Ulangan Pai Kelas 5 U

20 Questions | Attempts: 1005
Share

SettingsSettingsSettings
Ulangan Pai Kelas 5 U - Quiz

Bismillahirrahmanirrahim. bacalah petunjuk ini dengan baik sebelum mengerjakan soal. Soal ini hanya diperuntukkan bagi siswa kelas 5 U. Silahkan isi nama pada kolom "your name" dan lanjutkan dengan meng-klik "Star Quiz". Jawablah semua pertanyaan dengan benar dan penuh kejujuran. soal ini juga akan menguji tingkat keimanan anda, apabila anda yakin bahwa Allah Maha Melihat, pasti anda akan berbuat jujur. Ulangan online ini mencoba memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran.Selamat mencoba dan semoga sukses.Created By : Fakhrur Rozi


Questions and Answers
 • 1. 
  Abu Bakar ketika kecil bernama ...
  • A. 

   Abdullah

  • B. 

   Abdul Ka'bah

  • C. 

   Abdul Manaf

  • D. 

   Abdul Karim

  • E. 

   Ubaidillah

 • 2. 
  Bakar mempunyai arti .....
  • A. 

   Lambat

  • B. 

   Pelan

  • C. 

   Lari

  • D. 

   Segera

  • E. 

   Menunda

 • 3. 
  Abu Bakar dilahirkan tahun ....
  • A. 

   572 M

  • B. 

   752 M

  • C. 

   357 M

  • D. 

   573 M

  • E. 

   735 M

 • 4. 
  Ash-Shiddiq mempunyai arti ....
  • A. 

   Mempercayai

  • B. 

   Menepati

  • C. 

   Membenarkan

  • D. 

   Mengalahkan

  • E. 

   Menghargai

 • 5. 
  Umar bin Khattab adalah Khalifah ke ...
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 6. 
  Sedangkan Abu Bakar as-Shiddiq adalah Khalifah ke ...
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 7. 
  Pengganti kepemimpinan Rasulullah disebut ...
  • A. 

   As-Sabiqunal awwalun

  • B. 

   Khatamul anbiyai walmursalin

  • C. 

   Khulafaur rasyidin

  • D. 

   Kepala Negara

  • E. 

   Presiden

 • 8. 
  Yang memprakarsai penulisan al-Quran adalah ...
  • A. 

   Abu Bakar

  • B. 

   Umar bin Khattab

  • C. 

   Usman bin Affan

  • D. 

   Ali bin Abi Thalib

  • E. 

   Abu Thalib

 • 9. 
  Kaum murtad banyak terdapat pada masa khalifah ...
  • A. 

   Abu Bakar sidiq

  • B. 

   Umar bin Khattab

  • C. 

   Usman bin Affan

  • D. 

   Ali bin Abi Thalib

  • E. 

   Abu Thalib

 • 10. 
  Nama Anak Perempuan Abu Bakar yang menjadi Isteri Nabi Muhammad adalah
  • A. 

   Saudah

  • B. 

   Ummu Kultsum

  • C. 

   Khadijah

  • D. 

   Aisyah

  • E. 

   Fatimah

 • 11. 
  Khalifah yang bergelar al-Faruq adalah ...
  • A. 

   Abu Bakar

  • B. 

   Umar bin Khattab

  • C. 

   Usman bin Affan

  • D. 

   Ali bin Abi Thalib

  • E. 

   Abbasyiyah

 • 12. 
  Umar bin Khattab adalah Khalifah yang ke ....
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 13. 
  Selain bergelar al-Faruq, Umar bin Khattab juga bergelar ...
  • A. 

   Macan tandus

  • B. 

   Pedang tajam

  • C. 

   Singa padang pasir

  • D. 

   Pahlawan Islam

  • E. 

   Srigala padang pasir

 • 14. 
  Shiddiq artinya benar, lawan dari shiddiq adalah ...
  • A. 

   Baladah

  • B. 

   Kitman

  • C. 

   Khianat

  • D. 

   Kizib

  • E. 

   Amanah

 • 15. 
  Semua Nabi pasti memiliki sifat menyampaikan, ini wujud dari sifat ...
  • A. 

   Shiddiq

  • B. 

   Amanah

  • C. 

   Tabligh

  • D. 

   Fathonah

  • E. 

   Kizib

 • 16. 
  Umar bin Khattab umurnya lebih muda .........tahun dari nabi Muhammad
  • A. 

   10

  • B. 

   11

  • C. 

   12

  • D. 

   13

  • E. 

   14

 • 17. 
  Fazaalikal lazii yadu'ul yatiim, adalah surat ....ayat ....
  • A. 

   Al-Maun : 1

  • B. 

   Al-Maun : 2

  • C. 

   Al-Fiil : 2

  • D. 

   An-Naas : 2

  • E. 

   Al-Maun : 4

 • 18. 
  Siapa nama raja yang berusaha meruntuhkan ka'bah ?
  • A. 

   Habasyah

  • B. 

   Firaun

  • C. 

   Namruzd

  • D. 

   Herodes

  • E. 

   Abrahah

 • 19. 
  Nabi dibawah ini adalah nabi ulul azmi, kecuali ...
  • A. 

   Muhammad

  • B. 

   Ibrahim

  • C. 

   Ilyas

  • D. 

   Isa

  • E. 

   Musa

 • 20. 
  Nabi yang memiliki ketabahan dan ketangguhan luar biasa disebut ...
  • A. 

   Mukjizat

  • B. 

   Maunah

  • C. 

   Karomah

  • D. 

   Ulul Azmi

  • E. 

   Wali

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.