Advertisement

Kannada Quizzes & Trivia


ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೨ ...ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭಸ್ವಾಗತ .ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿ.  ಮುಂದೆ ಬಹುಮಾನ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನು...

Questions: 5  |  Attempts: 1448
 • Sample Question
  ‘ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯೋರ ಹಣ್ಣಿನಂತಿರು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೩ ...ಸ್ವಾಗತ

Questions: 6  |  Attempts: 626
 • Sample Question
  ‘ಅಕ್ಕಲಾಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು' ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ , ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು..... ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ...

Questions: 6  |  Attempts: 501
 • Sample Question
  ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗವು ಯಾರ ಸಾವಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು?

 ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ

Questions: 6  |  Attempts: 391
 • Sample Question
  ಅಜ್ಜಿಮಂಚ ತಲಕೆಳಗಾಗು’ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೬ ...ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭಸ್ವಾಗತ.ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಬಹುಮಾನ ಸಂಪಾ...

Questions: 6  |  Attempts: 351
 • Sample Question
  ‘ಅಡೂಳಿ ಕೊಡು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೧೩ ...ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭಸ್ವಾಗತ.ತಮ್ಮ

Questions: 6  |  Attempts: 347
 • Sample Question
  ‘ಅಪ್ಪಾರ ನೀಡು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧

Questions: 6  |  Attempts: 322
 • Sample Question
  ‘ಅಗಳೊಂದ್ಕಡೆ ಗಂಜಿಯೊಂದ್ಕಡೆ ಆಗು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

 ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೮ ...ಸ್ವಾಗತ, ...

Questions: 6  |  Attempts: 308

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೧೨ ...ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭಸ್ವಾಗತ.ತಮ್ಮ

Questions: 6  |  Attempts: 287
 • Sample Question
  ‘ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತಾಡು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

<font size ="4">ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭಸ್ವಾಗತ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ೧೪ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....</font>

Questions: 6  |  Attempts: 257
 • Sample Question
  ‘ಅಬೋ ಅನ್ನು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೭ ...ಸ್ವಾಗತ,

Questions: 6  |  Attempts: 241
 • Sample Question
  ‘ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಹೋರು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೧೧ ...ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭಸ್ವಾಗತ.ತಮ್ಮ ಹೆಸರು

Questions: 6  |  Attempts: 241
 • Sample Question
  ‘ಅನುವು ಅನ್ನದಿರು ಆಪತ್ತು ಅನ್ನದಿರು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೧೦ ...ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭಸ್ವಾಗತ.ತಮ್ಮ ಹೆಸರು

Questions: 6  |  Attempts: 228
 • Sample Question
  ‘ಅನುಮನಸು ಮಾಡು’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

 ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪುಟ ೧ ಸಂಚಿಕೆ ೯ ...ಸ್ವಾಗತ

Questions: 6  |  Attempts: 208
 • Sample Question
  ‘ಅನಾದ್ರಿಯಾಗು’ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ವಿಷಯ:ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು=50  ಸಮಯ =25 ನಿಮಿಷ  ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು?

Questions: 50  |  Attempts: 90
 • Sample Question
  1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು?

ಮುರಳಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿವೆ. 20 ನಿಮಿಷದ ಮುರ...

Questions: 10  |  Attempts: 62
 • Sample Question
  ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಧರ್ಮ ಸ್ತಾಪನೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದಾಗಿದೆ?

ಮುರಳಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿವೆ. 20 ನಿಮಿಷದ ಮುರ...

Questions: 10  |  Attempts: 61
 • Sample Question
  ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ?ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

Konkani Love Sawal -42

Questions: 5  |  Attempts: 55
 • Sample Question
  1. ಯುಟುಬಾರ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್  55,000 ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಲವೇರಿ" ಉತ್ರಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಅನಿಂ ಗಾಯಾಕ್, ದೆ! ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ - ರಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ  ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮುರಳಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿವೆ. 20 ನಿಮಿಷದ ಮುರ...

Questions: 10  |  Attempts: 50
 • Sample Question
  ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದರ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರದು? 

ಮುರಳಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿವೆ. 20 ನಿಮಿಷದ ಮುರ...

Questions: 11  |  Attempts: 40
 • Sample Question
  ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿದೆ?

« Previous12Next »

Advertisement


Advertisement