იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 3

20 Questions | Total Attempts: 378

SettingsSettingsSettings
Please wait...
იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 3

GOOD LUCK!


Questions and Answers
 • 1. 
  თუ T–უჯრედების  მომწიფების პროცესშ არ მოხდება ნეგატიური სელექცია, შესაძლებელია განვითარდეს
  • A. 

   აუტოიმუნური დაავადება

  • B. 

   ტოლერანტობა აუტოანტიგენების მიმართ

  • C. 

   ჰიპოგამაგლობულინემია

  • D. 

   ეგზოგენური ანტიგენების საპასუხოდ განვითარებული I ტიპის ზემგრძნობელობის რეაქცია

 • 2. 
  დაუყოვნებელი ტიპის კანის ზემგრძნობელობის რეაქცია:
  • A. 

   გამოვლინდება ანთებითი ჰიპერემიის სახით, რაც განპირობებულია ვაზოდილატაციით

  • B. 

   განპირობებულია კომპლემენტის გააქტიურებით

  • C. 

   გამოწვეულია გააქტიურებული მაკროფაგების მიერ გამომუშავებული ციტოკინების

  • D. 

   ვითარდება ჩვეულებრივ 45 წუთში

 • 3. 
  რომელია სწორი
  • A. 

   არტიუსის რეაქციას ახასიათებს სისხლძარღვთა კედელებზე ანტიგენ–ანტისხეულის პრეციპიტატის წარმოქმნა

  • B. 

   თივის ცხელება შენელებული ტიპის ზემგრძნობელობის რეაქციის შედეგად ვითარდება

  • C. 

   IgE–ს ჯვარედინი დაკავშირება სისხლძარღვებში იმუნური კომპლექსების ჩალაგებას განაპირობებს

  • D. 

   ბუნებრივი ქილერები ანტისხეულდამოკიდებული ციტოტოქსიურობის უნარით არ ხასიათდებიან

 • 4. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა ასოცირდება მხოლოდ ჰუმორული იმუნური პასუხის დარღვევასთან
  • A. 

   X-გენთან შეჭიდული აგამაგლობულინემია (ბრუტონის აგამაგლობულინემია)

  • B. 

   ვისკოტ–ოლდრიჩის სინდრომი

  • C. 

   დიჯორჯის სინდრომი

  • D. 

   მემკვიდრეობითი ანგიონევროზული შეშუპება

 • 5. 
  დიდი რაოდენობით ჰისტამინის გამოთავისუფლებას იწვევს
  • A. 

   სენსიბილიზებულ პოხიერ უჯრედებთან ალერგენის დაკავშირება

  • B. 

   ანტისხეულდამოკიდებული უჯრედული ციტოტოქსიკურობა

  • C. 

   IgD–სთან ალერგენის დაკავშირება

  • D. 

   IgG–ს მიერ კომპლემენტის გააქტიურება

 • 6. 
  რომელი ციტოკინი იწვევს იმუნოსუპრესიას?
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   IL4

  • C. 

   TGF-b

  • D. 

   IL10

 • 7. 
  IgE ალერგიული რეაქციების დროს უკავშირდება
  • A. 

   პოხიერ უჯრედს

  • B. 

   მაკროფაგს

  • C. 

   პოლიმორფულბირთვიან ლეიკოციტებს

  • D. 

   ანტიგენწარმდგენ უჯრედებს

 • 8. 
  რომელ გენებთან კორელირებს ზოგიერთი აუტოიმუნური დაავადება?
  • A. 

   ჰისტოთავსებადობის მთავარი კომპლექსის გენებთან

  • B. 

   თიროზინკინაზას გენთან

  • C. 

   იმუნოგლობულინების გენებთან

  • D. 

   პროტეოსომული ფერმენტების გენებთან

 • 9. 
  ეპინეფრინი
  • A. 

   იწვევს ბრონქოდილატაციას და ეფექტურია ანაფილაქსიის სიმპტომების გამოჩენის შემდეგაც

  • B. 

   ყველა სწორია

  • C. 

   ეფექტურია დაყოვნებული ტიპის ზემგრძნობელობის რეაქციების საწინააღმდეგოდ

  • D. 

   აღკვეთს იმუნური კომპლექსების ჩალაგებას ქსოვილებში

 • 10. 
  ანტიგენის დაკავშირებას igE–სთან ადგილი აქვს
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   დაუყოვნებელი ზემგრძნობელობის კანის ტესტის დროს

  • C. 

   ეოზინოფილიის დროს

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  ალერგიული რინიტის დროს იმუნოთერაპია ტარდება ალერგენის მცირე და მზარდი დოზების შეყვანით. რას იწვევს ასეთი წესით ალერგენის შეყვანა?
  • A. 

   IgG–ს პროდუქციის სტიმულაციას

  • B. 

