Boli Chirurgicale - Ulcer

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By JokerPower
J
JokerPower
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 635
Questions: 36 | Attempts: 346

SettingsSettingsSettings
Boli Chirurgicale - Ulcer - Quiz

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 

  În etiopatogenia ulcerului gastric rolul determinant îl joacă factorul:

  • A.

   Hiperaciditatea

  • B.

   Factorul alimentar

  • C.

   Factorul psihic

  • D.

   Factorul de apărare

  • E.

   Factorul ereditar

  Correct Answer
  D. Factorul de apărare
  Explanation
  The correct answer is "Factorul de apărare" (Defense factor). In the etiopathogenesis of gastric ulcer, the defense factor plays a crucial role. This factor refers to the mechanisms and substances that protect the gastric mucosa from the damaging effects of gastric acid and other aggressive factors. These defense mechanisms include the secretion of mucus, bicarbonate, and prostaglandins, as well as the presence of a tight epithelial barrier. When the defense factor is compromised or inadequate, it can lead to the development of gastric ulcers.

  Rate this question:

 • 2. 

  Diagnosticul diferenţial al ulcerului perforat este necesar  de efectuat cu următoarele afecţiuni:

  • A.

   Pancreatita acută

  • B.

   Apendicita acută

  • C.

   Pleuropneumonia din dreapta

  • D.

   Trombembolia a. pulmonare

  • E.

   Sarcina extrauterină (ectopică) întreruptă

  Correct Answer(s)
  A. Pancreatita acută
  B. Apendicita acută
  C. Pleuropneumonia din dreapta
  E. Sarcina extrauterină (ectopică) întreruptă
  Explanation
  The correct answer includes acute pancreatitis, acute appendicitis, right-sided pleuropneumonia, and ruptured ectopic pregnancy as possible differential diagnoses for a perforated ulcer. These conditions can present with similar symptoms and may require further evaluation to differentiate them from a perforated ulcer.

  Rate this question:

 • 3. 

  Care este manevra indicată în perforaţia  ulcerului gastric la un bolnav de 40-60 ani, dacă după momentul perforaţiei nu a trecut mai mult de 6 ore?

  • A.

   Sutura simplă a ulcerului

  • B.

   Rezecţia primară a stomacului

  • C.

   Biopsia şi suturarea ulcerului procedeul Oppel

  • D.

   Rezecţia cuneiformă a stomacului + vagotomie

  • E.

   Vagotomie tronculară bilaterală + sutură simplă

  Correct Answer
  B. Rezecţia primară a stomacului
  Explanation
  The correct answer is "Rezecţia primară a stomacului" which means primary resection of the stomach. This is the indicated maneuver in gastric ulcer perforation if no more than 6 hours have passed since the perforation. This procedure involves removing the affected part of the stomach and reconnecting the remaining healthy portions. It is performed to treat the perforation and prevent further complications such as infection or bleeding.

  Rate this question:

 • 4. 

  Complicaţiile acute ale bolii ulceroase sunt:

  • A.

   Perforaţia

  • B.

   Stenoza

  • C.

   Malignizarea

  • D.

   Penetraţia

  • E.

   Hemoragia

  Correct Answer(s)
  A. Perforaţia
  E. Hemoragia
  Explanation
  The correct answer is Perforaţia and Hemoragia. Acute complications of ulcerative disease can include perforation, which is when the ulcer creates a hole in the wall of the stomach or intestines, and hemoragia, which refers to bleeding from the ulcer. These complications can be serious and require immediate medical attention. Stenoza, malignizarea, and penetraţia are not specifically mentioned as acute complications of ulcerative disease.

  Rate this question:

 • 5. 

  În ce situaţie este obligatorie biopsia ulcerului perforat

  • A.

   Ulcerul gastric acut

  • B.

   Ulcerul duodenal calos cu un diametru mai mare de 2 cm

  • C.

   Ulcerul gastric la un pacient trecut de 40 ani

  • D.

   Ulcerul gastric Johnson II cu perforaţie în stomac

  • E.

