Hoofdstuk 3 Obn

29 Questions | Attempts: 654

SettingsSettingsSettings
Hoofdstuk 3 Obn - Quiz

Hoofdstuk 3 OBN


Questions and Answers
 • 1. 
  In welke container of OU komt een server in AD voor als u op die server AD heeft geïnstalleerd? 
  • A. 

   Builtin.

  • B. 

   Computers.

  • C. 

   Domain Controllers.

  • D. 

   Users.

 • 2. 
  Met welk programma de-installeert u AD op een DC? 
  • A. 

   ADINSTALL.EXE

  • B. 

   DCPROMO.EXE

  • C. 

   ADSETUP.EXE

  • D. 

   WINNT32.EXE

 • 3. 
  Op welk type server bevat het menu Administrative Tools opties om AD te bewerken? 
  • A. 

   Standalone server.

  • B. 

   Member server.

  • C. 

   Domain Controller.

  • D. 

   Geen van de hier genoemden.

 • 4. 
  U heeft een forest bestaande uit twee trees.   Wat kunt u zeggen over de trees en het forest? 
  • A. 

   Zowel in de trees als in het forest vormen de domeinnamen een Contiguous namespace.

  • B. 

   In de trees vormen de domeinnamen een Contiguous namespace; in het forest niet.

  • C. 

   In de trees vormen de domeinnamen geen Contiguous namespace; in het forest wel.

  • D. 

   Zowel in de trees als in het forest vormen de domeinnamen geen Contiguous namespace.

 • 5. 
  U kunt een domain dat in het Domain Functional Level Windows Server 2003 draait omschakelen naar het Domain Functional Level Windows 2008
  • A. 

   Ja dat kan en het omkeerde ook.

  • B. 

   Ja dat kan, maar het omgekeerde niet.

  • C. 

   Nee dat kan niet, maar het omgekeerde wel.

  • D. 

   Nee dat kan niet en het omgekeerde ook niet.

 • 6. 
  U verwijdert AD van de laatste DC uit een domain.   Welke uitspraak is waar? 
  • A. 

   U moet het domain een andere naam geven.

  • B. 

   Het domain houdt op te bestaan.

  • C. 

   Deze bewerking is niet toegestaan.

  • D. 

   U kunt niet meer inloggen op deze machine.

 • 7. 
  Tijdens de installatie van de eerste DC heeft u het Forest en het Domain Functional Level ingesteld op Windows Server 2008.   Van welk type zijn dan de groepen in de container Users
  • A. 

   Domain local, global en universal.

  • B. 

   Machine local, domain local en global.

  • C. 

   Machine local, domain local en universal.

  • D. 

   Machine local, global en universal.

 • 8. 
  Wanneer zijn onder Windows Server 2008 verschillende domains nodig? 
  • A. 

   Als de beheerskosten te hoog worden.

  • B. 

   Als er sprake moet zijn van gescheiden autonoom beheer.

  • C. 

   Als de organisatie geografisch verspreid is.

  • D. 

   Als er verschillende sites worden onderhouden.

 • 9. 
  Wat is een domain onder Windows Server 2008? 
  • A. 

   Een verzameling gebruikers die tot dezelfde bedrijfsdivisie horen.

  • B. 

   Een verzameling netwerkobjecten.

  • C. 

   Een verzameling gebruikers en computers met een gemeenschappelijk beveiligingsbeleid.

  • D. 

   Een verzameling netwerkobjecten die in een directory service zijn opgenomen.

 • 10. 
  Wat is een verschil tussen een domain en een site? 
  • A. 

   Een site bevat geen accounts en een domain wel.

  • B. 

   Replicatie is alleen in een domain mogelijk, niet in een site.

  • C. 

   Verschillende domains in een site is mogelijk, verschillende sites in een domain niet.

  • D. 

   Domain en site zijn twee benamingen voor hetzelfde begrip.

 • 11. 
  Wat is ntds.dit
  • A. 

   Het bestand waarin Active Directory wordt bewaard.

  • B. 

   Een databaseprogramma directories.

  • C. 

   De directory service van het eigen domain.

  • D. 

   Een systeembestand op een standalone server.

 • 12. 
  Wat voor type server is een PC direct na een clean install van Windows Server 2008? 
  • A. 

   Standalone server

  • B. 

   Member server

  • C. 

   Domain Controller

  • D. 

   Applicatieserver

 • 13. 
  Wat wordt er onder meer in de global catalog bijgehouden? 
  • A. 

   Van alle objecten uit alle domains alle eigenschappen.

  • B. 

   Van alle objecten van het eigen domain alle eigenschappen.

  • C. 

   Van alle objecten uit de overige domains alle eigenschappen.

  • D. 

