Ordklasser

7 Questions | Attempts: 2943
Share

SettingsSettingsSettings
Ordklasser - Quiz

Ett quiz om ordklasser


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad är ett substantiv?
  • A. 

   Ett ord man kan sätta en, ett, flera framför. Djur, människor, växter.

  • B. 

   Ett ord som ofta beskriver saker och ting...

  • C. 

   Ett ord som talar om vad som händer eller vad du gör.

 • 2. 
  Vilket är ett substantiv? Dator eller gammal.
 • 3. 
  Vilka av orden i meningen är substantiv? "Jag gick på en lång väg."
 • 4. 
  Vad är att verb?
  • A. 

   Namn på saker, djur , människor, saker man kan skriva en, ett, flera framför.

  • B. 

   Ord som beskriver substantiv.

  • C. 

   Talar om vad du gör, det som händer.

 • 5. 
  Vilket är verb?  'Jag "äter"  eller 'jag är "gammal" 
 • 6. 
  Pronomen är ord som "jag, du, vi, ni" eller andra personer. Vilket är inte ett pronomen?
  • A. 

   Hon

  • B. 

   Han

  • C. 

   Dom

  • D. 

   Kille

  • E. 

   Vi

 • 7. 
  Vad är ett adjektiv?
  • A. 

   Ett ord som beskriver substantiv.

  • B. 

   Ett ord som ofta beskriver saker och ting...

  • C. 

   Talar om vad du gör, det som händer.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.