   Ulcerul duodenal calos penetrant în pancreas şi asociat cu hemoragie

  Correct Answer(s)
  A. Ulcerul gastric acut
  C. Ulcerul gastric la un pacient trecut de 40 ani
  D. Ulcerul gastric Johnson II cu perforaţie în stomac
  Explanation
  Biopsia ulcerului perforat este obligatorie în cazul ulcerului gastric acut, ulcerului gastric la un pacient trecut de 40 ani și ulcerului gastric Johnson II cu perforație în stomac. Aceste condiții necesită o evaluare mai detaliată a ulcerului pentru a exclude posibilitatea unui cancer gastric sau a altor afecțiuni grave. Ulcerul duodenal calos cu un diametru mai mare de 2 cm și ulcerul duodenal calos penetrant în pancreas și asociat cu hemoragie nu sunt menționate ca situații în care biopsia ulcerului perforat este obligatorie.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ulcerul mediogastric conform clasificării Johnson este:

  • A.

   Nu se încadrează în această clasificare

  • B.

   Se încadrează în clasificare în caz de malignizare

  • C.

   Tipul I

  • D.

   Tipul II

  • E.

   Tipul III

  Correct Answer
  C. Tipul I
  Explanation
  Ulcerul mediogastric conform clasificării Johnson este de Tipul I.

  Rate this question:

 • 7. 

  Semnul Kussmaul reprezintă

  • A.

   Flebita membrului inferior stâng în cancerul gastric

  • B.

   Tulburările metabolice din stenoza pilorică decompensată

  • C.

   Contractura muşchilor în ulcerul duodenal perforat

  • D.

   Prezenţa undelor peristaltice ale stomacului în stenoza pilorică ulceroasă

  • E.

   Adenopatia supraclaviculară pe stânga

  Correct Answer
  D. Prezenţa undelor peristaltice ale stomacului în stenoza pilorică ulceroasă
  Explanation
  The correct answer is "Prezenţa undelor peristaltice ale stomacului în stenoza pilorică ulceroasă" which translates to "The presence of peristaltic waves of the stomach in ulcerative pyloric stenosis." This answer suggests that the Kussmaul sign refers to the observation of normal or exaggerated stomach contractions in response to a blockage or narrowing of the pylorus, the opening between the stomach and the small intestine. This sign is commonly seen in cases of pyloric stenosis, a condition characterized by the narrowing of the pylorus due to ulcers.

  Rate this question:

 • 8. 

  Cel mai des se malignizează ulcerul cu sediul:  

  • A.

   În treimea distală a stomacului

  • B.

   În duoden

  • C.

   În cardie

  • D.

   În fundul stomacului

  • E.

   Pe curbura mica a stomacului

  Correct Answer
  A. În treimea distală a stomacului
  Explanation
  Ulcerul se malignizează cel mai des în treimea distală a stomacului. This means that stomach ulcers are most likely to become malignant in the distal third of the stomach.

  Rate this question:

 • 9. 

  Care din intervenţiile chirurgicale pe stomac în boala ulceroasă se complică cel mai puţin cu diaree?

  • A.

   Vagotomia selectivă

  • B.

   Vagotomia tronculară

  • C.

   Rezecţia stomacului cu anastomoză tip Balfour

  • D.

   Rezecţia stomacului cu anastomoză tip Billroth-I

  • E.

   Vagotomia tronculară cu operaţie de drenaj tip Heineke-Miculicz

  Correct Answer
  D. Rezecţia stomacului cu anastomoză tip Billroth-I
  Explanation
  The correct answer is "Rezecţia stomacului cu anastomoză tip Billroth-I". This procedure involves the removal of a portion of the stomach and the attachment of the remaining stomach to the small intestine. It is known to have a lower risk of complications such as diarrhea compared to the other surgical interventions listed.

  Rate this question:

 • 10. 

  Perforaţia atipică reprezintă  perforaţia

  • A.

   Acoperită (protejată)

  • B.

   Oarbă

  • C.

   A peretelui posterior al duodenului

  • D.

   În porţiunea cardială a stomacului

  • E.

   În abdomenul liber

  Correct Answer(s)
  C. A peretelui posterior al duodenului
  D. În porţiunea cardială a stomacului
 • 11. 

  Care procedeu prevede utilizarea omentului pe picioruş la suturarea ulcerului perforat?

  • A.

   Oppel

  • B.

   Judd

  • C.

   Braun

  • D.

   Heineke-Miculitz

  • E.

   Holle

  Correct Answer
  A. Oppel
  Explanation
  The correct answer is Oppel. Oppel's procedure involves using the omentum, a fold of the peritoneum, to cover and protect a perforated ulcer. This technique helps to prevent further leakage of gastric contents into the abdominal cavity and promotes healing of the ulcer. The omentum is mobilized and brought down to cover the perforation, providing a protective barrier and promoting the formation of granulation tissue. This procedure is commonly used in the surgical management of perforated gastric ulcers.

