Pharmacology (21-40)

20 Questions | Total Attempts: 1004

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pharmacology Quizzes & Trivia

ცნს-ზე მოქმედი საშუალებები (21-40)


Questions and Answers
 • 1. 
  ბენზოდიაზეპინები:  
  • A. 

   მათი ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში მიღებისას პრეპარატის უეცარ მოხსნას შეიძლება თან ახლდეს განგაშის შეგრძნება, დეპრესია, უძილობა, გულისრევა

  • B. 

   ამცირებენ ბარბიტურატების ეფექტებს;

  • C. 

   ამცირებენ ალკოჰოლისა და ანტიჰისტამინური საშუალებების ეფექტს

  • D. 

   ინტრავენურად შეყვანისას არ ხასიათდებიან ამნეზიური ეფექტით

 • 2. 
  შეარჩიეთ სწორი პასუხები ქვემოთ დასმულ კითხვებზე:  
  • A. 

   ბენზოდიაზეპინების უმრავლესობა ღვიძლში ექვემდებარება მიკროსომულ დაჟანგვას

  • B. 

   ბენზოდიაზეპინების მეტაბოლიტები როგორც წესი, არააქტიური ნივთიერებებია.

  • C. 

   ბენზოდიაზეპინები უცვლელი სახით გამოიყოფიან თირკმლების მეშვეობით;

  • D. 

   ბენზოდიაზეპინები არ უკავშირდებიან პლაზმის ცილებს;

 • 3. 
  შეარჩიეთ სწორი პასუხები ქვემოთ დასმულ კითხვებზე:  
  • A. 

   ხანდაზმულ ან ღვიძლის დაქვეითებული ფუნქციის მქონე პაციენტებში საჭიროა ბენზოდიაზეპინების დოზის შემცირება;

  • B. 

   ბენზოდიაზეპინების უეცარი მოხსნისას განვითარებული უკუგების ფენომენი (კოშმარული სიზმრები) განპირობებულია ნელი ძილის ფაზის გაზრდით;

  • C. 

   ორგანიზმიდან ნელად გამოყოფადი ანქსიოლიზურებისთვის დამახასიათებელია აბსტინენტური სინდრომის უფრო მძაფრი გამოვლენა, ამ ჯგუფის სწრაფად გამოყოფად პრეპარატებთან შედარებით.

  • D. 

   ბენზოდიაზეპინები საერთოდ არ ხასიათდებიან კუმულაციური ეფექტით;

 • 4. 
  ქვემოთ დასახელებული ბენზოდიაზეპინებიდან რომლებს ახასიათებთ ხანგრძლივი ნახევარგამოყოფის (T1/2) პერიოდი?  
  • A. 

   ფლურაზეპამი

  • B. 

   ოქსაზეპამი

  • C. 

   ლორაზეპამი

  • D. 

   ალპრაზოლამი

 • 5. 
  ქვემოთ დასახელებული ბენზოდიაზეპინებიდან რომლებს ახასიათებთ ხანმოკლე ნახევარგამოყოფის (T1/2) პერიოდი?  
  • A. 

   ტრიაზოლამი

  • B. 

   ფლურაზეპამი;

  • C. 

   დიაზეპამი;

  • D. 

   ნიტრაზეპამი;.

 • 6. 
  შეარჩიეთ სწორი პასუხები ქვემოთ დასმულ კითხვებზე:  
  • A. 

   არსებობს ბენზოდიაზეპინური რეცეპტორების ენდოგენური ლიგანდები

  • B. 

   ბენზოდიაზეპინების ცალკე გამოყენება შესაძლებელია ზოგადი ნარკოზის გამოსაწვევად და მის შესანარჩუნებელად.

  • C. 

   მაღალ დოზებში ბენზოდიაზეპინები აადვილებენ იმპულსების გადაცემას ნერვ-კუნთოვანი შეერთების ადგილას;

  • D. 

   ბენზოდიაზეპინები ხასიათდებიან ამგზნები ეფექტით პოლისინაფსურ რეფლექსებზე და ისინი აძლიერებენ იმპულსების გადაცემას ჩართულ ნეირონებზე

 • 7. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილი საშუალებებიდან რომელი ავლენს ანქსიოლიზურ მოქმედებას გაემ-(გამაამინოერბოს მჟავა) ერგულ სისტემებზე მოქმედების გარეშე?  
  • A. 