   IgD–ს პროდუქციის სტიმულაციას

  • C. 

   IgE–ს პროდუქციის სტიმულაციას

  • D. 

   IgM–პროდუქციის სტიმულაციას

 • 12. 
  დონორის უჯრედებზე ექსპრესირებული MHC II კლასის მოლეკულები
  • A. 

   წარუდგენენ ანტიგენს T–ჰელპერებს, როპმლებიც შემდეგ ააქტიურებენ ციტოტოქსიურ T–უჯრედებს დონორის უჯრედების მოსაკლავად

  • B. 

   იწვევენ მაბლოკირებელი ანტისხეულების გამომუშავებას, რაც ტრანსპლანტატის დაცვას განაპირობებს

  • C. 

   წარმოადგენენ რეცეპტორებს IL2–თვის

  • D. 

   იწვევენ igE–ს გამომუშავებას, რაც ტრანსპლანტატის მოცილებას განაპირობებს

 • 13. 
  C1–ის ინჰიბიტორის დეფიციტი კლინიკურად გამოვლინდება
  • A. 

   შეშუპებით

  • B. 

   სოკოვანი ინფექციებისადმი მგრძნობელობის გაზრდით

  • C. 

   ვირუსული ინფექციებისადმი მგრძნობელობის გაზრდით

  • D. 

   ყველა პასუხი მცდარია

 • 14. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელია მძიმე კომბინირებული იმუნოდეფიციტი
  • A. 

   Rag 1 da Rag2 – ის დეფიციტი

  • B. 

   ლეიკოციტების ადჰეზიის დეფიციტი

  • C. 

   X–ქრომოსომასთან შეჭიდული აგამაგლობულინემია

  • D. 

   ქრონიკული გრანულომური დაავადება

 • 15. 
  ბაქტერიის საწინააღმდეგო იმუნურ დაცვაში არ მონაწილეობს
  • A. 

   კომპლემენტის სისტემა

  • B. 

   გამანეიტრალებელი ანტიოსხეულები

  • C. 

   ოფსონინები

  • D. 

   ანტისხეულდამოკიდებული უჯრედული ციტოტოქსიური რეაქციები

 • 16. 
  ჰიპოსენსიბილიზაციის კლინიკურ ეფექტურობას განაპირობებს
  • A. 

   IgG–ს წარმოქმნის გაძიერება. igG იკავშირებს ანტიგენს და აღკვეთს მის დაკავშრებას პოხიერ უჯრედთან

  • B. 

   IgE–ს წარმოქმნის გაძლიერება

  • C. 

   T–სუპრესორების დათრგუნვა

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 17. 
  ინდივიდი ვაქცინაციის შემდეგ არ ინფიცირდება, რადგან შეძენილ იმუნიტეტს ახასიათებს
  • A. 

   სპეციფიკურობა და მეხსიერება

  • B. 

   სპეციფიკურობა

  • C. 

   მრავალფეროვნება

  • D. 

   ინდუციბელურობა

 • 18. 
  ქიმიურ წარმოებაშ მომუშავე რამდენიმე პირს დაესვა შემაერთებელი ქსოვილის ნეოპლაზიის დიაგნოზი (სიმსივნის გამომწვევ მიზეზს ყველა შემთხვევაში ქიმიური კანცეროგენები წარმოადგენდა). ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელია სწორი:
  • A. 

   თითოეული პაციენტის სიმსივნეს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ანტიგენური სპეციფიკურობა ჰქონდა

  • B. 

   სხვადასხვა პაციენტის სიმსივნეთა შორის აღმოაჩინეს ჯვარედინად მორეაგირე ანტიგენები

  • C. 

   აღმოცენილია ჯვარედინად მორეაგირე ანტიგენები ამ სიმსივნეებსა და ვირუსით გამოწვეულ სიმსივნეებს შორის

  • D. 

   ერთი პაციენტის სიმსივნიდან გამოყოფილ უჯრედებს განსხვავებული ანტიგენური სპეციფიკურობა ჰქონდა

 • 19. 
  ჰიპოსენსიბილიზაცია
  • A. 

   იწვევს დიდი რაოდენობით ენდოგენური ჰისტამინის გამოთავისუფლებას

  • B. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • C. 

   უშუალოდ მოქმედებს მემბრანების სტაბილურობაზე

  • D. 

   განაპირობებს მაბლოკირებელი ანტისხეულების წარმოქმნას

 • 20. 
  თირკმლის ბაზალური მემბრანის საწინააღმდეგო ანტისხეულები გამომუშავდება 
  • A. 

   გუდპასჩერის სინდრომის დროს

  • B. 

   თანდაყოლილი ანგიონევროზული შეშუპების დროს

  • C. 

   გრეივსის დაავადების დროს

  • D. 

   სარკოიდოზის დროს

Related Topics
Back to Top Back to top