Testas Nr. 1 Radiologams

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Radiologija2013
R
Radiologija2013
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 284
Questions: 20 | Attempts: 284

SettingsSettingsSettings
Testas Nr. 1 Radiologams - Quiz

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 

  Kada W.K. Rentgenas atrado rentgeno spindulius?

  • A.

   1895

  • B.

   1904

  • C.

   1845

  • D.

   1859

  Correct Answer
  A. 1895
  Explanation
  Wilhelm Conrad Roentgen discovered X-rays in 1895. His discovery revolutionized the field of medicine and had a significant impact on various scientific disciplines. X-rays have since become an essential tool in diagnosing medical conditions and conducting scientific research.

  Rate this question:

 • 2. 

  Pirmojoje rentgeno nuotraukoje pavaizduota

  • A.

   W.K. Rentgeno plaštaka

  • B.

   W.K. Rentgeno dukros plaštaka

  • C.

   W.K. Rentgeno žmonos plaštaka

  Correct Answer
  C. W.K. Rentgeno žmonos plaštaka
  Explanation
  The correct answer is "W.K. Rentgeno žmonos plaštaka." This is because the question is asking for the subject of the X-ray image, and the image is of W.K. Rentgeno žmonos plaštaka, which translates to "W.K. Rentgen's wife's arm" in English.

  Rate this question:

 • 3. 

  1898 m. - Marija Sklodovska Curie ir Pierre Curie

  • A.

   Pastebi rankų odos pažeidimus apšvitos zonose

  • B.

   Atrado polonį ir radį

  • C.

   Atrado urano druskos radioaktyvumą

  Correct Answer
  B. Atrado polonį ir radį
  Explanation
  The correct answer is "atrado polonį ir radį" because the statement mentions that Marija Sklodovska Curie and Pierre Curie discovered polonium and radium.

  Rate this question:

 • 4. 

  Marija Sklodovska Curie pirmojo pasaulinio karo metu instaliavo daugiau kaip 20 mobilių rentgeno diagnostinių transporto priemonių? Teisingas teiginys (True) Neteisingas teiginys (False)

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  During the First World War, Marija Sklodovska Curie installed more than 20 mobile X-ray diagnostic vehicles.

  Rate this question:

 • 5. 

  Skvarbioji jonizuojančioji spinduliuotė (______________)giliai prasiskverbia į biologinį audinį

  • A.

   Trumpabangė rentgeno spinduliuotė

  • B.

   Neutronai

  • C.

   Kulonai

  • D.

   Neuronai

  • E.

   Gama spinduliuotė

  Correct Answer(s)
  A. Trumpabangė rentgeno spinduliuotė
  B. Neutronai
  E. Gama spinduliuotė
 • 6. 

  Neskvarbioji spinduliuotė(__________________) negiliai prasiskverbia įbiologinį audinį

  • A.

   Alfa

  • B.

   Sigma

  • C.

   Beta

  • D.

   Zeta

  • E.

   Ilgabangė rentgeno spinduliuotė

  Correct Answer(s)
  A. Alfa
  C. Beta
  E. Ilgabangė rentgeno spinduliuotė
  Explanation
  Neskvarbioji spinduliuotė (alfa, beta, ilgabangė rentgeno spinduliuotė) negiliai prasiskverbia į biologinį audinį because these types of radiation have low penetration power. They are not able to pass through thick layers of tissue and are easily absorbed or scattered by biological material.

  Rate this question:

 • 7. 

  LĄSTELIŲ JAUTRUMAS JONIZUOJANČIAJAI SPINDULIUOTEI

  • A.

   Priklauso nuo medžiagų apykaitos procesų intensyvumo

  • B.

   Greitai augančios ląstelės yra žymiai jautresnės nei esančios ramybės būsenos

  • C.

   Priklauso nuo ultragarso intensyvumo

  • D.

   Pavojingiausi ląstelių dalijimosi pažeidimai

  Correct Answer(s)
  A. Priklauso nuo medžiagų apykaitos procesų intensyvumo
  B. Greitai augančios ląstelės yra žymiai jautresnės nei esančios ramybės būsenos
  D. Pavojingiausi ląstelių dalijimosi pažeidimai
  Explanation
  The correct answer is a combination of statements that explain the factors affecting the sensitivity of cells to ionizing radiation. It states that the sensitivity depends on the intensity of metabolic processes, with rapidly growing cells being more sensitive than cells in a resting state. Additionally, it mentions that the most dangerous damage to cells occurs during cell division. These factors collectively contribute to the sensitivity of cells to ionizing radiation.

  Rate this question:

 • 8. 

  Didelės ilginės energijos perdavos jonizuojančioji spinduliuotė sukelia ______ mutacijų nei mažos ilginės energijos perdavos jonizuojančioji spinduliuotė

  • A.

   Mažiau

  • B.

   Daugiau

  Correct Answer
  B. Daugiau
  Explanation
  The statement suggests that high-energy ionizing radiation causes more mutations compared to low-energy ionizing radiation.

  Rate this question:

 • 9. 

  Jonizuojančioji spinduliuotė audiniuose pasiskirsto _____

  • A.

   Netolygiai

  • B.

   Tolygiai

  • C.

   Tik kartais

  Correct Answer
  A. Netolygiai
  Explanation
  Jonizuojančioji spinduliuotė audiniuose pasiskirsto netolygiai. This means that the distribution of ionizing radiation in tissues is not uniform or consistent. It may vary in intensity or concentration, leading to an uneven distribution throughout the tissues.

  Rate this question:

 • 10. 

  Prietaisai negalintys (net ir įjungus) skleisti jonizuojančiosios spinduliuotės:

  • A.