   ბუსპირონი

  • B. 

   ოქსაზეპამი

  • C. 

   პრაზეპამი

  • D. 

   ფლურაზეპამი

 • 8. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილი საშუალებებიდან რომელი ავლენს ანქსიოლიზურ მოქმედებას 5-HT1A-სეროტონინული რეცეპტორების მიმართ პარციული აგონისტური ეფექტით?  
  • A. 

   ბუსპირონი;

  • B. 

   ტემაზეპამი

  • C. 

   ფენობარბიტალი

  • D. 

   ფლუმაზენილი

 • 9. 
  შეარჩიეთ სწორი პასუხები ქვემოთ დასმულ კითხვებზე:  
  • A. 

   სეროტონინერგული ნეირონები შუა ტვინის ნაკერის ბირთვში ლოკალიზდებიან და თავის ტვინის მრავალ უბანში პროეცირდებიან, რომლებიც განგაშის ფორმირებაზე არიან პასუხისმგებელი (ჰიპოკამპი, ნუშისებრი სხეული, შუბლის წილი)

  • B. 

   ბეტა-ბლოკატორები არ მოქმედებენ განგაშის ვეგეტატურ გამოვლინებაზე, როგორიცაა ტრემორი, ტაქიკარდია, ოფლდენა და დიარეა

  • C. 

   ფლუმაზენილი ავლენს ანტაგონიზმს ალკოჰოლის, ოპიოიდების და საძილე საშუალებების მიმართ

  • D. 

   5-HT1A-სეროტონინული რეცეპტორების პარციული აგონისტის ანქსიოლიზური ეფექტი ძალიან სწრაფად ვითარდება

 • 10. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილი საშუალებებიდან რომელი მიეკუთვნება იმიდაზოპირიდინის ნაწარმს, რომელიც უკავშირდება ბენზოდიაზეპინურ რეცეპტორებს და ბენზოდიაზეპინების მსგავსად აადვილებს გაემ- (გამაამინოერბოს მჟავა) განპირობებულ პროცესს?  
  • A. 

   ზოლპიდემი;

  • B. 

   ტრიაზოლამი;

  • C. 

   ნიტრაზეპამი;

  • D. 

   კლონაზეპამი

 • 11. 
  ქვემოთ დასახელებული პრეპარატებიდან რომელი იწვევს ნაკლებად გამოხატულ ფსიქომოტორულ დარღვევებს და ნაკლებად მოქმედებს ავტომობილის მართვის უნარზე?  
  • A. 

   ბუსპირონი.

  • B. 

   ნიტრაზეპამი;

  • C. 

   კლონაზეპამი;

  • D. 

   დიაზეპამი

 • 12. 
   საძილე საშუალებების მოქმედება ნორმალურ ძილზე შემდეგია:  
  • A. 

   ამცირებენ დაძინების დროის ხანგრძლივობას (ძილის დადგომის ლატენტურ პერიოდს);

  • B. 

   ხანგრძლივდება სწრაფი ძილის სტადია;

  • C. 

   მოკლდება ნელი ძილის II სტადია;

  • D. 

   ელექტროენცეფალოგრამაზე დომინირებს დესინქრონიზაცია

 • 13. 
  საძილე პრეპარატების მიღების უეცარი შეწყვეტით განპირობებული მოხსნის სინდრომი ხასიათდება:  
  • A. 

   სწრაფი ძილის განვითარების სიხშირისა და მისი ხანგრძლივობის გაზრდით

  • B. 

   როგორც სწრაფი, ასევე ნელი ძილის გახანგრძლივებით;

  • C. 

   სწრაფი და ნელი ძილის ფაზების შემოკლებით.

  • D. 

   ნელი ძილის ფაზის გახანგრძლივებით

 • 14. 
   შეარჩიეთ სწორი პასუხები ქვემოთ დასმულ კითხვებზე:  
  • A. 

   სედაციური და საძილე საშუალებებისთვის დამახასიათებელია ჯვარედინი ტოლერანტობის განვითარება

  • B. 

