Online Test, STD- 4th

10 Questions | Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Online Test, STD- 4th - Quiz

Online test सोडवा आणि सर्टिफिकेट मिळवा.


Questions and Answers
 • 1. 
  धाडसी आली कोणत्या आदिवासी समाजाची होती
  • A. 

   कातकरी

  • B. 

   वारली

  • C. 

   माडिया गोंड

  • D. 

   ठाकर

 • 2. 
  तानसा धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे
  • A. 

   पुणे

  • B. 

   ठाणे

  • C. 

   नाशिक

  • D. 

   औरंगाबाद

 • 3. 
  हली बरफ दिल्लीला किती दिवस होती
  • A. 

   १२

  • B. 

   १३

  • C. 

   १४

  • D. 

   १५

 • 4. 
  हली बरफचे वडील कोठे नोकरीला होते?
  • A. 

   विमानतळ

  • B. 

   रेल्वे

  • C. 

   सैन्यात

  • D. 

   संरक्षण

 • 5. 
  हली बरफच्या वडिलांचे नाव काय होते?
  • A. 

   राघवेंद्र नाथ

  • B. 

   रघुनाथ

  • C. 

   राघोजी दादा

  • D. 

   रघु भाऊ

 • 6. 
  हली बरफ च्या बहिणीचे नाव काय होते
  • A. 

   सुमन

  • B. 

   कुसुम

  • C. 

   शकुंतला

  • D. 

   कुंती

 • 7. 
  अलिबागला कोणाच्या हस्ते पुरस्कार मिळाला ?
  • A. 

   मुख्यमंत्री 

  • B. 

   राज्यपाल 

  • C. 

   पंतप्रधान 

  • D. 

   राष्ट्रपती 

 • 8. 
  हली बरफने मुलांना कोणता संदेश दिला?
  • A. 

   काम करायचे

  • B. 

   घाबरायचे नाही

  • C. 

   वाघाला पाहून पळून जायचे

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 9. 
  हल्ली बरं पुरस्कार घेण्यासाठी कोठे गेली होती
  • A. 

   पुणे

  • B. 

   ठाणे 

  • C. 

   अहमदनगर 

  • D. 

   दिल्ली 4

 • 10. 
  खडानखडा माहिती असणे या शब्दसमूहाचा अर्थ काय Which one do you like?
  • A. 

   काहीच माहिती नसणे 1

  • B. 

    दगडाची खडी गोळा करणे 

  • C. 

   खूप बारीक साठी माहिती असणे

  • D. 

   एकमेकांकडे मारणे

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.