Shirt & Uniform Exam

71 Questions | Total Attempts: 118

SettingsSettingsSettings
Dress Quizzes & Trivia

Exam for office staff who handle customers, the phone, and computer


Questions and Answers
 • 1. 
  Ilista lahat ng mga tinanong sa printing na proceso.
 • 2. 
  Pakibigay ang breakdown ng quantity discount natin.
 • 3. 
  Ano yung tatlong bagong roles? At pakiexplain bawat isa at kung sino mga eto. 
 • 4. 
  Pakilista ang mga proceso sa printing.
 • 5. 
  Ano ang dalawang klase ng printing? Clue: ang isa addiontal 5 php.
 • 6. 
  Ano ang processo sa paglabas ng damit
 • 7. 
  Ano numbers ng lahat ng branches natin?
 • 8. 
  Anong number ni jessica and ni charles? landline and cellphone?
 • 9. 
  Sinong tatlo nagchecheck ng delivery receipts?
 • 10. 
  Saan pwede pumunta ang customer?
 • 11. 
  Anong klaseng file ang graphic na sinesend? 
 • 12. 
  Pakisulat lahat ng kulay sa damit natin. Bonus points sa makahiwalay ng dark and light
 • 13. 
  Ano mga kulay hindi available sa whistler?
 • 14. 
  Anong kulay hindi available sa softex?
 • 15. 
  Anong kulay hindi available sa southport?
 • 16. 
  Anong kulay hindi available sa honeycomb?
 • 17. 
  Anong pagkakaiba ng petchera sa honeycomb?
 • 18. 
  Anong gagawin sa makulit na customer?
 • 19. 
  Anong gagawin sa mataray na customer?
 • 20. 
  Pag absent ka at may pending po, ano kailangan mong gawin sa araw na absent ka?
 • 21. 
  When a potential customer asked for 10 pieces of an item...Pag ang potential na customer ay ng tanong para sa 10 piraso...
  • A. 

   Accept it with open arms/ tanggapin ito ng bukas palad

  • B. 

   Refer them to a competitor/ ituro sa kalabang tindahan

  • C. 

   If the customer had an existing or previous large order you take it/ tatangapin lamang kung may malaking bilang ng order

  • D. 

   Kindly tell the customer you do not serve that small amount and will charge an additional 10 php per piece/ mabuting sasabihin sa customer na hindi tau tumatanggap ng maliit na order at magdadag sila ng 10 piso bawat isa.

  • E. 

   C and d

 • 22. 
  When a person cannot find the office staff they are looking for when they call you.../ pag hindi makita o makausap ang taong hinahanap kailan ka nila matatawagan
  • A. 

   Get their complete contact info and tell them you will return their call/ kunin sa kanila ang kumpletong kontact info at sabihin sa kanila na babalikan nyo sila

  • B. 

   Tell them to call after five minutes please/ sabihin sa kanila na tumawag ulit pag katapos ng limang minuto

  • C. 

   Hang up the phone or put it on hold/ pabayaan lang naka hang ang telepono

 • 23. 
  True or false: weekly sales reports/purchase orders are sent to boss tim every monday morning via quickbooks pos./tama o mali: linguhang balita ng benta/purchase orders ay ipapadala kay boss tim tuwing lunes ng umaga via quikbooks pos
  • A. 

   True/tama

  • B. 

   False/mali

 • 24. 
  What is most preferred way of data entry?/Ano ang pinaka magandang paraan ng data entry?
  • A. 

   Typewriter /makinilya

  • B. 

   Printed out /

  • C. 

   Handwritten as long as its legible /sulat kamay

  • D. 

   All of the above/

 • 25. 
  What is the difference between OR and INVOICE?Ano ang kaibahan ng OR at INVOICE/
  • A. 

   To minimize VAT we use INVOICE/para mapaliit ang VAT ginagamit ang INVOICE

  • B. 

   To minimize VAT we pay off the BIR/para mapaliit ang VAT di mag babayad sa BIR

  • C. 

   To minimize VAT we use OR /para mapaliit ang VAT ginagamit ang OR

Related Topics
Back to Top Back to top