Test Online Soal IPA Smp Bersama

40 Questions

Settings
Please wait...
Test Online Soal IPA Smp Bersama

Test soal kemampuan IPA SMP....


Questions and Answers
 • 1. 
  Besaran di bawah ini yang termasuk besaran pokok adalah ........
  • A. 

   Panjang, Gaya, Berat

  • B. 

   Panjang, Luas, Volume

  • C. 

   Panjang, Massa, Kecepatan

  • D. 

   Panjang, Massa, Waktu

 • 2. 
  Alat untuk mengukur panjang adalah ........
  • A. 

   Neraca

  • B. 

   Mistar

  • C. 

   Stopwatch

  • D. 

   Timbangan

 • 3. 
  Suatu logam aluminium mempunyai massa 120 gram dan volume 60 cm³ maka massa jenisnya adalah ........
  • A. 

   2.000 gr/cm³

  • B. 

   2 gr/cm³

  • C. 

   20 gr/cm²

  • D. 

   200 gr/cm³

 • 4. 
  Di bawah ini yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah ........
  • A. 

   Buah kelapa yang jatuh dari pohon

  • B. 

   Mobil yang sedang parker

  • C. 

   Orang yang berlari tetap

  • D. 

   Kereta api yang sedang melaju

 • 5. 
  Perhatikan gambar berikut! Umar dan Amir sedang tarik tambang dengan arah yang berlawanan. Jika gaya Umar 25 Ndan gaya Amir 20 N, maka resultan kedua gayanya adalah ........
  • A. 

   5 N

  • B. 

   20 N

  • C. 

   25 N

  • D. 

   45 N

 • 6. 
  Perhatikan gambar! Besarnya usaha yang dikerjakan pada balok adalah ........
  • A. 

   3 Joule

  • B. 

   8 Joule

  • C. 

   16 Joule

  • D. 

   48 Joule

 • 7. 
  Tekanan yang terbesar ditunjukkan oleh gambar ........
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  Perhatikan pada gambar berikut! Jika luas penampang A1= 0,001 m dan A2= 0,1 m, maka besar gaya tekanan di  A2 adalah ........
  • A. 

   100 N

  • B. 

   1.000 N

  • C. 

   10.000 N

  • D. 

   100.000 N

 • 9. 
  Air massanya 5 g dipanaskan dari 10°C sampai 40°C. Jika kalor jenis air 1 Kal/ gr°C,banyaknya kalor yang diperlukan untuk suhu air adalah ........
  • A. 

   100 Kalori

  • B. 

   150 Kalori

  • C. 

   200 Kalori

  • D. 

   400 Kalori

 • 10. 
  Bahan penghantar yang paling baik adalah ........
  • A. 

   Alumunium

  • B. 

   Raksa

  • C. 

   Besi

  • D. 

   Kaca

 • 11. 
  Perhatikan gambar di bawah ini! Satu getaran penuh adalah .......
  • A. 

   G - H - I - G – H

  • B. 

   H - G - I - H – G

  • C. 

   H - I - H - G – H

  • D. 

   I - G - H - I – H

 • 12. 
  Perhatikan gambar berikut! Satuan panjang gelombang adalah ........
  • A. 

   A - g

  • B. 

   A – d

  • C. 

   c – g

  • D. 

   c – f

 • 13. 
  Bunyi yang frekuensinya teratur disebut ........
  • A. 

   Desah

  • B. 

   Dentum

  • C. 

   Nada

  • D. 

   gaung

 • 14. 
  Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah .........
  • A. 

   tegak, sama besar

  • B. 

   tegak, diperkecil

  • C. 

   tegak, diperbesar

  • D. 

   Terbalik, diperbesar

 • 15. 
  Gerhana bulan terjadi ketika ........
  • A. 

   bulan berada di antara bumi dan matahari

  • B. 

   Matahari berada di antara bumi dan bulan

  • C. 

   Posisi bulan, matahari, dan bumi membentuk sudut 90 derajat

  • D. 

   Posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus

 • 16. 
  Plastik yang digosokkan pada rambut akan bermuatan negatif karena ........
  • A. 

   elektron pindah dari plastik ke rambut

  • B. 

   proton pindah dari plastik ke rambut

  • C. 

   Elektron pindah dari rambut ke plastic

  • D. 

   proton pindah dari rambut ke plastik

 • 17. 
  • A. 

   3,0 Volt

  • B. 

   7,5 Volt

  • C. 

   75 Volt

  • D. 

   300 Volt

 • 18. 
  Perhatikan arus listrik berikut ini! Besarnya  Iadalah .......
  • A. 

   2 A

  • B. 

   3 A

  • C. 

   4 A

  • D. 

   5 A

 • 19. 
  • A. 

   0,2 Ampere

  • B. 

   0,5 Ampere

  • C. 

   3 Ampere

  • D. 

   6 Ampere

 • 20. 
  Bila magnet yang digantung didekati magnet lainnya, manakah gambar yang paling benar........
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  Arah garis gaya magnet antara dua kutub magnet adalah ......
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 22. 
  Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya ggl induksi elektromagnetik :
  1. Jumlah lilitan kawat pada kumparan
  2. Arah garis gaya magnet dalam kumparan
  3. Kecepatan gerak magnet atau kumparan
  4. Arah lilitan kawat pada kumparan
  Pernyataan yang benar adalah nomor ........
  • A. 

   1 dan 3

  • B. 

   1 dan 4

  • C. 

   2 dan 4

  • D. 

