Remidi Uh-3(Animalia) Kls-x

30 Questions | Total Attempts: 1198

SettingsSettingsSettings
Remidi Uh-3(Animalia) Kls-x - Quiz

Bagi temen2 klas x yg nilainya di blm 70,silahkan mengerjakan soal-soal berikut. Jangan lupa menuliskan kls X1,2,3 atau 4 agar tdk salah masuk kelas.. selamat mengerjakan....


Questions and Answers
 • 1. 
  Dunia hewan (Animalia) memiliki persamaan cirri   dengan dunia jamur (Fungi) dalam hal berikut ini, kecuali ….
  • A. 

   Eukariot

  • B. 

   Heterotrof

  • C. 

   Multiseluler

  • D. 

   Tidak memiliki klorofil

  • E. 

   Memiliki emmbran sel

 • 2. 
  Anggota Arthopoda yang memiliki rangka luar, tidak bersayap kepala menyatu dengan dada, dan bernapas dengan insang termasuk dalam kelas ....
  • A. 

   Crustacea

  • B. 

   Sista

  • C. 

   Arachida

  • D. 

   Serkaria

  • E. 

   Pupa

 • 3. 
  Suatu hewan memiliki ciri-ciri triploblastik aselomata dalam perkembangan embrionya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan ciri tersebut adalah ….
  • A. 

   Memiliki lapisan embrional ectoderm, mesoderm dan endoderm

  • B. 

   Terdapat rongga yang membagi mesoderm menjadi dua bagian

  • C. 

   Terdapat rongga antara endoderm dan mesoderm

  • D. 

   Rongga tubuh yang terbentuk dinamakan rongga semu

  • E. 

   Struktur tubuh lebih kompleks daripada hewan diploblastik

 • 4. 
  Penyakit Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh ....
  • A. 

   Wucheria bancrofti

  • B. 

   Trichinella spiralis

  • C. 

   Taenia saginata

  • D. 

   Taenia solium

  • E. 

   Fasciola hepatica

 • 5. 
  Ciri-ciri invetebrata sebagai berikut. 1.      Tubuhnya simetris bilateral 2.      Diploblastik 3.      Memiliki rangka 4.      Pencernaan intraseluler 5.      Memiliki sistem saraf berupa sistem saraf diffuse.. 6.      Reproduksi aseksual dengan budding     Ciri filum porifera adalah .... a. 1, 2, 3 b. 2, 3, 4 c. 4, 5, 6 d. 1, 3, 5 e. 3, 4, 6
  • A. 

   1, 2, 3

  • B. 

   2, 3, 4

  • C. 

   4, 5, 6

  • D. 

   1, 3, 5

  • E. 

   3, 4, 6

 • 6. 
  Ubur-ubur atau Aurelia merupakan binatang laut yang termasuk dalam filum ....
  • A. 

   Echinodermata

  • B. 

   Mollusca

  • C. 

   Porifera

  • D. 

   Coelenteraa

  • E. 

   Protozoa

 • 7. 
  Pencernaan makanan pada porifera terjadi di ....
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 8. 
  Cacing palolo yang dapat dimakan termasuk dalam kelas....
  • A. 

   Polychaeta

  • B. 

   Treamatoda

  • C. 

   Oligochaeta

  • D. 

   Turbellaria

  • E. 

   Cestoda

 • 9. 
  Spongia yag dapat digunakan sebagai spons mandi tergolong dalam kelas ....
  • A. 

   Hexactinellida

  • B. 

   Hylospongiae

  • C. 

   Demospongiae

  • D. 

   Calcarea

  • E. 

   Calcispongiae

 • 10. 
  Larva cacing yang hidup pada tubuh sapi adalah....
  • A. 

   Planaria

  • B. 

   Fasciola hepatica

  • C. 

   Ascaris lumbricoides

  • D. 

   Taenia solium

  • E. 

   Taenia saginata

 • 11. 
  Salah satu contoh porifera yang rangkanya tersusun dari silika adalah ....
  • A. 

   Sycon

  • B. 

   Leucosolenia

  • C. 

   Spongia

  • D. 

   Hipospongia

  • E. 

   Euplectella

 • 12. 
  Berikut adalah ciri-ciri mammalia. 1.   Hewan menyusui 2.   Mempunyai 5 jari 3.   Ibu jari dapat digerakkan ke arah berlawanan. 4.   Berkuku cekung Ciri diatas dimiliki oleh ordo ....
  • A. 