  Rate this question:

 • 12. 

  Rezecţia primară nu este indicată în perforaţia ulcerului

  • A.

   Duodenal la bolnavii peste 60 ani

  • B.

   Duodenal "mut" (fără anamneză)

  • C.

   În asociere cu hemoragie

  • D.

   În caz de suspecţie la malignizare

  • E.

   La tinerii până la 30 de ani

  Correct Answer(s)
  B. Duodenal "mut" (fără anamneză)
  E. La tinerii până la 30 de ani
  Explanation
  Primary resection is not indicated in the case of duodenal ulcer perforation in patients over 60 years old, in association with hemorrhage, or in cases of suspected malignancy. However, it is also not indicated in cases of "mute" duodenal ulcers without a history of symptoms, and in young patients under the age of 30.

  Rate this question:

 • 13. 

  Adenomul ulcerogen produce cantităţi mari de:

  • A.

   Histamină

  • B.

   Tripsină

  • C.

   Kalicreină

  • D.

   Gastrină

  • E.

   Chinine

  Correct Answer
  D. Gastrină
  Explanation
  Adenomul ulcerogen produce cantităţi mari de gastrină. Gastrina este un hormon produs de celulele G din stomac și are rol în stimularea secreției de acid gastric. Adenomul ulcerogen este o tumoare care se dezvoltă la nivelul stomacului și poate duce la creșterea producției de gastrină. Această creștere a gastrinei poate duce la hipersecreția de acid gastric, ceea ce poate contribui la apariția ulcerului gastric.

  Rate this question:

 • 14. 

  Cea mai frecventă operaţie de drenaj gastric asociată vagotomiei tronculare în chirurgia de urgenţă a bolii ulceroase este:

  • A.

   Piloroplastia Judd

  • B.

   Piloroplastia Finney

  • C.

   Gastroduodenostomia Jaboulay

  • D.

   Gastrojejunostomia

  • E.

   Piloroplastia Heineke-Miculicz

  Correct Answer
  A. Piloroplastia Judd
  Explanation
  The most common gastric drainage operation associated with truncal vagotomy in emergency surgery for peptic ulcer disease is Piloroplastia Judd.

  Rate this question:

 • 15. 

  Piloroplastia Heineke-Miculicz

  • A.

   Malignizarea

  • B.

   Stenoza

  • C.

   Hemoragia

  • D.

   Penetraţia

  • E.

   Perforaţia

  Correct Answer
  A. Malignizarea
  Explanation
  The correct answer is "Malignizarea." Malignizarea refers to the process of malignancy or the development of cancerous cells. In the context of Piloroplastia Heineke-Miculicz, it suggests that there is a risk of malignant transformation or the formation of cancer in the area being treated.

  Rate this question:

 • 16. 

  Cel mai caracteristic semn de laborator pentru ulcerul perforat este:

  • A.

   Leucopenie cu deviere spre stânga

  • B.

   Hipocloremie

  • C.

   Anemie moderată

  • D.

   Leucocitoză moderată (12.000 - 14.000) cu creştere în dinamică

  • E.

   Creşterea hematocritului

  Correct Answer
  D. Leucocitoză moderată (12.000 - 14.000) cu creştere în dinamică
  Explanation
  The most characteristic laboratory sign for perforated ulcer is moderate leukocytosis (12,000-14,000) with increasing dynamics. This means that there is an increase in the number of white blood cells in the blood, indicating an inflammatory response to the perforation. The dynamic increase suggests that the condition is progressing and the body is trying to fight off the infection. This laboratory finding is specific to a perforated ulcer and helps in the diagnosis of the condition.

  Rate this question:

 • 17. 

  Durerea în ulcerul duodenal este:

  • A.

   Permanentă

  • B.

   Are caracter colicativ

  • C.

   Dependentă de alimentaţie

  • D.

   Calmată de spălături gastrice

  • E.

   Cedează în cursul nopţii

  Correct Answer
  C. Dependentă de alimentaţie
  Explanation
  The correct answer is "Dependentă de alimentaţie" which means "Dependent on diet" in English. This means that the pain in duodenal ulcer is influenced by the type of food consumed. Certain foods may aggravate the pain while others may provide relief.