   ბარბიტურატები ანელებენ საგულე გლიკოზიდების, დიკუმაროლის, ფენიტოინის და გრიზეოფულვინის (სოკოს საწინააღმდეგო საშუალება) მეტაბოლიზმს.

  • C. 

   სედაციური და საძილე საშუალებების ხანგრძლივი გამოყენებით იცვლება მათი ლეტალური დოზის ფარგლები;

  • D. 

   ფენობარბიტალი არ ხასიათდება სხვა პრეპარატებთან ურთიერთქმედებით;

 • 15. 
  შეარჩიეთ სწორი პასუხები ქვემოთ დასმულ კითხვებზე:  
  • A. 

   ბენზოდიაზეპინები სუსტი ფუძეებია, რომლებიც ყველაზე კარგად თორმეტგოჯა ნაწლავიდან შეიწოვება (pH- ის მაღალი მნიშვნელობისას)

  • B. 

   ბენზოდიაზეპინები სუსტ მჟავებს წარმოადგენენ და კარგად შეიწოვებიან კუჭიდან;

  • C. 

   ბარბიტურატები როგორც სუსტი ფუძეები ჩვეულებრივ კარგად შეიწოვებიან თორმეტგოჯა ნაწლავიდან;

  • D. 

   ბარბიტურატები როგორც სუსტი ტუტეები ჩვეულებრივ კარგად შეიწოვებიან კუჭიდან და წვრილი ნაწლავებიდან

 • 16. 
  შეარჩიეთ სწორი პასუხები ქვემოთ დასმულ კითხვებზე:  
  • A. 

   ცხიმში ხსნადობა ძირითად როლს თამაშობს სედაციური და საძილე საშუალების ცნს-ში მოხვედრის სიჩქარის განსასაზღვრად;

  • B. 

   ბენზოდიაზეპინები და ბარბიტურატები არ აღწევენ პლაცენტურ ბარიერში.

  • C. 

   ბენზოდიაზეპინების მეტაბოლური ტრანსფორმაციის და ელიმინაციის სიჩქარე ადამიანებში ძალიან მაღალია, რის გამოც მათი ძირითადი ფარმაკოლოგიური ეფექტები სწრაფად წყდება;

  • D. 

   ბარბიტურატები თავის ტვინიდან სწრაფად გადანაწილდებიან ჯერ ცხიმოვან ქსოვილში, ხოლო შემდეგ ჩონჩხის კუნთებში;

 • 17. 
  ქვემოთ მოყვანილი მტკიცებულებებიდან რომელია სწორი?  
  • A. 

   ფენობარბიტალის ნახევარგამოყოფის (T1/2) პერიოდი 4-5 დღეს შეადგენს;

  • B. 

   ფენობარბიტალის გამოყოფის სიჩქარის გაზრდა შესაძლებელია შარდის მჟავიანობის გაზრდით;

  • C. 

   ფენობარბიტალი სუსტ ფუძეს წარმოადგენს.

  • D. 

   ბენზოდიაზეპინები ნაკლებად უერთდებიან პლაზმის ცილებს;

 • 18. 
  ქვემოთ მოყვანილი მდგომარეობებიდან როდის არ გამოიყენება ბენზოდიაზეპინები და საძილე საშუალებები?  
  • A. 

   ანტიპარკინსონული საშუალებების ეფექტის პოტენცირებისათვის.

  • B. 

   სედაციის და ამნეზიის მიზნით სამედიცინო და ქირურგიული პროცედურების წინ;

  • C. 

   საძილე ეფექტისთვის;

  • D. 

   განგაშის მოსახსნელად;

 • 19. 
  ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში “სწრაფ სიგნალიზაციას” ახორციელებენ შემდეგი ნეირომედიატორები:  
  • A. 

   აცეტილქოლინი (ნიკოტინის მაგვარი ეფექტები)

  • B. 

   აცეტილქოლინი (მუსკარინული ეფექტები)

  • C. 

   სუბსტანცია “P”

  • D. 

   ანგიოტენზინი;

 • 20. 
  ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში “ნელი სიგნალიზაციის” ნეირომედიატორებია:  
  • A. 

   კატექოლამინები და სეროტონინი;

  • B. 

   გლუტამინის მჟავა;

  • C. 

   გაემ-ი (გამაამინოერბოს მჟავა);

  • D. 

   ასპარაგინის მჟავა.