The Students' Aptitude Test Class -9th

50 Questions | Total Attempts: 43

SettingsSettingsSettings
The Students

ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ


Questions and Answers
 • 1. 
  AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?
  • A. 

   4√2

  • B. 

   4√3

  • C. 

   4√6

  • D. 

   4√5

 • 2. 
  କେଉଁଟି ବୂହତମ ବାହୁ
  • A. 

   PR

  • B. 

   PQ

  • C. 

   QR

  • D. 

   PQR

 • 3. 
  AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?
  • A. 

   5√2

  • B. 

   5√3

  • C. 

   5√5

  • D. 

   5√6

 • 4. 
  କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ?
  • A. 

   ସମଦ୍ଵିବାହୁ

  • B. 

   ବିଷମବାହୁ

  • C. 

   ସମବାହୁ

  • D. 

   ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ

 • 5. 
  କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ
  • A. 

   ସମବାହୁ

  • B. 

   ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ଵିବାହୁ

  • C. 

   ସମକୋଣୀ

  • D. 

   ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ

 • 6. 
  କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ?
  • A. 

   ସମବାହୁ

  • B. 

   ବିଷମବାହୁ

  • C. 

   ସମଦ୍ଵିବାହୁ

  • D. 

   ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ

 • 7. 
  କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ?
  • A. 

   କୋ-କୋ-କୋ

  • B. 

   ସ-କ-ବା

  • C. 

   ବା-ବା-ବା

  • D. 

   ବା-କୋ-ବା

 • 8. 
  ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   ନାହିଁ

 • 9. 
  କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ?
  • A. 

   କୋ-କୋ-କୋ

  • B. 

   ବା-କୋ-ବା

  • C. 

   ବା-ବା-ବା

  • D. 

   କୋ-ବା-କୋ

 • 10. 
  X ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   60

  • B. 

   70

  • C. 

   50

  • D. 

   30

 • 11. 
  X ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   60

  • B. 

   55

  • C. 

   54

  • D. 

   75

 • 12. 
  X  ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   72

  • B. 

   78

  • C. 

   54

  • D. 

   67

 • 13. 
  ABC ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ?
  • A. 

   180

  • B. 

   360

  • C. 

   270

  • D. 

   100

 • 14. 
  Xର ପରିମାଣ କେତେ?
  • A. 

   40

  • B. 

   70

  • C. 

   30

  • D. 

   50

 • 15. 
  X ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   70

  • B. 

   35

  • C. 

   45

  • D. 

   80

 • 16. 
  Y ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   80

  • B. 

   75

  • C. 

   50

  • D. 

   105

 • 17. 
  X ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   80

  • B. 

   105

  • C. 

   75

  • D. 

   50

 • 18. 
  X ବା D କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   38

  • B. 

   74

  • C. 

   36

  • D. 

   72

 • 19. 
  X ର ପରମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   132

  • B. 

   42

  • C. 

   80

  • D. 

   90

 • 20. 
  ଚିତ୍ରରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡିକ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ?
  • A. 

   ଏକାନ୍ତର କୋଣ

  • B. 

   ଅନୁରୂପ କୋଣ

  • C. 

   ଅନ୍ତଃସ୍ତ କୋଣ

  • D. 

   ବହିଃସ୍ତ କୋଣ

 • 21. 
  ଚିତ୍ରରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ମରେ 3 ଓ  6 ଏବଂ 4 ଓ 5 କି ପ୍ରକାର କୋଣ ?
  • A. 

   ବହିଃସ୍ଥ କୋଣ

  • B. 

   ଅନୁରୂପ କୋଣ

  • C. 

   ଏକାନ୍ତର କୋଣ

  • D. 

   ପ୍ରତୀପ କୋଣ

 • 22. 
  ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ବହିଃସ୍ଥ କୋଣ ?
  • A. 

   1, 2 ,7, 8

  • B. 

   3, 4, 5, 6

  • C. 

   1, 2, 3,4

  • D. 

   5, 6, 7, 8

 • 23. 
  X ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   90

  • B. 

   108

  • C. 

   72

  • D. 

   36

 • 24. 
  X ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   44

  • B. 

   45

  • C. 

   46

  • D. 

   47

 • 25. 
  X ର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • A. 

   45

  • B. 

   65

  • C. 

   75

  • D. 

   55

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.