  Rate this question:

 • 18. 

  În dependenţă de situarea procesului ulceros deosebim următoarele tipuri de stenoze, exceptând:

  • A.

   Stenoza cardiei

  • B.

   Stenoza bulbului duodenal

  • C.

   Stenoza pilorică

  • D.

   Stenoza postbulbară

  • E.

   Stenoza fundică

  Correct Answer(s)
  A. Stenoza cardiei
  E. Stenoza fundică
  Explanation
  The given answer is correct because it states that the types of stenosis mentioned in the options include all except stenosis of the cardia and stenosis of the fundus. This implies that stenosis of the cardia and stenosis of the fundus are not considered as types of stenosis based on the location of the ulcerative process.

  Rate this question:

 • 19. 

  Cel mai precoce semn al malignizării ulcerului este:

  • A.

   Cel mai precoce semn al malignizării ulcerului este:

  • B.

   Hematemeza

  • C.

   Dispariţia periodicităţii şi violenţei durerilor

  • D.

   Pierdere ponderală

  • E.

   Melena

  Correct Answer
  C. Dispariţia periodicităţii şi violenţei durerilor
  Explanation
  The earliest sign of ulcer malignancy is the disappearance of the periodicity and intensity of pain. This suggests that the ulcer is no longer responding to treatment and may be progressing towards malignancy. Hematemesis and melena are signs of bleeding in the digestive tract, which can occur in advanced stages of ulcer malignancy. Weight loss can also occur as the disease progresses, but it is not the earliest sign.

  Rate this question:

 • 20. 

  Adenomul ulcerogen (gastrinomul) are forma unui nod chistos sau lobat de diversă consistenţă, care în 50% cazuri malignizează, dă metastaze şi poate fi situat în următoarele organe:

  • A.

   Pancreas

  • B.

   Duoden

  • C.

   Splină

  • D.

   Colecist

  • E.

   Stomac

  Correct Answer(s)
  A. Pancreas
  B. Duoden
  D. Colecist
  E. Stomac
  Explanation
  Adenomul ulcerogen (gastrinomul) is a form of a cystic or lobed nodule with varying consistency that, in 50% of cases, becomes malignant, metastasizes, and can be located in the pancreas, duodenum, gallbladder, and stomach.

  Rate this question:

 • 21. 

  În ulcerul duodenal mai frecvent se întâlnesc următoarele complicaţii:

  • A.

   Malignizarea

  • B.

   Stenoza

  • C.

   Hemoragia

  • D.

   Penetraţia

  • E.

   Perforaţia

  Correct Answer(s)
  B. Stenoza
  C. Hemoragia
  D. Penetraţia
  E. Perforaţia
  Explanation
  Ulcerul duodenal este o afecțiune în care se formează leziuni ulcerative în mucoasa duodenului. Complicațiile asociate cu ulcerul duodenal includ stenoza, hemoragia, penetrația și perforația. Stenoza se referă la îngustarea lumenului duodenal, ceea ce poate duce la dificultăți în trecerea alimentelor. Hemoragia poate apărea atunci când ulcerul sângerează, ceea ce poate duce la anemie sau chiar șoc hemoragic. Penetrația se referă la perforarea ulcerului în țesuturile adiacente, cum ar fi pancreasul sau cavitatea abdominală. Perforația este o complicație gravă în care ulcerul penetrează complet peretele duodenului, ceea ce poate duce la peritonită și necesită intervenție chirurgicală de urgență.

  Rate this question:

 • 22. 

  Cea mai informativă investigaţie a secreţiei gastrice este:

  • A.

   Testul Hollender

  • B.

   PH-metria

  • C.

   Testul Kay

  • D.

   Examenul radioscopic

  • E.

   Examenul radioscopic

  Correct Answer
  B. PH-metria
  Explanation
  pH-metria is the most informative investigation of gastric secretion because it measures the acidity level in the stomach over a period of time. This test involves inserting a small tube through the nose or mouth into the stomach to monitor the pH levels. By measuring the pH, doctors can assess the amount and pattern of acid production in the stomach, which can help diagnose conditions such as gastroesophageal reflux disease (GERD) or evaluate the effectiveness of acid-reducing medications.

  Rate this question:

 • 23. 

  Care situaţii încadrează ulcerul gastric în tipul Johnson I:

  • A.

