Uts Gasal Aswaja Kelas 8 Tp. 2015/ 2016

25 Questions | Total Attempts: 374

SettingsSettingsSettings
Uts Gasal Aswaja Kelas 8 Tp. 2015/ 2016 - Quiz

Ulangan Tengah Semester Gasal MTs Nurul Ulum TanjunganyarTahun Pelajaran 2015/ 2016Mapel: AswajaKelas: 8


Questions and Answers
 • 1. 
  Sebutkan Imam madzhab dalam bidang akhlak yang diikuti warga Nahdliyin dan sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah!
 • 2. 
  Jelaskan arti dari prinsip berikut:               المحافظة على قديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح
 • 3. 
  Sebutkan gerakan-gerakan/ paham yang berkembang di Indonesia dan bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah!
 • 4. 
  Sebutkan 5 kriteria seseorang disebut sebagai Ulama!
 • 5. 
  1. Tulis ulang ayat berikut, beri syakal dan terjemahkan!
  يأيها ٱلذين ءامنوا أطيعوا ٱلله وأطيعوا ٱلرسول وأولي ٱلأمر منكمۖ (النساء: ٥٩) 
 • 6. 
  Ciri-ciri warga Nahdliyin yang mudah dan dapat dikenali adalah:
  • A. 

   Santun dalam bermasyarakat

  • B. 

   Bebas dalam berkeyakinan

  • C. 

   Keras dalam menegakkan prinsip ajaran

  • D. 

   Mudah menerima ajaran paham lain

 • 7. 
  Prinsip ajaran Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengutamakan sifat:
  • A. 

   Radikal

  • B. 

   Moderat

  • C. 

   Liberal

  • D. 

   Fanatis

 • 8. 
  Berikut ini yang bukan merupakan tiga aspek Islam Ahlussunnah Wal Jamaah adalah:
  • A. 

   Aqidah

  • B. 

   Akhlak

  • C. 

   Khurafat

  • D. 

   Syariat

 • 9. 
  Pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy’ari dijadikan madzhab NU dalam aspek:
  • A. 

   Aqidah

  • B. 

   Akhlak

  • C. 

   Khurafat

  • D. 

   Syariat

 • 10. 
  Berikut ini yang bukan termasuk madzhab yang diikuti NU dalam bidang fiqih adalah:
  • A. 

   Muhammad bin Idris As-Syafi’i

  • B. 

   Imam Abu Hanifah

  • C. 

   Imam Ahmad bin Hanbal

  • D. 

   Anas bin Malik

 • 11. 
  Hukum mencampur adukkan madzhab (talfiq) dalam satu jenis ibadah:
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Makruh

  • D. 

   Haram

 • 12. 
  Bersikap tegak lurus dalam menghadapi pesoalan-persoalan kemasyarakatan merupakan prinsip:
  • A. 

   Tawazun

  • B. 

   I’tidal

  • C. 

   Tawasuth

  • D. 

   Syaja’ah

 • 13. 
  Pendiri paham Wahabi adalah:
  • A. 

   Mirza Ghulam Ahmad

  • B. 

   Muhammad bin Abdul Wahab

  • C. 

   Abdul Wahab Hasbullah

  • D. 

   Ibnu Taimiyah

 • 14. 
  Salah satu amalan Ahlussunnah Wal Jamaah yang difatwakan bidah dan sesat oleh Wahabi adalah:
  • A. 

   Shalat Dhuha

  • B. 

   Tadarus al-Quran

  • C. 

   Ziarah Kubur

  • D. 

   Zakat Fitrah

 • 15. 
  Berikut ini yang bukan merupakan ajaran paham Ahmadiyah adalah:
  • A. 

   Merupakan penyempurna agama Islam

  • B. 

   Mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW

  • C. 

   Mengaku sebagai Isa al-Masih

  • D. 

   Berusaha untuk mempersatukan berbagai macam paham/aliran.

 • 16. 
  Paham Bahaiyah berusaha menyatukan berbagai macam agama dengan alasan berikut, kecuali:
  • A. 

   Agar dapat dipeluk oleh semua umat manusia

  • B. 

   Agar sesuai dengan ajaran Rasulullah

  • C. 

   Permusuhan dan pertikaian di seluruh dunia akan hilang

  • D. 

   Sebagai agama internasional

 • 17. 
  وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ Ayat di atas menjelaskan bahwa upaya kaum Bahaiyah menciptakan perdamaian dunia dengan agama global adalah: 
  • A. 

   Tindakan terpuji

  • B. 

   Tindakan sesat

  • C. 

   Tindakan sia-sia

  • D. 

   Tindakan tercela

 • 18. 
  Dengan mengetahui paham dan ajaran yang bertentangan dengan paham ASWAJA, warga nahdliyin diharapkan untuk:
  • A. 

   Lebih waspada dan berhati-hati

  • B. 

   Memilih paham yang sesuai

  • C. 

   Tertarik untuk mengikuti

  • D. 

   Meneladani tokoh pendirinya

 • 19. 
  Berikut ini merupakan kesalahan dari ajaran Najariyah, yaitu:
  • A. 

   Pemimpinnya adalah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW

  • B. 

   Allah tidak memiliki sifat

  • C. 

   Menyatukan agama Islam, Kristen, dan Yahudi

  • D. 

   Agama Islam dianggap belum sempurna

 • 20. 
  Kata ulama berasal dari kata kerja (fi’il madhi):
  • A. 

   عَالَمَ

  • B. 

   تَعَلَّمَ

  • C. 

   عُلَمَئَ

  • D. 

   عَلِمَ

 • 21. 
  ِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ...(فاطر:٢٨)Potongan ayat di atas menunjukkan bahwa seorang Ulama harus memiliki kriteria: 
  • A. 

   Alim

  • B. 

   Takwa

  • C. 

   Tawadhu

  • D. 

   Amanah

 • 22. 
  Predikat ulama yang disandang oleh seseorang di antaranya adanya pengakuan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan arti pentingnya:
  • A. 

   Kesalehan sosial

  • B. 

   Kesalehan ritual

  • C. 

   Kesalehan politik

  • D. 

   Kesalehan individu

 • 23. 
  Muhammad bin Ajibah membagi Ulama menjadi tiga tingkatan berikut, kecuali:
  • A. 

   Alim

  • B. 

   Abid

  • C. 

   Aqil

  • D. 

   Arif

 • 24. 
  Orang yang mewarisi perbuatan Nabi seperti mengamalkan shalat, puasa, dll disebut:
  • A. 

   Alim

  • B. 

   Abid

  • C. 

   Aqil

  • D. 

   Arif

 • 25. 
  Ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, bahkan dalam hadits disebut sebagai:
  • A. 

   Pewaris Nabi

  • B. 

   Punggawa Wali

  • C. 

   . Pedoman Santri

  • D. 

   Panutan Umat

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.