Customer Insight Quiz Norway

21 Questions | Total Attempts: 108

SettingsSettingsSettings
Customer Insight Quiz Norway - Quiz

Denne quizen har som har som formål å gi ansatte i EnterCard innsikt i hva kundene våre svarte i kundetilfredshetsundersøkelsen i mai i år. Denne undersøkelsen blir gjort to ganger i året, og tar for seg hva kundene våre mener om kortene våre og tjenester knyttet til dem. Kundene som blir spurt er aktive, og har vært kunder hos oss i minst 6 måneder.   Spørsmålene tar  utgangspunkt i resulatene fra undersøkelsen, De tre med flest riktige svar vil bli publisert på Intranettet. Det er bare lov å svare en gang per ansatt. Bruk hele navnet ditt. Lykke til!


Questions and Answers
 • 1. 
  Kundetilfredshetsundersøkelsen har både en norsk og en engelsk tre bokstavers forkortelse. Hva er den den engelske? (Den norske er KTI)
  • A. 

   CSS

  • B. 

   USS

  • C. 

   ESS

 • 2. 
  Hvor mange kunder stillte vi spørsmål til i kundetilfredshetsundersøkelsen for Norge i mai? 
  • A. 

   500

  • B. 

   700

  • C. 

   800

  • D. 

   900

 • 3. 
  Hvem har hovedansvaret for CSS? 
  • A. 

   Nordic Marketing Management

  • B. 

   Operations

  • C. 

   Corp Dev

  • D. 

   Finance

 • 4. 
  Hvilket produkt har de mest fornøyde kundene? (Basert på siste undersøkelse i mai)  
  • A. 

   SpareBank 1

  • B. 

   Coop

  • C. 

   Re:member

  • D. 

   Lofavør

 • 5. 
  Hvilket produkt har høyest andel kunder som vil anbefale kortent til andre?     
  • A. 

   SpareBank 1

  • B. 

   Coop

  • C. 

   Re:member

  • D. 

   Lofavør

 • 6. 
  Hva er den største barrieren for at kunder ikke bruker kortet vårt mer?   
  • A. 

   Kundene mener at debit (bank ) kortet er tryggere å handle med online

  • B. 

   Kundene mener at kredittkortet er utrygt å bruke i utlandet

  • C. 

   Kundene mener at kredittkortet er dyrere å bruke på små kjøp

 • 7. 
  Hvilket incentiv gir høyest sannsynlighet for at kundene vil bruke kortene våre mer? (Gjelder ikke Coop)   
  • A. 

   Bonuspoeng

  • B. 

   Cashback

  • C. 

   Rabatter

 • 8. 
  Hvor stor andel av kundene våre svarer at de stoler på oss (de som svarer 4 eller 5 på en 1-5 skala)?   
  • A. 

   80%

  • B. 

   87%

  • C. 

   93%

  • D. 

   98%

 • 9. 
  Hvor stor andel av kundene våre mener at fakturaen vår er lett å forstå (de som svarer 4 eller 5 på en 1-5 skala)?   
  • A. 

   75%

  • B. 

   85%

  • C. 

   89%

  • D. 

   96%

 • 10. 
  Hvor mange prosent av våre aktive kunder har ett eller flere kredittkort i tillegg vårt?  
  • A. 

   35%

  • B. 

   55%

  • C. 

   65%

 • 11. 
  I hvilken kundegruppe er det størst andel som har ett eller flere kredittkort i tillegg til vårt?  
  • A. 

   Sparebank 1

  • B. 

   Re:member

  • C. 

   Coop

 • 12. 
  Hvilken kundegruppe bruker kortet oftest?  
  • A. 

   Re:member

  • B. 

   Coop

  • C. 

   Lofavør

 • 13. 
  Hva er hovedgrunnen til at kunder bruker kortet bare en gang i måneden eller sjeldnere?   
  • A. 

   Kunden har ikke behov for å bruke kortet oftere

  • B. 

   Bruker det bare til å bestille billetter/hotell osv

  • C. 

   Foretrekker å bruke kontanter eller debitkort

 • 14. 
  I hvilken av kundegruppe er det størst andel som anser vårt kort som deres hovedkredittkort?  
  • A. 

   Re:member

  • B. 

   LOfavør

  • C. 

   SpareBank 1

 • 15. 
  Hva er hovedgrunnen til at kundene våre er fornøyd med kortene våre?  
  • A. 

   Enkelt å bruke

  • B. 

   Fungerer som forventet

  • C. 

   Billig

 • 16. 
  Hva er hovedgrunnen til at kundene våre vil anbefale kortet vårt til andre?  
  • A. 

   Billig

  • B. 

   Enkelt å bruke

  • C. 

   Bra kredittkort og god opplevelse

 • 17. 
  Hvor stor andel av kundene våre som har muligheten for selvvalgt PIN kjenner til denne muligheten? (Gjelder Coop, LOfavør og re:member)  
  • A. 

   35%

  • B. 

   48%

  • C. 

   58%

 • 18. 
  Hvor stor andel av kundene våre kjenner til at de har en nettbank tilknyttet kortet sitt? (Gjelder Coop, LOfavør og re:member)  
  • A. 

   35%

  • B. 

   48%

  • C. 

   58%

 • 19. 
  Hvor stor andel av de kundene som har kjenner til nettbanken, har også brukt den?  
  • A. 

   35%

  • B. 

   60%

  • C. 

   70%

 • 20. 
   Hvor stor andel av kundene våre vet hva renten på kortene våre er?  
  • A. 

   10 %

  • B. 

   13 %

  • C. 

   22 %

  • D. 

   35 %

 • 21. 
  Syntes du at denne quizen var hjelpsom til å gi deg bedre innsikt om kundene våre? Svar på en skala fra 1-5. Der 1 er lite innsikt og 5 er mye innsikt
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

Back to Top Back to top