  Attempts: 524
 • Sample Question
  Ito ay isang paraan ng panggagad at pagpapahayag ng masidhing damdamin.

Panuto: Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit. I-click ag titik ng tamang sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 510
 • Sample Question
  Si Kasyapa ay isang tanyag na manunulat ng sinaunang pabula na mula sa India. Ang salitang may salungguhit ay nanganaghulugang,

Modelong Manggagawa: Ako ba ito?

Questions: 10  |  Attempts: 497
 • Sample Question
  Ito ay isang uri ng katangian ng modelong manggagawa na tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain.

Punan ang patlang para mabuo ang salawikain/Fill the blank to complete the filipino Proverb

Questions: 8  |  Attempts: 483
 • Sample Question
  Piliin ang titik ng tamang salawikain para sa sumusunod na sitwasyon. Ang batang laki sa layaw ay lalaking suwail, walang galang at walang pagpapahalaga sa kapwa niya.

Piliin ang antas ng paglalarawan ng pang-uring may salungguhit sa pangungusap.

Questions: 10  |  Attempts: 472
 • Sample Question
  Medyo makunat na ang sitsarong nabili mo.Questions: 4  |  Attempts: 411
 • Sample Question
  Ang ating bansang Pilipinas ay tinatawag na isang _________.Questions: 5  |  Attempts: 410
 • Sample Question
  Nasasalamin sa kanyang mukha ang pagnanais na makahingi ng tawad.

Ang kwis na ito ay sumusubok sa kaalaman ng mga guro at mag-aaral sa panitikan

Questions: 5  |  Attempts: 410
 • Sample Question
  Mula sa Noli Me Tangere.Sino si Crisostomo Ibarra sa tunay na buhay?

Mahirap na madali kapag mapag-aaralan nang maiigi.

Questions: 12  |  Attempts: 409
 • Sample Question
  Sa kaugaliang tatak - PilipinoAy alin nga ba ang pipiliin ninyo;Ang makaluma ba o ang makabago,Halina't pakinggan dal'wan magtatalo.

Ito ay pasulit para sa mag-aaral ng grade 4 araling panlipunan

Questions: 9  |  Attempts: 403
 • Sample Question
  Ano ang tawag sa pag-ikot ng mundo sa loob ng 24 oras?

BASIC: A short reviewer/quiz on Komunikasyon I - Syllabus under Prof. Rose Roque (2009)

Questions: 82  |  Attempts: 403
 • Sample Question
  Ito ay ang sistema ng arbitrayong simbolo ng patunog na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao.Questions: 7  |  Attempts: 396
 • Sample Question
  Ito ay saltik ng salita o bawat bigkas ng bibig sa pagsasabi ng salita.

ये क्विज 12-10-14 की अव्यक्त मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए 

Questions: 10  |  Attempts: 391
 • Sample Question
  बापदादा ने इस दिवाली का कौन-सा स्लोगन दिया हैं जो याद रखना हैं???  Questions: 9  |  Attempts: 387
 • Sample Question
  Nasasalamin sa kanyang mukha ang pagnanais na makahingi ng tawad.Questions: 5  |  Attempts: 386
 • Sample Question
  Ang tugma ay isa sa mahalagang elemento ng tula.

Ang pasulit ay tungkol sa kabanata 1 ni Liwayway Aceo na pinamagatang Titser.

Questions: 10  |  Attempts: 379
 • Sample Question
  Ano ang ikinagalit ng ina ni Amelita?

Panuto: Suriin ang bawat aytem sa at tukuyin ang tamang sagot ayon sa hinihingi ng bawat bilang.

Questions: 16  |  Attempts: 369
 • Sample Question
  Alin sa sumusunod ang patunay na naimpluwensyahan ng Kastila sa panitikang Pilipino?Questions: 5  |  Attempts: 363
 • Sample Question
  Petsa kung kailan sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano

Ang pagsusulit ay ukol sa tulang Babang-luksa na isinalin ni Olivia P. Dantes sa Filipino mula sa Kapampangan na Pagbanua ni Diosdado Macapagal at mga Uri ng Tula ayon sa Kayarian at Nilalaman. Ito ay para sa lahat ng mga mag-aaral ng HCDC - HS, ikaapat na taon, s.y. 2014 - 2015.Maligayang pagsagot! 

Questions: 10  |  Attempts: 356
 • Sample Question
  1. Ano ang naging trabaho ni Purita dela Rosa?Questions: 25  |  Attempts: 352
 • Sample Question
  Piliin ang tamang sagot kung saan sa pilipinas matatagpuan ang Bundok Apo