   Monotremata

  • B. 

   Marsupialia

  • C. 

   Dermatoptera

  • D. 

   Insectivora

  • E. 

   Primata

 • 13. 
  Amoebosit pada porifera berfungsi untuk ....
  • A. 

   Pelindung

  • B. 

   Saluran air

  • C. 

   Mengedarkan sari makanan

  • D. 

   Penopang tubuh

  • E. 

   Menangkap makanan dari spongosol

 • 14. 
  Kelas calcarea mempunyai spikula berupa ....
  • A. 

   SiO2

  • B. 

   Serabut spongin

  • C. 

   Spons tanpa spikula

  • D. 

   CaCO3

  • E. 

   Spons dengan spikula

 • 15. 
  Klasifikasi porifera menajdi tiga klas, yaitu Hexactinlleda, Demospongiae, dan Calcarea adalah berdasarkan ....
  • A. 

   Tipe saluran air

  • B. 

   Jenis habitat

  • C. 

   Jenis mangsa

  • D. 

   Cara reproduksi

  • E. 

   Bahan penyusun rangka

 • 16. 
  Knidoblast pada coelenterata terdapat pada bagian ....
  • A. 

   Epidermis

  • B. 

   Endodermos

  • C. 

   Gastrodemis

  • D. 

   Mesoglea

  • E. 

   Gastrovaskuler

 • 17. 
  Coelenterata memiliki ciri-ciri berikut, kecuali ….
  • A. 

   Eumetazoa

  • B. 

   Diploblastik

  • C. 

   Berbentuk polip dan / medusa\

  • D. 

   Memiliki gastrosol

  • E. 

   Hidup secara autotrof

 • 18. 
  Dibawah ini fase dari Obelia: 1.   Medusa 2.   Polip 3.   Planula 4.   Zigot Urutan daur hidup obelia adalah....
  • A. 

   1, 2, 3 dan 4

  • B. 

   1, 3, 4 dan 2

  • C. 

   2, 1, 4 dan 3

  • D. 

   2, 4, 3, dan 1

  • E. 

   3, 4, 2, dan 1

 • 19. 
  Coelenterata melumpuhkan mangsa aau musuhnya denga sel penyengat yang terdapat pada ....
  • A. 

   Gastrosol

  • B. 

   Tentakel

  • C. 

   Mesoglea

  • D. 

   Kerangka

  • E. 

   Mulut

 • 20. 
  Perkembangan secara aseksual dapat dilakukan dengan memisahkan bagian ....
  • A. 

   1 1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 21. 
  Coelenterata yang dapat mnghasilkan kerangka luar dengan membentuk karang tergolong dalam kelas ....
  • A. 

   Hydrozoa

  • B. 

   Scypozoa

  • C. 

   Anthozoa

  • D. 

   Cnidaria

  • E. 

   Obelia

 • 22. 
  Pada sayatan melintang cangkok kerang akan tampak lapisan-lapisan yang urutannya dari luar kedalam adalah ..
  • A. 

   Nakreas-perioskrakum-prismatik

  • B. 

   Nakreas- prismatik- perioskrakum

  • C. 

   Prismatik - nakreas- Perioskrakum

  • D. 

   Perioskrakum- prismatik- nakreas

  • E. 

   Perioskrakum- nakreas- prismatik

 • 23. 
  Manfaat coelentrata dalam ekosistem adalah ....
  • A. 

   Melindungi pantai dan erosi

  • B. 

   Sebagai bahan penggosok

  • C. 

   Menunjukkan tempat minyak bumi

  • D. 

   Sebagai bahan isolator dinamit

  • E. 

   Sebagai bahan makan

 • 24. 
  Holometabola atau metamorfosis sempurna melalui tahap-tahap ....
  • A. 

   Telur, larva, imago, pupa

  • B. 

   Telur, nimfa, imago

  • C. 

   Telur, larva, pupa, imago

  • D. 

   Telur, imago, nimfa

  • E. 

   Telur, imago, pupa, larva

 • 25. 
  Polip dan medusa berbeda dalam ciri berikut, kecuali ....
  • A. 

   Bentuk tubuh

  • B. 

   Pergerakan

  • C. 

   Cara reproduksi

  • D. 

   Adanya tentakel

  • E. 

   Posisi mulut

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.