   2 dan 3

 • 23. 
  Ciri dari trafo step-up adalah ........
  • A. 

   Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder

  • B. 

   Lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder

  • C. 

   Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder

  • D. 

   lilitan primer sama dengan lilitan sekunder

 • 24. 
  Salah satu ciri makhluk hidup yang berfungsi untuk mencegah kepunahan adalah ........
  • A. 

   Bernafas

  • B. 

   Tumbuh

  • C. 

   Bergerak

  • D. 

   Berkembang biak

 • 25. 
  Kumpulan dari jaringan yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk ........
  • A. 

   Sel

  • B. 

   Organ

  • C. 

   Sistem organ

  • D. 

   Organisme

 • 26. 
  Tumbuhan yang mempunyai bunga dan biji adalah ........
  • A. 

   Spermatophyte

  • B. 

   Pteridophyta

  • C. 

   Bryophyte

  • D. 

   Tallophyta

 • 27. 
  Ikan remora yang menempel pada ikan hiu merupakan contoh simbiosis ........
  • A. 

   Komensalisme

  • B. 

   Mutualisme

  • C. 

   Parasitisme

  • D. 

   Kompetisi

 • 28. 
  Jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daunadalah ........
  • A. 

   palisade

  • B. 

   parenkim

  • C. 

   floem

  • D. 

   xylem

 • 29. 
  Perhatikan bagan jaring-jaring makanan berikut ini! Sesuai bagan, label nomor 1 dan 2 adalah ........
  • A. 

   tikus dan burung kecil

  • B. 

   musang dan serigala

  • C. 

   Anjing dan ayam

  • D. 

   Burung hantu dan katak

 • 30. 
  Kelainan pada tulang karena kebiasaan menulis pada meja yang terlalu pendek adalah........
  • A. 

   Artikulasi

  • B. 

   Lordosis

  • C. 

   Kifosis

  • D. 

   Scoliosis

 • 31. 
  Proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dengan bantuan gigi disebut pencernaan secara ........
  • A. 

   Mekanisme

  • B. 

   Kimiawi

  • C. 

   Intrasel

  • D. 

   Ekstrasel

 • 32. 
  Perhatikan gambar paru-paru di bawah ini! Bagian yang disebut bronkus ditandai oleh nomor ........
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 33. 
  Alat ekskresi yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat sisametabolisme dalam bentuk urine adalah ........
  • A. 

   Ginjal

  • B. 

   uretra

  • C. 

   hati

  • D. 

   Ureter

 • 34. 
  Perhatikan data berikut ini !
  1. syaraf sensoris
  2. efektor (otot dan kelenjar)
  3. syaraf pusat
  4. syaraf motoris
  5. sumsum tulang belakang
  6. reseptor (alat indera)
  Urutan jalannya impuls (rangsang) pada gerak biasa adalah ........
  • A. 

   1 - 2 - 3 - 4 – 5

  • B. 

   3 - 4 - 2 - 6 – 1

  • C. 

   6 - 1 - 3 - 4 – 2

  • D. 

   6 - 1 - 2 - 3 - 4

 • 35. 
  Pengertian adaptasi fisiologi adalah ........ A . B . * C . D .
  • A. 

   Penyesuaian cara berkembang biak makhluk hidup terhadap lingkungan

  • B. 

   penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya

  • C. 

   Penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya

  • D. 

   Penyesuaian bentuk-bentuk alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan

 • 36. 
  Di bawah ini adalah contoh adaptasi tingkah laku ........
  • A. 

   Burung elang berparuh tajam

  • B. 

   Kaki itik berselaput

  • C. 

   rayap memiliki enzim selulosa untuk mencerna kayu

  • D. 

   Paus sering muncul di permukaan laut untuk bernafas

 • 37. 
  Perhatikan pernyataan berikut ini :
  1. Belalang yang hidup di rumput berwarna hijau dapat bertahan hidup, sedangkanbelalang yang berwarna kuning akan punah dimakan oleh pemangsanya.
  2. Daun suatu tumbuhan seluruhnya berwarna hijau karena daun yang berwarna kuningtelah gugur ditiup angin .
  3. Kupu-kupu Biston betularia yang hidup di Inggris setelah revolusi industri lebih banyak berwarna hitam karena polusi asap menyamarkan pandangan pemangsanya.
  4. Rumput dapat ditemui di mana-mana karena tumbuhan ini mudah menyesuaikan diridengan lingkungannya.
  Pernyataan yang sesuai dengan proses seleksi alam adalah ........
  • A. 

   1 dan 2

  • B. 

   1 dan 3

  • C. 

   2 dan 3

  • D. 

   2 dan 4

 • 38. 
  Pada gambar bunga di atas, bagian yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalahnomor .......
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 39. 
  Berikut ini usaha-usaha dalam bidang pertanian :
  1. Pemberantasan hama dan penyakit2
  2.  Pengolahan lahan gambut
  3. Pemupukan
  4. Penebangan hutan
  5. Teknik tumpang sari
  Usaha-usaha di atas yang termasuk intensifikasi pertanian adalah ........
  • A. 

   1, 2, dan 3

  • B. 

   1, 3, dan 5

  • C. 

   2, 3, dan 4

  • D. 

   2, 4, dan 5

 • 40. 
  Pemupukan akan meningkatkan hasil panen jika ........
  • A. 

   Penggunaannya dalam jumlah yang banyak

  • B. 

   Penggunaannya sedikit saja

  • C. 

   Penggunaannya dalam waktu tertentu

  • D. 

   Dalam dosis yang tepat