   Rentgeno aparatas

  • B.

   Magnetinis rezonansas

  • C.

   Termovizorius

  • D.

   Ciklotronas

  • E.

   Ultragarso aparatas

  Correct Answer(s)
  B. Magnetinis rezonansas
  C. Termovizorius
  E. Ultragarso aparatas
  Explanation
  Magnetinis rezonansas, termovizorius, and ultragarso aparatas are all imaging devices that do not emit ionizing radiation. Magnetinis rezonansas uses magnetic fields and radio waves to create detailed images of the body's internal structures. Termovizorius detects infrared radiation emitted by objects to create thermal images. Ultragarso aparatas uses high-frequency sound waves to produce images of the body's organs and tissues. None of these devices emit ionizing radiation, which is harmful to living tissues.

  Rate this question:

 • 11. 

  Rentgenodiagnostikos procedūros atliekamos įvairiais aparatais:

  • A.

   Dantų rentgeno aparatais

  • B.

   Kompiuterinės tomografijos aparatais

  • C.

   Mamografijos aparatais

  • D.

   Rentgenoskopijos aparatais

  • E.

   Magnetinio rezonanso kompiuterinės tomografijos aparatais

  • F.

   Rentgenografijos aparatais

  Correct Answer(s)
  A. Dantų rentgeno aparatais
  B. Kompiuterinės tomografijos aparatais
  C. Mamografijos aparatais
  D. Rentgenoskopijos aparatais
  F. Rentgenografijos aparatais
  Explanation
  Rentgenodiagnostikos procedūros gali būti atliekamos naudojant įvairius aparatus, tokius kaip dantų rentgeno aparatai, kompiuterinės tomografijos aparatai, mamografijos aparatai, rentgenoskopijos aparatai ir rentgenografijos aparatai.

  Rate this question:

 • 12. 

  Dirbtinės kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius sukūrė žmogus, siekdamas naudos, ir panaudodamas juos medicinoje, pramonėje, moksle, branduolinėje energetikoje ir kitur. Šiuos šaltinius galima būtų suskirstyti į

  • A.

   Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius

  • B.

   Jonizuojančiosios spinduliuotės blokatorius

  • C.

   Radionuklidinius šaltinius

  Correct Answer(s)
  A. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius
  C. Radionuklidinius šaltinius
  Explanation
  The correct answer options for the question are "jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius" and "radionuklidinius šaltinius". These options correctly identify the artificial sources of ionizing radiation created by humans for various purposes such as medicine, industry, science, and nuclear energy. The option "jonizuojančiosios spinduliuotės blokatorius" is incorrect as it refers to a blocker or shield for ionizing radiation, not a source.

  Rate this question:

 • 13. 

  Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai; Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje; Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje; Pagrindinės radiacinės saugos normos ir kt. Nusakomos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintose

  • A.

   Medicinos normose

  • B.

   Higienos normose

  Correct Answer
  B. Higienos normose
  Explanation
  The correct answer is "Higienos normose." This is because the previous sentences mention requirements and criteria related to quality control and evaluation in medical radiodiagnosis, as well as radiation safety requirements. The phrase "Medicinos normose" is not mentioned in the given text, while "Higienos normose" is mentioned as a possible category of norms that include the mentioned requirements. Therefore, it can be inferred that the correct answer is "Higienos normose."

  Rate this question:

 • 14. 

  Jonizuojančios spinduliuotės matavimo prietaisai-

  • A.

   Multimetrai

  • B.

   Dozimetrai

  • C.

   Kalorimetrai

  Correct Answer
  B. Dozimetrai
  Explanation
  Dozimetrai yra jonizuojančios spinduliuotės matavimo prietaisai. Jie naudojami matuoti jonizuojančios spinduliuotės dozę, kuri yra svarbi siekiant nustatyti žmogaus ar aplinkos poveikį spinduliuotei. Dozimetrai gali būti naudojami medicinoje, pramonėje arba kitose srityse, kur yra rizika dėl jonizuojančios spinduliuotės. Jie padeda kontroliuoti ir užtikrinti saugumą, nustatyti spinduliuotės lygį ir priimti atitinkamus apsaugos priemones.

  Rate this question:

 • 15. 

  Radionuklidiniai šaltiniai – tai šaltiniai, kurie savyje turi radioaktyviųjų medžiagų. Jie skirstomi į dvi dideles grupes: Uždarieji šaltiniai (tai sandariame uždarame apvalkale esanti radioaktyvioji medžiaga, kai apvalkalas turi būti tvirtas, kad išliktų sandarus naudojimo ir dėvėjimosi sąlygomis, kurioms šaltinis buvo suprojektuotas, taip pat ir numatomų nelaimių atvejais) dažniausiai naudojami pramonėje įvairiems technologiniams procesams valdyti ir kontroliuoti, pvz.: storio, tankio ar drėgmės matavimo prietaisai. Atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (pagal apibrėžimą tai tokie šaltiniai, kuriuos naudojant juose esančios radioaktyviosios medžiagos gali patekti į aplinką) naudojami

  • A.

   Rentgenoskopijoje

  • B.

   Rentgenofrafijoje

  • C.

   Branduolinėje medicinoje

  • D.

   Kardiografijoje

  Correct Answer
  C. Branduolinėje medicinoje
  Explanation
  The given passage explains that radionuclide sources are sources that contain radioactive materials. They are divided into two main groups: sealed sources, which are used in industry to control and monitor various technological processes, and open sources of ionizing radiation, which can release radioactive materials into the environment. The correct answer, "Branduolinėje medicinoje" (in nuclear medicine), is a specific application mentioned in the passage where open sources of ionizing radiation are used.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.