Shirt & Uniform Exam

71 Questions | Total Attempts: 110

Settings
Please wait...
Dress Quizzes & Trivia

Exam for office staff who handle customers, the phone, and computer


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  When a potential customer asked for 10 pieces of an item...Pag ang potential na customer ay ng tanong para sa 10 piraso...
  • A. 

   Accept it with open arms/ tanggapin ito ng bukas palad

  • B. 

   Refer them to a competitor/ ituro sa kalabang tindahan

  • C. 

   If the customer had an existing or previous large order you take it/ tatangapin lamang kung may malaking bilang ng order

  • D. 

   Kindly tell the customer you do not serve that small amount and will charge an additional 10 php per piece/ mabuting sasabihin sa customer na hindi tau tumatanggap ng maliit na order at magdadag sila ng 10 piso bawat isa.

  • E. 

   C and d

 • 2. 
  When a person cannot find the office staff they are looking for when they call you.../ pag hindi makita o makausap ang taong hinahanap kailan ka nila matatawagan
  • A. 

   Get their complete contact info and tell them you will return their call/ kunin sa kanila ang kumpletong kontact info at sabihin sa kanila na babalikan nyo sila

  • B. 

   Tell them to call after five minutes please/ sabihin sa kanila na tumawag ulit pag katapos ng limang minuto

  • C. 

   Hang up the phone or put it on hold/ pabayaan lang naka hang ang telepono

 • 3. 
  True or false: weekly sales reports/purchase orders are sent to boss tim every monday morning via quickbooks pos./tama o mali: linguhang balita ng benta/purchase orders ay ipapadala kay boss tim tuwing lunes ng umaga via quikbooks pos
  • A. 

   True/tama

  • B. 

   False/mali

 • 4. 
  • A. 

   Typewriter /makinilya

  • B. 

   Printed out /

  • C. 

   Handwritten as long as its legible /sulat kamay

  • D. 

   All of the above/

 • 5. 
  • A. 

   To minimize VAT we use INVOICE/para mapaliit ang VAT ginagamit ang INVOICE

  • B. 

   To minimize VAT we pay off the BIR/para mapaliit ang VAT di mag babayad sa BIR

  • C. 

   To minimize VAT we use OR /para mapaliit ang VAT ginagamit ang OR

 • 6. 
  The ID is supposed to.../Ang ID ay para sa...
  • A. 

   As a means of identitifaction/para sa kakilanlan

  • B. 

   Make us look presentable/ para magmukhang kaayaya

  • C. 

   Give us a sense of entitlement /para mabigyan tayo ng titolo

  • D. 

   A and b

  • E. 

   None of the above

 • 7. 
  Late and absences.../ pagkahuli at pagliban
  • A. 

   Are allowed 2 yrs of working with the company/ay pinapayagan sa 2 taong naninilbihan sa kumpanya

  • B. 

   Are a good habit/magandang kasanayan

  • C. 

   Are not permitted / hindi pinapayagan

 • 8. 
  True or false: Paperwork are supposed to be properly filed, labelled and no double copies allowed.tama o mali: gawaing papel ay dapat naka file ng maayos, may tanda at walang dobleng kopyang hahayaan
  • A. 

   False/mali

  • B. 

   True/tama

 • 9. 
  On pricing and costing the itemsSa pag pepresyo
  • A. 

   Have josie and boss tim approve it sisiguraduhing na approbahan ni josie at boss tim

  • B. 

   Make your own honest and sincere assessment gumawa ng sariling totoo at sinseryong pagkekwenta.

  • C. 

   Call globetex tumawag sa globetex

  • D. 

   A and b

  • E. 

   All of the above

 • 10. 
  As office admins you should how to do the followingbilang admins ng opisina dapat ay ginagawa mo ang mga sumunod
  • A. 

   Type, answer the phone type, sumagot ng telepono

  • B. 