   Van alle objecten uit alle domains slechts een deel van de eigenschappen.

 • 14. 
  Welke service heeft AD nodig? 
  • A. 

   DHCP.

  • B. 

   DNS.

  • C. 

   WINS.

  • D. 

   Geen van de hier genoemde.

 • 15. 
  Welke type server gebruikt geen beveiligingsbeleid van een domain? 
  • A. 

   Standalone server

  • B. 

   Member server

  • C. 

   Domain Controller

  • D. 

   Global Catalog Server

 • 16. 
  Welke uitspraak is waar? 
  • A. 

   Een standalone server is lid van een domain en neemt deel aan het replicatieproces.

  • B. 

   Een member server is lid van een domain en neemt deel aan het replicatieproces.

  • C. 

   Een Domain Controller is lid van een domain en neemt deel aan het replicatieproces.

  • D. 

   Een werkstation is lid van het domain en neemt deel aan het replicatieproces.

 • 17. 
  Welke uitspraak is waar? 
  • A. 

   In een domain zijn alle DC’s Global Catalog Servers.

  • B. 

   In een domain is de als eerste geïnstalleerde DC een Global Catalog Server.

  • C. 

   In een domain zijn alle servers Global Catalog Servers.

  • D. 

   Ook zonder domain is een server een Global Catalog Server.

 • 18. 
  Windows Server 2008 is geïnstalleerd in de partitie C:.   Op welk type server komt de map C:\Windows\NTDS voor? 
  • A. 

   Standalone server

  • B. 

   Member server

  • C. 

   Domain Controller

  • D. 

   Geen van de hier genoemde

 • 19. 
  Van wie krijgt een RODC een kopie van AD?
  • A. 

   Van een standalone server in het netwerk.

  • B. 

   Van een member server in het netwerk.

  • C. 

   Van een DC in het netwerk.

  • D. 

   Van de domain administrator.

 • 20. 
  Het Forest Functional Level staat ingesteld op Windows Server 2003. U richt een nieuw domain in.   Waarop kunt u het Domain Functional Level instellen?
  • A. 

   Windows 2000, Windows Server 2003 of Windows Server 2008

  • B. 

   Windows Server 2003 of Windows Server 2008.

  • C. 

   Windows Server 2008.

  • D. 

   U kunt dat niet instellen. Het Domain Functional Level is altijd gelijk aan het Forest Functional Level.

 • 21. 
  Welke van de onderstaande uitspraken is waar?
  • A. 

   Een server role kan uit role services bestaan.

  • B. 

   Een server role kan uit features bestaan.

  • C. 

   Een role service kan uit server roles bestaan.

  • D. 

   Een role service kan uit features bestaan.

 • 22. 
  Van een standalone server maakt u een Domain Controller in een bestaand domain.   Wat moet u achtereenvolgens doen?
  • A. 

   U installeert AD DS, u installeert AD en tenslotte stelt u het IP-adres van de DNS-server in.

  • B. 

   U installeert AD, u installeert AD DS en tenslotte stelt u het IP-adres van de DNS-server in.

  • C. 

   U stelt het IP-adres van de DNS-server in, u installeert AD DS en tenslotte installeert u AD.

  • D. 

   U stelt het IP-adres van de DNS-server in, u installeert AD en tenslotte installeert u AD DS.

 • 23. 
  Welke van de onderstaande uitspraken is waar?
  • A. 

   Een forest maakt altijd deel uit van een tree.

  • B. 

   Een tree maakt altijd deel uit van een domain.

  • C. 

   Een domain maakt altijd deel uit van een site.

  • D. 

   Een domain maakt altijd deel uit van een forest.

 • 24. 
  Waarvoor dient het Directory Services Restore Mode Administrator Password?
  • A. 

   Om als domain Administrator in te kunnen loggen op een member server.

  • B. 

   Om als domain administrator in te kunnen loggen op een Domain Controller.

  • C. 

   Om als Administrator een back-up van AD te kunnen maken.

  • D. 

   Om als Administrator een back-up van AD terug te kunnen zetten.

 • 25. 
  U beschikt over een standalone server. Daarvan maakt u de eerste DC in een nieuw domain. Op de standalone server kon u inloggen met een administrator password.   Welke van de onderstaande uitspraken is nu waar?
  • A. 

   Met hetzelfde administrator password dat u op de standalone server gebruikte, kunt u als domain Administrator inloggen op de DC.

  • B. 

   U moet nadat de server een DC is geworden het Directory Services Restore Mode Administrator Password gebruiken.

  • C. 

   Bij het inloggen op de DC moet u verplicht uw password wijzigen. Dit om te voorkomen dat er verschillende administrator passwords ontstaan.

  • D. 

   Administrator is Administrator. Er bestaan geen twee soorten administrators.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.