Test Provues

1 Question
Test Provues

This is auto school test just to train

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. Sa është kufizimi i shpejtësisë së mjetit transportues në situatën e paraqitur në foto?
  • A. 

   60 km/h.

  • B. 

   40 km/h.

  • C. 

   35 km/h.