   Fax, type, answer the phones, sell fax, type, sumagot ng telepono, magbenta

  • C. 

   Sell only magbenta lang

  • D. 

   Clean the floors maglinis ng sahig

 • 11. 
  • A. 

   Folders, papers, pen

  • B. 

   Profile and an actual sample

  • C. 

   Letter of intent and actual sample

  • D. 

   Fabric swatches, price list, and calling card

 • 12. 
  In the absence of knowledge use...
  • A. 

   God

  • B. 

   Someone else's opinion

  • C. 

   Common sense

 • 13. 
  Inventory is done...
  • A. 

   Every week

  • B. 

   Every month

  • C. 

   Every time management requests it

 • 14. 
  • A. 

   Check

  • B. 

   Manager's check

  • C. 

   Cash

  • D. 

   IOU note

 • 15. 
  True or false: always request or from suppliers
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  When sending a messenger what is the most preferred minimum amount of places to go to?
  • A. 

   Five

  • B. 

   Three

  • C. 

   Two

  • D. 

   Just one

 • 17. 
  • A. 

   Christina ang

  • B. 

   Timothy ang

  • C. 

   Josie de leon

  • D. 

   All of the above

 • 18. 
  Kailan tatawag para sa deiveries
  • A. 

   Early in the morning

  • B. 

   When it is convenient

  • C. 

   In the afternoon

  • D. 

   The night before

 • 19. 
  • A. 

   Where, name of company, name of driver

  • B. 

   Where, name of company, dr, company phone number

  • C. 

   Where, schedule of routes, contact person, sample

  • D. 

   Where, name of company, contact person, dr, schedule of routes

 • 20. 
  True or false: smile.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   5

  • D. 

   As many as you can

 • 22. 
  • A. 

   Trading

  • B. 

   Printing

  • C. 

   Custom

  • D. 

   Embroidery

 • 23. 
  Ano ang masimportante?
  • A. 

   Incoming items

  • B. 

   Outgoing items

  • C. 

   Pareho

 • 24. 
  Ilista lahat ng mga tinanong sa printing na proceso.
 • 25. 
  Pakibigay ang breakdown ng quantity discount natin.
 • 26. 
  Ilan ang minimum natin?
  • A. 

   6 per any size

  • B. 

   6 per size per color

  • C. 

   6 per color per size

 • 27. 
  Pagtumatangap ng check sa customer...
  • A. 

   Irelease agad ang items kahit sino

  • B. 

   Kung kakilala naman irelease na ang items

  • C. 

   Tanungin si boss Timmy

  • D. 

   Irelease ang items kapag nagclear ang checke

 • 28. 
  Kung may dumating na city hall, BIR, or government inspector or mga nagpapangap na inspector.
  • A. 

   Ipatawag sila kay Annabel sa Balintawak

  • B. 

   Magwala

  • C. 

   Ibigay lahat ng kailangan sa nagtanong

  • D. 

   A and C

  • E. 

   None of The Above

 • 29. 
  Ano yung tatlong bagong roles? At pakiexplain bawat isa at kung sino mga eto. 
 • 30. 
  Papayag ako na madaming changes sa printing
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 31. 
  Mag-yeyes ako sa customer at sa lahat ng hinihingi niya
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 32. 
  Priority ang malaking magorder na customer
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 33. 
  Kailangan sabihin ang buong proceso ng printing sa customers, lalo na pag baguhan at pag unang printing po niya
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 34. 
  Pakilista ang mga proceso sa printing.
 • 35. 
  Mga tanong sa printing.. Ilan ________ ang damit?
 • 36. 
  Ang color ng design sa shirt ay bagay sa dark at sa light
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 37. 
  I-update ang customer sa printing 
  • A. 

   Every day

  • B. 

   Every week

  • C. 

   Kung magtanong siya

  • D. 

