Soal Uts Ips Kelas 4 Sd Semester 1 (Ganjil) - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 274

SettingsSettingsSettings
Soal Uts Ips Kelas 4 Sd Semester 1 (Ganjil) - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi dinamakan peta ....
  • A. 

   Khusus

  • B. 

   Umum

  • C. 

   Pribadi

  • D. 

   Negara

 • 2. 
  Peta tematik adalah peta yang menunjukkan ....
  • A. 

   Seluruh dunia

  • B. 

   Seluruh negara

  • C. 

   Tema tertentu

  • D. 

   Tema banyak

 • 3. 
  Arah utara dalam sebuah peta selalu menujuk ke arah ....
  • A. 

   Atas

  • B. 

   Bawah

  • C. 

   Kiri

  • D. 

   Kanan

 • 4. 
   Keterangan dari gambar yang terdapat pada peta yang digunakan untuk mewakili setiap kenampakan alam dinamakan ....
  • A. 

   Simbol peta

  • B. 

   Penunjuk mata angin

  • C. 

   Tema peta

  • D. 

   Legenda peta

 • 5. 
  Gambar laut pada peta diberi warna ....
  • A. 

   Hijau

  • B. 

   Coklat

  • C. 

   Biru

  • D. 

   Kuning

 • 6. 
  Kegunaan dari skala diantaranya adalah untuk ....
  • A. 

   Memperbesar atau memperkecil gambar

  • B. 

   Mengetahui arti simbol

  • C. 

   Mencermati daerah dataran tinggi

  • D. 

   Mengartikan warna-warna pada peta

 • 7. 
  Pada peta terdapat garis-garis tegak (vertikal) dan garis-garis mendatar (horizontal). Garis-garis itu disebut ....
  • A. 

   Garis batas

  • B. 

   Garis negara

  • C. 

   Garis astronomis

  • D. 

   Garis geografis

 • 8. 
  Berikut yang tidak termasuk komponen peta adalah ....
  • A. 

   Harga peta

  • B. 

   Simbol peta

  • C. 

   Legenda peta

  • D. 

   Garis astronomis

 • 9. 
  Laut yang memisahkan dua pulau dinamakan ....
  • A. 

   Selat

  • B. 

   Teluk

  • C. 

   Tanjung

  • D. 

   Samudra

 • 10. 
  Gunung Semeru terdapat di provinsi ....
  • A. 

   Sumatra Barat

  • B. 

   Jawa Barat

  • C. 

   Jawa Timur

  • D. 

   Kalimantan Timur

 • 11. 
  Daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang dan tinggi yang terbentuk oleh gerakan pergeseran kulit bumi dinamakan ....
  • A. 

   Perbukitan

  • B. 

   Pegunungan

  • C. 

   Dataran Tinggi

  • D. 

   Tebing

 • 12. 
  Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai ....
  • A. 

   Kapuas

  • B. 

   Mahakam

  • C. 

   Bengawan Solo

  • D. 

   Citarum

 • 13. 
  Daerah yang relatif datar dan memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut dinamakan ....
  • A. 

   Lereng

  • B. 

   Jurang

  • C. 

   Dataran Rendah

  • D. 

   Dataran Tinggi

 • 14. 
  Berikut adalah dataran tinggi di daerah Sumatra, kecuali ....
  • A. 

   Dataran Tinggi Dieng

  • B. 

   Dataran Tinggi Gayo

  • C. 

   Dataran Tinggi Agam

  • D. 

   Dataran Tinggi Rejang Lebong

 • 15. 
  Rumah-rumah di daerah rendah dan sekitar hutan, rumah dibangun di atas tiang atau bentuk panggung. Hal ini dirancang untuk ....
  • A. 

   Menghindari banjir dan gangguan binatang liar

  • B. 

   Menghindari udara dingin setiap malam

  • C. 

   Menghindari pasang naik air laut

  • D. 

   Menghindari tanah yang mudah amblas

 • 16. 
  Berikut ini dalah perbuatan manusia yang bisa menyebabkan terjadinya banjir adalah ....
  • A. 

   Membuat terasering di daerah perbukitan

  • B. 

   Membuang sampah di sungai

  • C. 

   Penebangan hutan dengan tebang pilih

  • D. 

   Penambangan secara berlebihan

 • 17. 
  Hewan dan tumbuhan adalah contoh sumber daya alam yang ....
  • A. 

   Bisa didapatkan dengan mudah

  • B. 

   Dapat diperbaharui

  • C. 

   Dapat dimusnahkan

  • D. 

   Akan cepat habis

 • 18. 
  Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus digunakan secara ....
  • A. 

   Terus menerus

  • B. 

   Berlebihan

  • C. 

   Melimpah

  • D. 

   Hemat

 • 19. 
  Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis jika ....
  • A. 

   Dibiarkan

  • B. 

   Dikembangbiakan

  • C. 

   Dibudidayakan

  • D. 

   Dipakai terus menerus

 • 20. 
  Berikut ini contoh sumber daya alam sumber energi adalah ....
  • A. 

   Minyak bumi, gas alam dan emas

  • B. 

   Gas alam, perak dan tembaga

  • C. 

   Emas, perak dan bauksit

  • D. 

   Gas alam, minyak bumi dan batubara

 • 21. 
  Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti ....
  • A. 

   Padi, jagung dan kedelai

  • B. 

   Rotan, jati dan mahoni

  • C. 

   Padi, ketela dan randu

  • D. 

   Sagu, kelapa dan meranti

 • 22. 
  Persawahan banyak kita jumpai di daerah ....
  • A. 

   Pegunungan

  • B. 

   Dataran tinggi

  • C. 

   Dataran rendah

  • D. 

   Muara sungai

 • 23. 
  Cara yang tidak berbahaya dalam memanfaatkan sumber daya alam di laut adalah ....
  • A. 

   Menangkap ikan dengan menggunakan bom

  • B. 

   Menggunakan racun untuk menangkap ikan

  • C. 

   Menangkap ikan mengunakan pancing

  • D. 

   Menangkap ikan dengan pukat harimau

 • 24. 
  Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam di daerah dataran tinggi yang paling cocok dengan kondisi tanahnya adalah ....
  • A. 

   Pertanian

  • B. 

   Perkebunan

  • C. 

   Perikanan

  • D. 

   Peternakan

 • 25. 
  Hasil perkebunan di daerah dataran tinggi antara lain ....
  • A. 

   Padi dan teh

  • B. 

   Sayuran dan jagung

  • C. 

   Kedelai dan tembakau

  • D. 

   Kopi dan teh

Back to Top Back to top