ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 Posdcorb & Deming Cycle

10 Questions | Attempts: 1074
Share

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 Posdcorb & Deming Cycle - Quiz

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 POSDCORB & Deming Cycleกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Deming Cycle
  • A. 

   Planning

  • B. 

   Doing

  • C. 

   Checking

  • D. 

   Acting

  • E. 

   Chang

 • 2. 
  จาก Deming Cycle จาก Acting แล้วขั้นต่อไปคือข้อใด
  • A. 

   P

  • B. 

   D

  • C. 

   C

  • D. 

   A

 • 3. 
  ใครเป็นผู้คิดค้นเทคนิคการบริหาร POSDCORB
  • A. 

   เดวิด แมกเกรเกอร์

  • B. 

   เดมมิ่ง

  • C. 

   ลูเธอร์ กูลิค

  • D. 

   ซิกมัน ฟรอยด์

 • 4. 
  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร P หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวางแผน

  • B. 

   การจัดองค์กร

  • C. 

   การจัดบุคลากร

  • D. 

   การสั่งการ

  • E. 

   งบประมาณ

 • 5. 
  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร O หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวางแผน

  • B. 

   การจัดองค์กร

  • C. 

   การจัดบุคลากร

  • D. 

   การประสานงาน

 • 6. 
  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร CO หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวางแผนงาน

  • B. 

   การจัดองค์กร

  • C. 

   การจัดบุคลากร

  • D. 

   การประสานงาน

  • E. 

   การรายงาน

 • 7. 
  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร R หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวางแผนงาน

  • B. 

   การจัดองค์กร

  • C. 

   การประสานงาน

  • D. 

   การสั่งการ

  • E. 

   การรายงาน

 • 8. 
  เทคนิคการบริหาร POSDCORB อักษร B หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวางแผนงาน

  • B. 

   การจัดองค์กร

  • C. 

   การจัดคนเข้างาน

  • D. 

   การประสานงาน

  • E. 

   การจัดทำงบประมาณ

 • 9. 
  อักษรในข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Deming Cycle
  • A. 

   P

  • B. 

   C

  • C. 

   C

  • D. 

   CO

  • E. 

   A

 • 10. 
  กระบวนการบริหารในข้อใดที่มีทั้งใน Deming Cycle และ POSDCORB
  • A. 

   P

  • B. 

   O

  • C. 

   CO

  • D. 

   R

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.