   Every 2-3 days

 • 38. 
  Pag photographic ang design ang tawag ay ____________
 • 39. 
  Wag maquote ng printing sa customer hanga't di pa narerecieve ang actual copy ng design or sa e-mail
  • A. 

   True

  • B. 

   False

  • C. 

   Depende

 • 40. 
  • A. 

   250

  • B. 

   500

  • C. 

   300

  • D. 

   100

 • 41. 
  Wag kunin sa customer ang lahat ng information baka malito tayo
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 42. 
  Ano ang dalawang klase ng printing? Clue: ang isa addiontal 5 php.
 • 43. 
  Pag sa puting shirt ang design pwede magless ng two pesos.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 44. 
  Pag lacoste additional two pesos ang quote
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 45. 
  Ano mga kailangan sa pagtuloy ng full production ng printing?
  • A. 

   Verbal confirmation

  • B. 

   Email confirmation

  • C. 

   Text confirmation

  • D. 

   2 out of 3 dapat sa mga nakalagay sa taas

  • E. 

   Email and verbal

 • 46. 
  Pag umabot ng 8 colors ang susunod na color na idadag ay charge ng +4php
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 47. 
  Ano ang processo sa paglabas ng damit
 • 48. 
  Magkano ang VAT ng 45,000 na total amount?
  • A. 

   4,800.21

  • B. 

   4,5050.22

  • C. 

   4,821.43

  • D. 

   5,1482.34

 • 49. 
  Anong ang sales amount kapag ang total mo ay 45,000?
  • A. 

   40,158.23

  • B. 

   40,525.34

  • C. 

   40,178.57

  • D. 

   Wala dito sagot

 • 50. 
  Nakakalito ang hardcopy revision sa customer, ano dapat nakalagay sa revision?
  • A. 

   Initials niya

  • B. 

   Revision and signature niya

  • C. 

   Maayos na revision

  • D. 

   Signature niya

 • 51. 
  Pag 50 pieces delivery
  • A. 

   Driver

  • B. 

   Taxi

  • C. 

   Jeep

  • D. 

   Lakad

 • 52. 
  Ano email natin?
 • 53. 
  Ano website natin?
 • 54. 
  Ano numbers ng lahat ng branches natin?
 • 55. 
  Anong number ni jessica and ni charles? landline and cellphone?
 • 56. 
  Saan kinukuha ang swatches and pricelist?
  • A. 

   Via email

  • B. 

   Via mukha mo

  • C. 

   Via website

  • D. 

   None of the above

  • E. 

   All of the above

 • 57. 
  Saan pinapadala ang mga designs?
  • A. 

   Sa mukha mo nga eh

  • B. 

   Via website

  • C. 

   Via fax

  • D. 

   Via email

 • 58. 
  Sinong tatlo nagchecheck ng delivery receipts?
 • 59. 
  Saan pwede pumunta ang customer?
 • 60. 
  Pwede magmanicure sa counter?
  • A. 

   Oo, boss ako eh

  • B. 

   Hindi, kahit kailan di na gaganda kuko ko

  • C. 

   Depende, pag trip ko, boss ako eh

 • 61. 
  Anong klaseng file ang graphic na sinesend? 
 • 62. 
  Malaki ba or maliit dapat ang file size?
 • 63. 
  Pakisulat lahat ng kulay sa damit natin. Bonus points sa makahiwalay ng dark and light
 • 64. 
  Ano mga kulay hindi available sa whistler?
 • 65. 
  Anong kulay hindi available sa softex?
 • 66. 
  Anong kulay hindi available sa southport?
 • 67. 
  Anong kulay hindi available sa honeycomb?
 • 68. 
  Anong pagkakaiba ng petchera sa honeycomb?
 • 69. 
  Anong gagawin sa makulit na customer?
 • 70. 
  Anong gagawin sa mataray na customer?
 • 71. 
  Pag absent ka at may pending po, ano kailangan mong gawin sa araw na absent ka?