Kuiz Word 2010

20 Questions | Total Attempts: 1084

SettingsSettingsSettings
Kuiz Word 2010 - Quiz

Jangan lupa print screen markah anda


Questions and Answers
 • 1. 
  Microsft Word dikenali juga sebagai
  • A. 

   Hamparan eletronik

  • B. 

   Persembahan elektronik

  • C. 

   Pemprosesan perkataan

  • D. 

   Fail aplikasi

 • 2. 
  Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan:
  • A. 

   Surat

  • B. 

   Thesis

  • C. 

   Laporan

  • D. 

   Semua di atas

 • 3. 
  Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word. i. Klik butang Start. ii. Klik Microsoft Word iii. Pilih Programs. iv. Klik Microsoft Office
  • A. 

   iii, i, ii, iv

  • B. 

   i, iii, iv, ii

  • C. 

   i, ii, iii, iv

  • D. 

   iii, ii, i, iv

 • 4. 
  Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat
  • A. 

   Insert dan Picture

  • B. 

   Insert dan File

  • C. 

   Insert dan Web Component

  • D. 

   Insert dan Bookmark

 • 5. 
  Kekunci Enter berfungsi untuk:
  • A. 

   membatalkan arahan

  • B. 

   Memaksa teks turun ke baris berikutnya.

  • C. 

   Menghapus aksara di sebelah kiri kursor.

  • D. 

   menyelitkan aksara di mana kursor berada.

 • 6. 
   Caps Lock adalah singkatan daripada perkataan:
  • A. 

   Capital Letters Lock

  • B. 

   Capture Letters Lock

  • C. 

   Computer Letters Lock

  • D. 

   Cache letters Lock

 • 7. 
  Kekunci kawalan END berfungsi untuk:
  • A. 

   Membatalkan arahan atau keluar dari sesuatu fungsi.

  • B. 

   Memaksa teks turun ke baris berikut.

  • C. 

   Menghantar kursor ke penjuru atas kiri skrin.

  • D. 

   Menghantar kursor ke akhir fail (dalam perisian tertentu).

 • 8. 
  Ahmad perlu klik pada menu yang manakah di antara berikut, sekiranya dia ingin melakukan page setup.
  • A. 

   File.

  • B. 

   Edit.

  • C. 

   View.

  • D. 

   Page layout

 • 9. 
  Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip anda perlu menekan …
  • A. 

   Tab.

  • B. 

   Backspace

  • C. 

   Space bar.

  • D. 

   Enter

 • 10. 
  Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip, kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut.
  • A. 

   Backspace.

  • B. 

   Enter.

  • C. 

   Spacebar,.

  • D. 

   Tiada jawapan.

 • 11. 
  Butang ini boleh digunakan untuk menaip tulisan yang berhuruf besar, iaitu
  • A. 

   Num Lock.

  • B. 

   Scroll Lock

  • C. 

   Cap Lock

  • D. 

   Key Lock.

 • 12. 
  Kekunci Delete berfungsi untuk:
  • A. 

   Memilih teks

  • B. 

   Menanda teks

  • C. 

   memadam teks

  • D. 

   memotong tek

 • 13. 
  Ctrl + S adalah berfungsi sebagai
  • A. 

   Save

  • B. 

   Save As

  • C. 

   Sort

  • D. 

   Sort Off

 • 14. 
  Ctrl + C adalah berfungsi sebagai
  • A. 

   Menyalin

  • B. 

   Memformat teks

  • C. 

   Control Format

  • D. 

   Shut down

 • 15. 
  Fungsinya adalah untuk pengukuran dan garisan didalam dokumen Ikon ini dinamakan :
  • A. 

   Cursor

  • B. 

   Ruler

  • C. 

   Menu Bar.

  • D. 

   Standard Toolbar

 • 16. 
  Fungsinya adalah memanggil kembali data sebelumnya Ikon ini dinamakan:
  • A. 

   Undo

  • B. 

   Close

  • C. 

   Paste

  • D. 

   Redo

 • 17. 
    Fungsi ikon copy  adalah untuk:
  • A. 

   menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen

  • B. 

   menampal kembali teks atau gambar

  • C. 

   Menyalin teks atau gambar

  • D. 

   memadam teks atau gambar

 • 18. 
   Yang manakah diantara berikut urutan yang betul untuk menetapkan Margins sesuatu dokumen?
  • A. 

   File > Page Setup > Margins

  • B. 

   File > Page Setup > Paper Size

  • C. 

   File > Margins > Page Setup

  • D. 

   Page layout > Margins > normal

 • 19. 
  15. Untuk memilih semua dokumen yang telah dibuat ( Select All )
  • A. 

   Ctrl + A

  • B. 

   Ctrl + B

  • C. 

   Ctrl + C

  • D. 

   Ctrl + D

 • 20. 
  Untuk mendapatkan Rows dan Columns kita perlu
  • A. 

   Insert danTable

  • B. 

   Insert dan Symbol

  • C. 

   Tools dan Customize

  • D. 

   Format dan Position