Advertisement

Macedonian Quizzes & Trivia


Проверете го вашето знаење. Секој точен одговор носи +5 поени а секој неточен -5 поени.

Questions: 12  |  Attempts: 7105
 • Sample Question
  Ентомологија е науката која изучува:    

Здравствуйте! Рады видеть Вас в офисе отдела кадров нашей Корпорации. Здесь кандидаты на должность, а также просто заинтересовавшиеся данной организацией могут пройти распределение, чтобы пополнить стройные ряды наших уважаемых со...

Questions: 16  |  Attempts: 4503
 • Sample Question
  Давайте начнём с основного. Желаемая позиция в Корпорации для Вас –

Контролна вежба по информатика - тема ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА1 Наставници: Татјана, Маја, Марина

Questions: 15  |  Attempts: 1990
 • Sample Question
  Информатика е наука:

Ова е тест кој ќе ви овозможи да си ги проверите вашите знаења од предметот „Информатика“

Questions: 12  |  Attempts: 885
 • Sample Question
  Кои се составни делови на компјутерскиот систем?Questions: 215  |  Attempts: 874
 • Sample Question
  Сериски влез прима и праќа сериски пренос на податоци. Кој уред ги променувапаралелен пренос на податоци за да може компјутерот да ги разбира? 

Проверете ги вашите знаења од оваа тема.Успешна работа ви посакува вашата наставничкаСнежана Златковска

Questions: 30  |  Attempts: 847
 • Sample Question
  Симетрала на отсечка е .....

Признаци за деливост 

Questions: 5  |  Attempts: 793
 • Sample Question
  Кој од  наведениве броеви се дели со бројот 5Questions: 21  |  Attempts: 789
 • Sample Question
  Во пиксели (Pixel) се изразува:Questions: 15  |  Attempts: 715
 • Sample Question
  Кога е родена Николета?

-Вежби на задачи со собирање и одземање до 1000

Questions: 10  |  Attempts: 498
 • Sample Question
  Липата живее 110 години, тополата 40 години повеќе од липата, а борот 420 години повеќе од тополата. Колку години живее борот?Questions: 31  |  Attempts: 498
 • Sample Question
   РОМ меморијата служи за:  

Тест

Questions: 40  |  Attempts: 486
 • Sample Question
  Кои полуострови се наоѓаат во Јужна Европа?

Предмет: Информатика за I година Квиз за повторување на темата „Компјутерски мрежи и Интернет“

Questions: 15  |  Attempts: 464
 • Sample Question
   Peer-to-peer е мрежа во која:  Questions: 10  |  Attempts: 460
 • Sample Question
  Одбери дали е точен исказот или погрешен Програмата Power Point се вклучува со наредбата Start-All Programs-Microsoft Office-Power Point

Type description here.

Questions: 30  |  Attempts: 452
 • Sample Question
  Во мултимедијална презентација, слајдовите можат да се:

Квизот ќе ви послужи за проверка на вашите знаења и дополнување на истите.Среќна и успешна работа!!!проф. Снежа...

Questions: 20  |  Attempts: 446
 • Sample Question
   Парот агли 36° и 72°може да биде пар соодветни периферен и централен агол.Questions: 20  |  Attempts: 381
 • Sample Question
  Стартувањето на програмите, пр.MS Word во Windows е:Questions: 10  |  Attempts: 342
 • Sample Question
  Линеарна равенка со две непознати е равенката:Questions: 9  |  Attempts: 318
 • Sample Question
  Во која епзиода девојките  за првпат отидоа на островот Меко?

Овој тест ќе ви покаже која страна на мозокот повеќе ја користите

Questions: 18  |  Attempts: 298
 • Sample Question
  Дали добро се снаоѓате со фактите и материјалните добра?

« Previous123Next »

Advertisement


Advertisement