   Ulcerele prepilorice

  • B.

   Ulcerele corporeale pe marea curbură

  • C.

   Ulcerele corporeale pe marea curbură

  • D.

   Ulcerele micii curburi cu antru şi pilor normale, având aciditate subnormală

  • E.

   Ulcerele micii curburi cu antru şi pilor normale, având aciditate subnormală

  Correct Answer
  D. Ulcerele micii curburi cu antru şi pilor normale, având aciditate subnormală
  Explanation
  The correct answer is "Ulcerele micii curburi cu antru şi pilor normale, având aciditate subnormală." This is because Johnson type I ulcers are characterized by small curvilinear ulcers located on the lesser curvature of the stomach, with normal antrum and pylorus and subnormal acidity.

  Rate this question:

 • 24. 

  Care afirmaţii referitoare la hemoragia digestivă superioară ulceroasă sunt adevărate:

  • A.

   La vârstnici hemoragia digestivă superioară se opreşte mai uşor decât la tineri

  • B.

   Cel mai important este de a diferenţia hemoragia ulceroasă de hemoragia în urma rupturii varicelor esofagogastrice

  • C.

   Se aşteaptă 48 ore efectuând hemostaza medicală

  • D.

   Se operează după 48 ore pentru a reduce mortalitatea

  • E.

   Sursa hemoragiei este situată până la joncţiunea duodeno-jejunală

  Correct Answer(s)
  B. Cel mai important este de a diferenţia hemoragia ulceroasă de hemoragia în urma rupturii varicelor esofagogastrice
  E. Sursa hemoragiei este situată până la joncţiunea duodeno-jejunală
  Explanation
  In the given answer, it is stated that the most important thing is to differentiate between ulcer bleeding and bleeding from ruptured esophageal varices. This is because the management and treatment approach for these two conditions are different. Additionally, it is mentioned that the source of the bleeding is located up to the duodeno-jejunal junction. This information is important for identifying the site of bleeding and determining the appropriate intervention.

  Rate this question:

 • 25. 

  În cazul unui bolnav de 45 ani cu o anamneză îndelungată de ulcer duodenal refractar la terapia medicamentoasă cu prevalarea testului Kay, cea mai indicată operaţie este:

  • A.

   Vagotomia supraselectivă

  • B.

   Vagotomia tronculară cu excizia ulcerului şi operaţie de drenaj gastric

  • C.

   Vagotomia selectivă cu gastroduodenostomie Jaboulay

  • D.

   Vagotomia tronculară cu anastomoză gastrojejunală

  • E.

   Rezecţia gastrică 2/3

  Correct Answer
  E. Rezecţia gastrică 2/3
  Explanation
  In the case of a 45-year-old patient with a long history of refractory duodenal ulcer to medical therapy, the most appropriate surgery is a gastric resection of 2/3. This procedure involves removing two-thirds of the stomach, which can help alleviate the symptoms and complications associated with the refractory ulcer. By reducing the size of the stomach, the production of gastric acid is decreased, leading to a reduction in ulcer formation. This surgical option is considered when other treatments have failed to provide relief, making it the most suitable choice in this scenario.

  Rate this question:

 • 26. 

  Semnele enumerate mai jos: durere abdominală intensă în epigastru, înfăţişare anxioasă, pupile dilatate, transpiraţii reci, respiraţie superficială, simptomul Eleker, poziţie antalgică forţată - corespund perioadei după perforaţie:

  • A.

   Peste 12 ore de la asocierea perforaţiei cu hemoragie

  • B.

   Primelor 6 ore de la perforaţia retroperitoneală a ulcerului duodenal

  • C.

   Prima (primele 4-6 ore)

  • D.

   A doua (următoarele 4-6 ore)

  • E.

   A treia (peste 12 ore după debut)

  • F.

   A treia (peste 12 ore după debut)

  Correct Answer
  C. Prima (primele 4-6 ore)
  Explanation
  The given correct answer states that the symptoms described, such as intense abdominal pain, anxious appearance, dilated pupils, cold sweats, shallow breathing, Eleker's symptom, and forced antalgic position, correspond to the period after perforation. The answer indicates that these symptoms occur within the first 4-6 hours after the perforation occurs.

  Rate this question:

 • 27. 

