Kviz Znanja - 5. Razred - Pocetci Rima

23 Questions | Attempts: 9687

SettingsSettingsSettings
Kviz Znanja - 5. Razred - Pocetci Rima - Quiz

UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POSALJI ODGOVORCORRECT = TOCAN ODGOVORINCORRECT = NETOCAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOCAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji narod nije zivio na prostoru Apeninskog poluotoka prije osnutka grada Rima?
  • A. 

   Latini

  • B. 

   Grci

  • C. 

   Kelti

  • D. 

   Asirci

  • E. 

   Etruscani

 • 2. 
  Koji narod je bio gospodarski i kulturno najrazvijeniji na prostoru Apeninskog poluotoka?
  • A. 

   Iliri

  • B. 

   Kelti

  • C. 

   Etruscani

  • D. 

   Latini

 • 3. 
  Koji narod je razvio obicaj borbi gladijatora koji su kasnije preuzeli Rimljani?
  • A. 

   Grci

  • B. 

   Kelti

  • C. 

   Latini

  • D. 

   Kartazani

  • E. 

   Etruscani

 • 4. 
  Kada je prema legendi osnovan grad Rim?
  • A. 

   776. god. pr. Kr.

  • B. 

   763. god. pr. Kr.

  • C. 

   753. god. pr. Kr.

  • D. 

   756. god. pr. Kr.

 • 5. 
  Kako se zove narod kojemu su, prema legendi, Rimljani oteli zene i kceri?
  • A. 

   Umbri

  • B. 

   Samicani

  • C. 

   Latini

  • D. 

   Sabinjani

  • E. 

   Volosci

 • 6. 
  Koliko je Rim prema legendi imao kraljeva?
  • A. 

   Devet

  • B. 

   Deset

  • C. 

   Sedam

  • D. 

   Pet

  • E. 

   Tri

 • 7. 
  Nakon posljednjeg rimskog kralja Tarkvinija Oholog, Rim je postao:
  • A. 

   Carstvo

  • B. 

   Republika

  • C. 

   Kraljevstvo

 • 8. 
  Kako se zvao rimski vladajuci sloj koji je potjecao iz aristokracije?
  • A. 

   Plebejci

  • B. 

   Heloti

  • C. 

   Perijeci

  • D. 

   Patriciji

 • 9. 
  Kako se zvao najstariji rimski zakonik?
  • A. 

   Hamurabijev zakonik

  • B. 

   Zakoni deset ploca

  • C. 

   Zakoni sto ploca

  • D. 

   Zakoni dvanaest ploca

 • 10. 
  Tko je bio predstavnik plebejaca u senatu?
  • A. 

   Imperator

  • B. 

   Pater familias

  • C. 

   Pucki tribun

  • D. 

   Konzul

 • 11. 
  Sto je akvedukt?
  • A. 

   Kupaliste

  • B. 

   Vodovod

  • C. 

   Knjiznica

  • D. 

   Gradski trg

  • E. 

   Most

 • 12. 
  Na celu senata su bila dva:
  • A. 

   Pucka tribuna

  • B. 

   Imperatora

  • C. 

   Konzula

  • D. 

   Diktatora

 • 13. 
  Kako se zvao epirski kralj koji je pobijedio Rimljane uz velike gubitke?
  • A. 

   Hanibal

  • B. 

   Lucije Sula

  • C. 

   Pir

  • D. 

   Gaj Marije

 • 14. 
  Koji otok u Sredozemnom moru Rimljani nisu osvojili nakon I. punskog rata?
  • A. 

   Korzika

  • B. 

   Kreta

  • C. 

   Sicilija

  • D. 

   Sardinija

 • 15. 
  Koju provinciju su Rimljani stekli nakon II. punskog rata?
  • A. 

   Germaniju

  • B. 

   Britaniju

  • C. 

   Afriku

  • D. 

   Hispaniju

 • 16. 
  Vojskovodju - pobjednika Rimljani su nazivali:
  • A. 

   Pucki tribun

  • B. 

   Imperator

  • C. 

   Konzul

  • D. 

   General

 • 17. 
  Koji robovi su bili najvise na cijeni u Rimu?
  • A. 

   Kartaski

  • B. 

   Grcki

  • C. 

   Keltski

  • D. 

   Ilirski

 • 18. 
  Nakon dugotrajnih ratova doslo je velikih razlika u imovini medju rimskim stanovnistvom, pa se rimsko drustvo podijelilo na nobile i:
  • A. 

   Patricije

  • B. 

   Proletere

  • C. 

   Plebejce

 • 19. 
  Kako se zvao vodja ustanka robova protiv Rimljana od 73. do 71. god. pr. Kr.?
  • A. 

   Hanibal

  • B. 

   Pir

  • C. 

   Spartak

  • D. 

   Romul

 • 20. 
  Tko se nije nalazio u prvom trijumviratu?
  • A. 

   Pompej

  • B. 

   Marko Antonije

  • C. 

   Gaj Julije Cezar

  • D. 

   Kras

 • 21. 
  Tko se nije nalazio u drugom trijumviratu?
  • A. 

   Oktavijan

  • B. 

   Marko Antonije

  • C. 

   Pompej

  • D. 

   Marko Lepid

 • 22. 
  U pomorskoj bitci kod rta Akcija 31. god. pr. Kr. sukobili su se:
  • A. 

   Pompej i Kras

  • B. 

   Oktavijan i Gaj Julije Cezar

  • C. 

   Kras i Oktavijan

  • D. 

   Marko Antonije i Oktavijan

  • E. 

   Marko Lepid i Pompej

 • 23. 
  Oktavijan je od senata dobio pocasni naslov augustus što na latinskome znaci:
  • A. 

   Veliki

  • B. 

   Najbolji

  • C. 

   Uzviseni

  • D. 

   Bozanstveni

Back to Top Back to top