Test Online Soal IPA Smp Bersama

40 Questions | Total Attempts: 117466

SettingsSettingsSettings
Test Online Soal IPA Smp Bersama - Quiz

Test soal kemampuan IPA SMP....


Questions and Answers
 • 1. 
  Besaran di bawah ini yang termasuk besaran pokok adalah ........
  • A. 

   Panjang, Gaya, Berat

  • B. 

   Panjang, Luas, Volume

  • C. 

   Panjang, Massa, Kecepatan

  • D. 

   Panjang, Massa, Waktu

 • 2. 
  Alat untuk mengukur panjang adalah ........
  • A. 

   Neraca

  • B. 

   Mistar

  • C. 

   Stopwatch

  • D. 

   Timbangan

 • 3. 
  Suatu logam aluminium mempunyai massa 120 gram dan volume 60 cm³ maka massa jenisnya adalah ........
  • A. 

   2.000 gr/cm³

  • B. 

   2 gr/cm³

  • C. 

   20 gr/cm²

  • D. 

   200 gr/cm³

 • 4. 
  Di bawah ini yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah ........
  • A. 

   Buah kelapa yang jatuh dari pohon

  • B. 

   Mobil yang sedang parker

  • C. 

   Orang yang berlari tetap

  • D. 

   Kereta api yang sedang melaju

 • 5. 
  Perhatikan gambar berikut! Umar dan Amir sedang tarik tambang dengan arah yang berlawanan. Jika gaya Umar 25 Ndan gaya Amir 20 N, maka resultan kedua gayanya adalah ........
  • A. 

   5 N

  • B. 

   20 N

  • C. 

   25 N

  • D. 

   45 N

 • 6. 
  Perhatikan gambar! Besarnya usaha yang dikerjakan pada balok adalah ........
  • A. 

   3 Joule

  • B. 

   8 Joule

  • C. 

   16 Joule

  • D. 

   48 Joule

 • 7. 
  Tekanan yang terbesar ditunjukkan oleh gambar ........
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  Perhatikan pada gambar berikut! Jika luas penampang A1= 0,001 m dan A2= 0,1 m, maka besar gaya tekanan di  A2 adalah ........
  • A. 

   100 N

  • B. 

   1.000 N

  • C. 

   10.000 N

  • D. 

   100.000 N

 • 9. 
  Air massanya 5 g dipanaskan dari 10°C sampai 40°C. Jika kalor jenis air 1 Kal/ gr°C,banyaknya kalor yang diperlukan untuk suhu air adalah ........
  • A. 

   100 Kalori

  • B. 

   150 Kalori

  • C. 

   200 Kalori

  • D. 

   400 Kalori

 • 10. 
  Bahan penghantar yang paling baik adalah ........
  • A. 

   Alumunium

  • B. 

   Raksa

  • C. 

   Besi

  • D. 

   Kaca

 • 11. 
  Perhatikan gambar di bawah ini! Satu getaran penuh adalah .......
  • A. 

   G - H - I - G – H

  • B. 

   H - G - I - H – G

  • C. 

   H - I - H - G – H

  • D. 

   I - G - H - I – H

 • 12. 
  Perhatikan gambar berikut! Satuan panjang gelombang adalah ........
  • A. 

   A - g

  • B. 

   A – d

  • C. 

   c – g

  • D. 

   c – f

 • 13. 
  Bunyi yang frekuensinya teratur disebut ........
  • A. 

   Desah

  • B. 

   Dentum

  • C. 

   Nada

  • D. 

   gaung

 • 14. 
  Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah .........
  • A. 

   tegak, sama besar

  • B. 

   tegak, diperkecil

  • C. 

   tegak, diperbesar

  • D. 

   Terbalik, diperbesar

 • 15. 
  Gerhana bulan terjadi ketika ........
  • A. 

   bulan berada di antara bumi dan matahari

  • B. 

   Matahari berada di antara bumi dan bulan

  • C. 

   Posisi bulan, matahari, dan bumi membentuk sudut 90 derajat

  • D. 

   Posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus

 • 16. 
  Plastik yang digosokkan pada rambut akan bermuatan negatif karena ........
  • A. 

   elektron pindah dari plastik ke rambut

  • B. 

   proton pindah dari plastik ke rambut

  • C. 

   Elektron pindah dari rambut ke plastic

  • D. 

   proton pindah dari rambut ke plastik

 • 17. 
  Sebuah alat mempunyai hambatan 150 Ohm dilalui arus listrik 2 A maka beda potensialnyaadalah ........
  • A. 

   3,0 Volt

  • B. 

   7,5 Volt

  • C. 

   75 Volt

  • D. 

   300 Volt

 • 18. 
  Perhatikan arus listrik berikut ini! Besarnya  Iadalah .......
  • A. 

   2 A

  • B. 

   3 A

  • C. 

   4 A

  • D. 

   5 A

 • 19. 
  Jika dalam 5 menit mengalir 60 Coulomb muatan listrik melalui sepotong kawatpenghantar, maka kuat arus listriknya adalah ........
  • A. 

   0,2 Ampere

  • B. 

   0,5 Ampere

  • C. 

   3 Ampere

  • D. 

   6 Ampere

 • 20. 
  Bila magnet yang digantung didekati magnet lainnya, manakah gambar yang paling benar........
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  Arah garis gaya magnet antara dua kutub magnet adalah ......
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 22. 
  Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya ggl induksi elektromagnetik :
  1. Jumlah lilitan kawat pada kumparan
  2. Arah garis gaya magnet dalam kumparan
  3. Kecepatan gerak magnet atau kumparan
  4. Arah lilitan kawat pada kumparan
  Pernyataan yang benar adalah nomor ........
  • A. 

   1 dan 3

  • B. 

   1 dan 4

  • C. 

   2 dan 4

  • D. 

   2 dan 3

 • 23. 
  Ciri dari trafo step-up adalah ........
  • A. 

   Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder

  • B. 

   Lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder

  • C. 

   Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder

  • D. 

   lilitan primer sama dengan lilitan sekunder

 • 24. 
  Salah satu ciri makhluk hidup yang berfungsi untuk mencegah kepunahan adalah ........
  • A. 

   Bernafas

  • B. 

   Tumbuh

  • C. 

   Bergerak

  • D. 

   Berkembang biak

 • 25. 
  Kumpulan dari jaringan yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk ........
  • A. 

   Sel

  • B. 

   Organ

  • C. 

   Sistem organ

  • D. 

   Organisme

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.