Testas Nr. 1 Radiologams

20 Questions | Total Attempts: 221

SettingsSettingsSettings
Testas Nr. 1 Radiologams - Quiz

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kada W.K. Rentgenas atrado rentgeno spindulius?
  • A. 

   1895

  • B. 

   1904

  • C. 

   1845

  • D. 

   1859

 • 2. 
  Pirmojoje rentgeno nuotraukoje pavaizduota
  • A. 

   W.K. Rentgeno plaštaka

  • B. 

   W.K. Rentgeno dukros plaštaka

  • C. 

   W.K. Rentgeno žmonos plaštaka

 • 3. 
  1898 m. - Marija Sklodovska Curie ir Pierre Curie
  • A. 

   Pastebi rankų odos pažeidimus apšvitos zonose

  • B. 

   Atrado polonį ir radį

  • C. 

   Atrado urano druskos radioaktyvumą

 • 4. 
  Marija Sklodovska Curie pirmojo pasaulinio karo metu instaliavo daugiau kaip 20 mobilių rentgeno diagnostinių transporto priemonių? Teisingas teiginys (True) Neteisingas teiginys (False)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Skvarbioji jonizuojančioji spinduliuotė (______________)giliai prasiskverbia į biologinį audinį
  • A. 

   Trumpabangė rentgeno spinduliuotė

  • B. 

   Neutronai

  • C. 

   Kulonai

  • D. 

   Neuronai

  • E. 

   Gama spinduliuotė

 • 6. 
  Neskvarbioji spinduliuotė(__________________) negiliai prasiskverbia įbiologinį audinį
  • A. 

   Alfa

  • B. 

   Sigma

  • C. 

   Beta

  • D. 

   Zeta

  • E. 

   Ilgabangė rentgeno spinduliuotė

 • 7. 
  LĄSTELIŲ JAUTRUMAS JONIZUOJANČIAJAI SPINDULIUOTEI
  • A. 

   Priklauso nuo medžiagų apykaitos procesų intensyvumo

  • B. 

   Greitai augančios ląstelės yra žymiai jautresnės nei esančios ramybės būsenos

  • C. 

   Priklauso nuo ultragarso intensyvumo

  • D. 

   Pavojingiausi ląstelių dalijimosi pažeidimai

 • 8. 
  Didelės ilginės energijos perdavos jonizuojančioji spinduliuotė sukelia ______ mutacijų nei mažos ilginės energijos perdavos jonizuojančioji spinduliuotė
  • A. 

   Mažiau

  • B. 

   Daugiau

 • 9. 
  Jonizuojančioji spinduliuotė audiniuose pasiskirsto _____
  • A. 

   Netolygiai

  • B. 

   Tolygiai

  • C. 

   Tik kartais

 • 10. 
  Prietaisai negalintys (net ir įjungus) skleisti jonizuojančiosios spinduliuotės:
  • A. 

   Rentgeno aparatas

  • B. 

   Magnetinis rezonansas

  • C. 

   Termovizorius

  • D. 

   Ciklotronas

  • E. 

   Ultragarso aparatas

 • 11. 
  Rentgenodiagnostikos procedūros atliekamos įvairiais aparatais:
  • A. 

   Dantų rentgeno aparatais

  • B. 

   Kompiuterinės tomografijos aparatais

  • C. 

   Mamografijos aparatais

  • D. 

   Rentgenoskopijos aparatais

  • E. 

   Magnetinio rezonanso kompiuterinės tomografijos aparatais

  • F. 

   Rentgenografijos aparatais

 • 12. 
  Dirbtinės kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius sukūrė žmogus, siekdamas naudos, ir panaudodamas juos medicinoje, pramonėje, moksle, branduolinėje energetikoje ir kitur. Šiuos šaltinius galima būtų suskirstyti į
  • A. 

   Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius

  • B. 

   Jonizuojančiosios spinduliuotės blokatorius

  • C. 

   Radionuklidinius šaltinius

 • 13. 
  Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai; Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje; Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje; Pagrindinės radiacinės saugos normos ir kt. Nusakomos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintose
  • A. 

   Medicinos normose

  • B. 

   Higienos normose

 • 14. 
  Jonizuojančios spinduliuotės matavimo prietaisai-
  • A. 

   Multimetrai

  • B. 

   Dozimetrai

  • C. 

   Kalorimetrai

 • 15. 
  Radionuklidiniai šaltiniai – tai šaltiniai, kurie savyje turi radioaktyviųjų medžiagų. Jie skirstomi į dvi dideles grupes: Uždarieji šaltiniai (tai sandariame uždarame apvalkale esanti radioaktyvioji medžiaga, kai apvalkalas turi būti tvirtas, kad išliktų sandarus naudojimo ir dėvėjimosi sąlygomis, kurioms šaltinis buvo suprojektuotas, taip pat ir numatomų nelaimių atvejais) dažniausiai naudojami pramonėje įvairiems technologiniams procesams valdyti ir kontroliuoti, pvz.: storio, tankio ar drėgmės matavimo prietaisai. Atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (pagal apibrėžimą tai tokie šaltiniai, kuriuos naudojant juose esančios radioaktyviosios medžiagos gali patekti į aplinką) naudojami
  • A. 

   Rentgenoskopijoje

  • B. 

   Rentgenofrafijoje

  • C. 

   Branduolinėje medicinoje

  • D. 

   Kardiografijoje

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.