  Metoda conservativă de tratament al ulcerului perforat se reduce la aspiraţia nazogastrică, aplicarea antibioticelor cu spectru larg, corecţia dereglărilor hidroelectrolitice,  şi se impune în cazurile când lipsesc condiţiile pentru intervenţie chirurgicală sau când bolnavul şi rudele refuză categoric operaţia. Acest procedeu a fost propus de către:

  • A.

   Billroth (1881)

  • B.

   Pierandozzi (1960)

  • C.

   Dragstedt (1960)

  • D.

   Taylor (1946)

  • E.

   Braun (1892)

  Correct Answer
  D. Taylor (1946)
 • 28. 

  Activitatea hemoragiei digestive superioare determină tactica chirurgicală şi este apreciata în rezultatul examenului:

  • A.

   Clinic

  • B.

   De laborator

  • C.

   De laborator

  • D.

   Endoscopic

  • E.

   Laparoscopic

  Correct Answer
  D. Endoscopic
  Explanation
  The correct answer is "Endoscopic" because the activity of upper gastrointestinal bleeding can be assessed and determined through an endoscopic examination. This procedure allows for direct visualization of the bleeding site and can help guide surgical intervention if necessary.

  Rate this question:

 • 29. 

  Fibroesofagogastroscopia evidenţiază varice esofagiene gr. III care sângerează, mucoasa gastrică fără ulceraţii. La ce metodă de hemostază apelaţi mai întâi?

  • A.

   Ligatura varicelor esofagiene

  • B.

   Rezecţia esofagului inferior cu anastomoza esofagogastrică (operaţia Tanner)

  • C.

   Tamponament cu sonda Blackmore + pituitrină i/v

  • D.

   Deconexiune azigoportală

  • E.

   Anastomoză splenorenală

  Correct Answer
  C. Tamponament cu sonda Blackmore + pituitrină i/v
  Explanation
  The correct answer is "Tamponament cu sonda Blackmore + pituitrină i/v". This is the preferred method of hemostasis for bleeding grade III esophageal varices. The Blackmore probe is a specialized balloon catheter that can be inserted into the esophagus and inflated to apply pressure and stop the bleeding. Pituitrină is a medication that can be administered intravenously to further enhance vasoconstriction and promote hemostasis. This combination of tamponade and pharmacological intervention is effective in controlling bleeding from esophageal varices.

  Rate this question:

 • 30. 

  Sindromul Zollinger-Ellison este caracterizat de următoarele semne:

  • A.

   Creşterea secreţiei bazale nocturne

  • B.

   Constipaţie

  • C.

   Vărsături abundente, frecvente şi cu caracter acid

  • D.

   Hemoragii digestive superioare frecvente

  • E.

   Durere epigastrică intensă, continuă, cu crize nocturne

  Correct Answer(s)
  A. Creşterea secreţiei bazale nocturne
  C. Vărsături abundente, frecvente şi cu caracter acid
  D. Hemoragii digestive superioare frecvente
  E. Durere epigastrică intensă, continuă, cu crize nocturne
  Explanation
  The correct answer includes the symptoms associated with Zollinger-Ellison syndrome, which are an increase in basal nocturnal secretion, frequent and acidic vomiting, frequent upper digestive tract bleeding, and intense and continuous epigastric pain with nocturnal exacerbations. These symptoms are characteristic of Zollinger-Ellison syndrome and help differentiate it from other conditions.

  Rate this question:

 • 31. 

  Montajul Pean-Billroth-I în rezecţia gastrică constă în:

  • A.

   Anastomoză gastroduodenală termino-terminală cu îngustarea tranşei de susţinere din partea curburii mici

  • B.

   Anastomoză gastrojejunală termino-laterală

  • C.

   Anastomoză gastrojejunală în "Y"

  • D.

   Anastomoză gastroduodenală latero-laterală

  • E.

   Anastomoză gastroduodenală termino-laterală

  Correct Answer
  A. Anastomoză gastroduodenală termino-terminală cu îngustarea tranşei de susţinere din partea curburii mici
  Explanation
  The correct answer is "Anastomoză gastroduodenală termino-terminală cu îngustarea tranşei de susţinere din partea curburii mici". This answer refers to the Pean-Billroth-I technique in gastric resection, which involves creating an anastomosis between the stomach and the duodenum. In this technique, the supporting part of the lesser curvature is narrowed to create a more secure connection.

  Rate this question:

 • 32. 

  Marcaţi cel mai important semn al dehiscenţei anastomozei gastroduodenale şi a tranşei suturate:

  • A.

