Customer Insight Quiz Norway

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By QuizmasterEnterc
Q
QuizmasterEnterc
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 201
Questions: 21 | Attempts: 129

SettingsSettingsSettings
Customer Insight Quiz Norway - Quiz

Denne quizen har som har som formål å gi ansatte i EnterCard innsikt i hva kundene våre svarte i kundetilfredshetsundersøkelsen i mai i år. Denne undersøkelsen blir gjort to ganger i året, og tar for seg hva kundene våre mener om kortene våre og tjenester knyttet til dem. Kundene som blir spurt er aktive, og har vært kunder hos oss i minst 6 måneder.
  Spørsmålene tar  utgangspunkt i resulatene fra undersøkelsen, De tre med flest riktige svar vil bli publisert på Intranettet. Det er bare lov å svare en gang per ansatt. Bruk hele navnet ditt.
Lykke til!


Questions and Answers
 • 1. 

  Kundetilfredshetsundersøkelsen har både en norsk og en engelsk tre bokstavers forkortelse. Hva er den den engelske? (Den norske er KTI)

  • A.

   CSS

  • B.

   USS

  • C.

   ESS

  Correct Answer
  A. CSS
  Explanation
  The correct answer is CSS. The question is asking for the English three-letter abbreviation for the customer satisfaction survey, which is KTI in Norwegian.

  Rate this question:

 • 2. 

  Hvor mange kunder stillte vi spørsmål til i kundetilfredshetsundersøkelsen for Norge i mai? 

  • A.

   500

  • B.

   700

  • C.

   800

  • D.

   900

  Correct Answer
  C. 800
  Explanation
  Svar: 800 er riktig for vårundersøkelsen. I vinterundersøkelsen tar vi også med 100 kunder fra frie banker og 100 fra Coop MasterCard.

  Rate this question:

 • 3. 

  Hvem har hovedansvaret for CSS? 

  • A.

   Nordic Marketing Management

  • B.

   Operations

  • C.

   Corp Dev

  • D.

   Finance

  Correct Answer
  A. Nordic Marketing Management
  Explanation
  Nordic Marketing Management består av Randi Mårdalen, Hanne Kolind og Jonas Drage Støeng. Fredrik Lindquist vil begynne i avedlingen rundt 1 november.

  Rate this question:

 • 4. 

  Hvilket produkt har de mest fornøyde kundene? (Basert på siste undersøkelse i mai)  

  • A.

   SpareBank 1

  • B.

   Coop

  • C.

   Re:member

  • D.

   Lofavør

  Correct Answer
  B. Coop
  Explanation
  Svar: Coop med 88% fornøyde kunder.

  Rate this question:

 • 5. 

  Hvilket produkt har høyest andel kunder som vil anbefale kortent til andre?     

  • A.

   SpareBank 1

  • B.

   Coop

  • C.

   Re:member

  • D.

   Lofavør

  Correct Answer
  B. Coop
  Explanation
  Svar: 82% av Coop kundene vil anbefale Coop kortet til andre

  Rate this question:

 • 6. 

  Hva er den største barrieren for at kunder ikke bruker kortet vårt mer?   

  • A.

   Kundene mener at debit (bank ) kortet er tryggere å handle med online

  • B.

   Kundene mener at kredittkortet er utrygt å bruke i utlandet

  • C.

   Kundene mener at kredittkortet er dyrere å bruke på små kjøp

  Correct Answer
  C. Kundene mener at kredittkortet er dyrere å bruke på små kjøp
  Explanation
  Svar: Mange kunder tror at kredittkortet er dyrere å bruke på små kjøp.

  Rate this question:

 • 7. 

  Hvilket incentiv gir høyest sannsynlighet for at kundene vil bruke kortene våre mer? (Gjelder ikke Coop)   

  • A.

   Bonuspoeng

  • B.

   Cashback

  • C.

   Rabatter

  Correct Answer
  C. Rabatter
  Explanation
  Svar: Rabatter, 64 % sier de ville brukt kortet mer hvis de fikk rabatter på alt de kjøpte.

  Rate this question:

 • 8. 

  Hvor stor andel av kundene våre svarer at de stoler på oss (de som svarer 4 eller 5 på en 1-5 skala)?   

  • A.

   80%

  • B.

   87%

  • C.

   93%

  • D.

   98%

  Correct Answer
  C. 93%
  Explanation
  Svar: 93%

  Rate this question:

 • 9. 

  Hvor stor andel av kundene våre mener at fakturaen vår er lett å forstå (de som svarer 4 eller 5 på en 1-5 skala)?   

  • A.

   75%

  • B.

   85%

  • C.

   89%

  • D.

   96%

  Correct Answer
  C. 89%
  Explanation
  Svar: 89 % syntes at fakturaen vår er lett å forstå

  Rate this question:

 • 10. 

  Hvor mange prosent av våre aktive kunder har ett eller flere kredittkort i tillegg vårt?  

  • A.

   35%

  • B.

   55%

  • C.

   65%

  Correct Answer
  B. 55%
  Explanation
  Svar: 55 % av kundene våre har et annet kredittkort i tillegg til vårt.

