In How Many Languages Can U Say Dance?

6 Questions | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Dance Quizzes & Trivia

10 launguages, can u name them all?


Questions and Answers
 • 1. 
  How do u say DANCE in Ittalian?
  • A. 

   Deanzea

  • B. 

   Daeanze

  • C. 

   Danze

  • D. 

   Danza

  • E. 

   Danzeee

 • 2. 
  How do you say DANCE in Spanish?
  • A. 

   Bahale

  • B. 

   Baile

  • C. 

   Baliair

  • D. 

   Balarie

  • E. 

   Baily

 • 3. 
  How do u say DANCE in French?
  • A. 

   Dacce

  • B. 

   Danssc

  • C. 

   Dancea

  • D. 

   Dansea

  • E. 

   Danse

 • 4. 
  How do you say it in greek?
  • A. 

   Horevo

  • B. 

   Horveeoe

  • C. 

   Horvea

  • D. 

   Horveaaia

  • E. 

   Horvine

 • 5. 
  In german?
  • A. 

   Tanzi

  • B. 

   Tanzia

  • C. 

   Tanz

  • D. 

   Tanzia

  • E. 

   Tanzie

 • 6. 
  Japenesse?
  • A. 

   Dansuaina

  • B. 

   Dansia

  • C. 

   Dansuie

  • D. 

   Dansu

  • E. 

   Dansuiia

Back to Top Back to top