Advertisement

Slovak Quizzes & Trivia


.

Questions: 11  |  Attempts: 2738
 • Sample Question
  Diagram nasadenia sa používa na modelovanieVyberte aspoň jednu odpoveď.
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 9  |  Attempts: 2332
 • Sample Question
  Pod pojmom veta v UML rozumieme
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 20  |  Attempts: 1598
 • Sample Question
  Aké sú výhody špecifikácie požiadaviek prirodzeným jazykom?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Type description here

Questions: 25  |  Attempts: 1297
 • Sample Question
  Pravda alebo nepravda?Ioana je zahraničná študentka a na Slovensku sa učí angličtinu. 
  Radio Button
  Radio Button

Test 7. - analýza a návrh tried

Questions: 20  |  Attempts: 700
 • Sample Question
  V procese vývoja softvérového systému sa vytvárajú modely tried na troch úrovniach. Aké je poradie modelov v poradí od prvej po tretiu úroveň ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button


Advertisement
Advertisement