  Rate this question:

 • 11. 

  I hvilken kundegruppe er det størst andel som har ett eller flere kredittkort i tillegg til vårt?  

  • A.

   Sparebank 1

  • B.

   Re:member

  • C.

   Coop

  Correct Answer
  C. Coop
  Explanation
  Svar: Coop, 75 % svarte at de har kredittkort i tillegg til vårt kort.

  Rate this question:

 • 12. 

  Hvilken kundegruppe bruker kortet oftest?  

  • A.

   Re:member

  • B.

   Coop

  • C.

   Lofavør

  Correct Answer
  B. Coop
  Explanation
  Svar: Coopkundene er de som bruker kortet oftest - 79% sier at de bruker det oftere enn 1 gang i måneden. Mens det for LOfavør bare er 40% som sier det samme.

  Rate this question:

 • 13. 

  Hva er hovedgrunnen til at kunder bruker kortet bare en gang i måneden eller sjeldnere?   

  • A.

   Kunden har ikke behov for å bruke kortet oftere

  • B.

   Bruker det bare til å bestille billetter/hotell osv

  • C.

   Foretrekker å bruke kontanter eller debitkort

  Correct Answer
  A. Kunden har ikke behov for å bruke kortet oftere
  Explanation
  Svar: Størst andel av kundene våre svarer at de ikke har behov for å bruke kortet oftere.

  Rate this question:

 • 14. 

  I hvilken av kundegruppe er det størst andel som anser vårt kort som deres hovedkredittkort?  

  • A.

   Re:member

  • B.

   LOfavør

  • C.

   SpareBank 1

  Correct Answer
  C. SpareBank 1
  Explanation
  Svar: SpareBank 1, 64 % anser dette som sitt hovedkredittkort, bare 35 % av Coopkundene gjør det samme.

  Rate this question:

 • 15. 

  Hva er hovedgrunnen til at kundene våre er fornøyd med kortene våre?  

  • A.

   Enkelt å bruke

  • B.

   Fungerer som forventet

  • C.

   Billig

  Correct Answer
  B. Fungerer som forventet
  Explanation
  Svar: Fungerer som forventet er den klart viktigste grunnen.

  Rate this question:

 • 16. 

  Hva er hovedgrunnen til at kundene våre vil anbefale kortet vårt til andre?  

  • A.

   Billig

  • B.

   Enkelt å bruke

  • C.

   Bra kredittkort og god opplevelse

  Correct Answer
  C. Bra kredittkort og god opplevelse
  Explanation
  Svar: 38 % av kundene som svarer at de vil anbefale kortet oppgir at bra kredittkort og gode opplevelser er hovedgrunnen.

  Rate this question:

 • 17. 

  Hvor stor andel av kundene våre som har muligheten for selvvalgt PIN kjenner til denne muligheten? (Gjelder Coop, LOfavør og re:member)  

  • A.

   35%

  • B.

   48%

  • C.

   58%

  Correct Answer
  C. 58%
  Explanation
  Svar: 58 % kjenner til at vi tilbyr selvvalgt PIN. Undersøkelsen ble gjennomført i mai, så det er nok noen flere som kjenner til det nå.

  Rate this question:

 • 18. 

  Hvor stor andel av kundene våre kjenner til at de har en nettbank tilknyttet kortet sitt? (Gjelder Coop, LOfavør og re:member)  

  • A.

   35%

  • B.

   48%

  • C.

   58%

  Correct Answer
  B. 48%
  Explanation
  Svar: Totalt kjenner 48 % til dette. Blant re:member-kundene er det hele 61 % som kjenner til det.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hvor stor andel av de kundene som har kjenner til nettbanken, har også brukt den?  

  • A.

   35%

  • B.

   60%

  • C.

   70%

  Correct Answer
  B. 60%
  Explanation
  Svar: 60 % av de som kjenner til nettbanken sier at de har brukt den.

  Rate this question:

 • 20. 

   Hvor stor andel av kundene våre vet hva renten på kortene våre er?  

  • A.

   10 %

  • B.

   13 %

  • C.

   22 %

  • D.

   35 %

  Correct Answer
  B. 13 %
  Explanation
  Svar: 13 % sier at de vet hva renten er på kortene våre. For LOfavør er tallet bare 5 %..

  Rate this question:

 • 21. 

  Syntes du at denne quizen var hjelpsom til å gi deg bedre innsikt om kundene våre? Svar på en skala fra 1-5. Der 1 er lite innsikt og 5 er mye innsikt

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  • E.

   5

  Explanation
  This question asks the respondent to rate the helpfulness of the quiz in providing better insights about the customers on a scale from 1 to 5, where 1 represents little insight and 5 represents a lot of insight. The respondent can choose any number between 1 and 5 based on their perception of the quiz's effectiveness in providing insights about the customers.

  Rate this question:

 • 22. 

  For mer informasjon om undersøken kan du kontakte:
  • Jonas Drage Støeng (Nordic Marketing Management)
  • Roar Kvistad (ECM)

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.