Macedonian Quizzes & Trivia


Проверете го вашето знаење. Секој точен одговор носи +5 поени а секој неточен -5 поени.

Questions: 12  |  Attempts: 4546
 • Sample Question
  Ентомологија е науката која изучува:    

Здравствуйте! Рады видеть Вас в офисе отдела кадров нашей Корпорации. Здесь кандидаты на должность, а также просто заинтересовавшиеся данной организацией могут пройти распределение, чтобы пополнить стройные ряды наших уважаемых со...

Questions: 16  |  Attempts: 4481
 • Sample Question
  Давайте начнём с основного. Желаемая позиция в Корпорации для Вас –

Драги ученици!Со решавање на овој квиз ќе можете да си ги проверитевашите познавања на темата „Вектори и транслација “Ви...

Questions: 10  |  Attempts: 1457
 • Sample Question
  На цртежот правите а и b се паралелни . Кои од полуправите ОА,О1С и О1В се спротивнонасочени?

Драги ученици!Со решавање на овој квиз ќе ги проверите вашите познавањаза основните геометриски фигури,а истовремено ќе можете дасе подготв...

Questions: 13  |  Attempts: 1386
 • Sample Question
  Аголот на сликата изнесува:

проф. Снежана ЗлатковскаООУ„Илинден“  Крива Паланка

Questions: 10  |  Attempts: 1196
 • Sample Question
  Кој дел е 1 cm од  1 m?

Контролна вежба по информатика - тема ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА1 Наставници: Татјана, Маја, Марина

Questions: 15  |  Attempts: 1115
 • Sample Question
  Информатика е наука:

Проверете ги вашите знаења од оваа тема.Успешна работа ви посакува вашата наставничкаСнежана Златковска

Questions: 30  |  Attempts: 812
 • Sample Question
  Симетрала на отсечка е .....Questions: 21  |  Attempts: 776
 • Sample Question
  Во пиксели (Pixel) се изразува:Questions: 15  |  Attempts: 711
 • Sample Question
  Кога е родена Николета?

Контролна вежба по Информатика тема - Мултимедија наставник: Дубравка име и презиме на ученик:

Questions: 7  |  Attempts: 587
 • Sample Question
  Содржината на мултимедијалните компјутерски програми може да биде комбинација од:

Проверете ги вашите знаења од темата                    „ Мерење“.Успешна работа ви посакува вашата наставничка  Снежана Златковска...

Questions: 10  |  Attempts: 482
 • Sample Question
  Што треба да стои на местото на * за да биде точно?                                    *km=1 200 cm

СОБИРАЊЕ НА ДРОПКИ СО РАЗЛИЧНИ ИМЕНИТЕЛИ

Questions: 5  |  Attempts: 473
 • Sample Question
  Со кој број треба да ја прошириш дропката , за да можеш да го одредиш збирот ?Questions: 10  |  Attempts: 421
 • Sample Question
  Одбери дали е точен исказот или погрешен Програмата Power Point се вклучува со наредбата Start-All Programs-Microsoft Office-Power Point

Квизот ќе ви послужи за проверка на вашите знаења и дополнување на истите.Среќна и успешна работа!!!проф. Снежа...

Questions: 20  |  Attempts: 384
 • Sample Question
   Парот агли 36° и 72°може да биде пар соодветни периферен и централен агол.Questions: 6  |  Attempts: 314
 • Sample Question
  Во името на Windows датотеките може да се користат:Questions: 5  |  Attempts: 314
 • Sample Question
  Што треба да се направи за да се отвори некоја папка или апликација?Questions: 9  |  Attempts: 308
 • Sample Question
  Во која епзиода девојките  за првпат отидоа на островот Меко?

Овој тест ќе ви покаже која страна на мозокот повеќе ја користите

Questions: 18  |  Attempts: 286
 • Sample Question
  Дали добро се снаоѓате со фактите и материјалните добра?

Овој тест ќе ви покаже која страна на мозокот повеќе ја користите

Questions: 18  |  Attempts: 286
 • Sample Question
  Дали добро се снаоѓате со фактите и материјалните добра?Questions: 7  |  Attempts: 279
 • Sample Question
  Зборот информатика потекнува од латинскиот збор informatio што означува поим, претстава, сознание. Што проучува оваа наука?

« Previous123456Next »