   Dureri pronunţate în epigastru

  • B.

   Vomă şi greţuri

  • C.

   Febră şi frison

  • D.

   Eliminarea prin drenurile din abdomen a albastrului de metilen întrodus în stomac

  • E.

   Contractură musculară în epigastru

  Correct Answer
  D. Eliminarea prin drenurile din abdomen a albastrului de metilen întrodus în stomac
  Explanation
  The most important sign of gastroduodenal anastomosis and suture line dehiscence is the elimination of methylene blue introduced into the stomach through abdominal drains. This suggests that there is a leakage or opening in the anastomosis or suture line, allowing the dye to escape into the abdominal cavity. This sign indicates a potential complication and requires immediate medical attention.

  Rate this question:

 • 33. 

  Hemoragiile postoperatorii pot avea loc atât în tractul digestiv (2% din lotul rezecţiilor gastrice), cât şi în cavitatea abdominală. Terapia conservativă (acid aminocapronic 5% + adrenalină 0,1% - 1 ml; vicasol; CaCl 10%; decinon; plasmă congelată; crioprecipitat; transfuzii de sânge) este mai frecvent indicată în:

  • A.

   Nici una din ele

  • B.

   În ambele cazuri

  • C.

   În cele din tractul digestiv

  • D.

   În cele intraabdominale

  • E.

   În hemoragiilie din ulcerele acute

  Correct Answer(s)
  C. În cele din tractul digestiv
  E. În hemoragiilie din ulcerele acute
  Explanation
  The correct answer is "În cele din tractul digestiv" and "În hemoragiilie din ulcerele acute". This means that conservative therapy is more frequently indicated in cases of postoperative hemorrhages that occur in the digestive tract and in cases of hemorrhages from acute ulcers.

  Rate this question:

 • 34. 

  Cea mai frecventă cauză a tulburărilor mecanice de evacuare după rezecţia gastrică este:

  • A.

   Poziţia necorespunzătoare a ansei anastomozate

  • B.

   O hernie transmezocolică datorită unei fixări incorecte a breşei mezocolice

  • C.

   Cicatrizarea anastomozei

  • D.

   Anastomozita

  • E.

   Gastroplegia

  Correct Answer
  D. Anastomozita
  Explanation
  The most common cause of mechanical evacuation disorders after gastric resection is anastomotic leakage. This refers to the leakage or breakdown of the surgical connection (anastomosis) between the stomach and the remaining portion of the digestive tract. This can lead to various complications, such as obstruction or narrowing of the passage, which can result in difficulty or inability to evacuate food or waste properly.

  Rate this question:

 • 35. 

  Anastomozita mai frecvent apare în perioada postoperatorie precoce după rezecţia gastrică Billroth-I, avînd ca cauză factorul microbian, trauma ţesuturilor, materialul de suturare (catgutul), procesul alergic etc. Semnele majore - dureri epigastrice şi vărsături abundente apar în zilele:

  • A.

   1-2 zi

  • B.

   2-3 zi

  • C.

   4 - 5 zi

  • D.

   6 - 7 zi

  • E.

   7 - 10 zi

  Correct Answer
  E. 7 - 10 zi
  Explanation
  Anastomozita mai frecvent apare în perioada postoperatorie precoce după rezecţia gastrică Billroth-I, având ca cauză factorul microbian, trauma ţesuturilor, materialul de suturare (catgutul), procesul alergic etc. Semnele majore - dureri epigastrice şi vărsături abundente apar în zilele 7-10 zi.

  Rate this question:

 • 36. 

  Faza cefalică a secreţiei gastrice este stimulată de următorii factori:

  • A.

   Distensia gastrică fundică şi antrală

  • B.

   Vederea, mirosul şi palparea alimentelor

  • C.

   Masticaţia şi salivaţia

  • D.

   Deglutiţia

  • E.

   Insulină

  Correct Answer(s)
  B. Vederea, mirosul şi palparea alimentelor
  C. Masticaţia şi salivaţia
  D. Deglutiţia
  E. Insulină
  Explanation
  The cephalic phase of gastric secretion is stimulated by factors such as the sight, smell, and touch of food, as well as chewing and salivation, swallowing, and the release of insulin. These factors activate the parasympathetic nervous system, leading to an increase in gastric secretions.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 17, 2013
  Quiz Created by
  JokerPower
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.