Advertisement

Slovak Quizzes & Trivia


Жаңа база бойынша тест жасап біліміңді тексер

Questions: 20  |  Attempts: 39911
 • Sample Question
  6,7,3 және 2 төрт цифрымен жазылған ең үлкен және ең кіші төрт таңбалы сандардың айырмасын табыңыз.
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 7  |  Attempts: 14093
 • Sample Question
  Kedy na Slovensku končí zima (astronomicky)?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 11  |  Attempts: 2480
 • Sample Question
  Diagram nasadenia sa používa na modelovanieVyberte aspoň jednu odpoveď.
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 9  |  Attempts: 1968
 • Sample Question
  Pod pojmom veta v UML rozumieme
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 20  |  Attempts: 928
 • Sample Question
  Aké sú výhody špecifikácie požiadaviek prirodzeným jazykom?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

The pre-quiz. 

Questions: 5  |  Attempts: 866
 • Sample Question
  Which is the most important factor in determining a credit score?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Quiz Description

Questions: 5  |  Attempts: 729
 • Sample Question
  Ku komu sa chcelo pripojiť Rakúsko po jeho rozpade?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Quiz Description

Questions: 14  |  Attempts: 714
 • Sample Question
  Find the sum of - 25, -15, and 18.
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Type description here

Questions: 25  |  Attempts: 655
 • Sample Question
  Pravda alebo nepravda?Ioana je zahraničná študentka a na Slovensku sa učí angličtinu. 
  Radio Button
  Radio Button

Test 7. - analýza a návrh tried

Questions: 20  |  Attempts: 537
 • Sample Question
  V procese vývoja softvérového systému sa vytvárajú modely tried na troch úrovniach. Aké je poradie modelov v poradí od prvej po tretiu úroveň ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 20  |  Attempts: 534
 • Sample Question
  Na ktorom(ých) princípe(och) sú založené agilné metodiky ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Kuiz Matematik 

Questions: 11  |  Attempts: 522
 • Sample Question
  Selesaikan
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 84  |  Attempts: 437
 • Sample Question
  Broadcastova poziadavka protokolu ARP (ARP Query) sa posiela s cielovou adresou:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

This is a quiz of subject matter that appears in the Solaris Sys Admin part 1 exam. Note this is not a quiz of past sample questions, just questions based around the exam topics and is for my personal revision purposes.

Questions: 17  |  Attempts: 406
 • Sample Question
  What is the minimum memory for a Solaris 10 installation?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 35  |  Attempts: 289
 • Sample Question
  What is the minimum memory for a Solaris 10 installation?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 10  |  Attempts: 159
 • Sample Question
  What is the minimum memory for a Solaris 10 installation?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Ako dobre poznáš piesne z Violetty? Otestuj sa!!

Questions: 15  |  Attempts: 117
 • Sample Question
  Akú pieseň spievala Violetta na prijímačkách do štúdia?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 27  |  Attempts: 101
 • Sample Question
  Which zone is also known as either the decontamination zone or contamination zone?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 25  |  Attempts: 55


Advertisement