Soal Uas / Ukk Pai Kelas 3 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com)

25 Questions | Total Attempts: 5729

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Pai Kelas 3 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sebelum membaca Al-qur’an, kita harus suci dari ....
  • A. 

   Hadas kecil

  • B. 

   Makanan

  • C. 

   Minuman

  • D. 

   Dosa

 • 2. 
  Al-qur’an adalah kitab suci umat ....
  • A. 

   Kristen

  • B. 

   Islam

  • C. 

   Hindu

  • D. 

   Budha

 • 3. 
  Bacaan ta’awudz berbunyi ....
  • A. 

   Audzu billahi minasy syaitonir rojim

  • B. 

   Alhamdulillahi robbil alamin

  • C. 

   Bismillahirr rohmanir rohim

  • D. 

   Astagfirullahal adzim

 • 4. 
  Allah itu adalah Dzat yang maha sempurna maka Allah ....
  • A. 

   Mempunyai kekurangan dan kelebihan

  • B. 

   Tidak mempunyai kekurangan

  • C. 

   Tidak mempunyai kelebihan

  • D. 

   Sedikit kekurangan-Nya

 • 5. 
  Allah mempunyai sifat mustahil berjumlah ....
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 6. 
  Sifat mustahil adam artinya adalah ....
  • A. 

   Baik

  • B. 

   Pertama

  • C. 

   Ada

  • D. 

   Tidak ada

 • 7. 
  Allah adalah Tuhan yang maha kuasa maka Allah ....
  • A. 

   Membutuhkan manusia

  • B. 

   Tidak membutuhkan bantuan manusia

  • C. 

   Sangat butuh malaikat

  • D. 

   Dibantu para nabi

 • 8. 
  Allah tidak mempunyai sifat Mumasalatu lil hawadisi yang artinya adalah ....
  • A. 

   Berdiri sendiri

  • B. 

   Menciptakan langit dan bumi

  • C. 

   Sama dengan makhluk

  • D. 

   Maha menciptakan

 • 9. 
  Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT dinamakan sifat ....
  • A. 

   Mustahil

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Sunah

  • D. 

   Haram

 • 10. 
  Contoh perbuatan yang menunjukan cinta terhadap lingkungan adalah ....
  • A. 

   Membuang sampah di sungai

  • B. 

   Menumpuk sampah di jalan

  • C. 

   Melakukan kerja bakti

  • D. 

   Memelihara kelestarian hutan

 • 11. 
  Terhadap teman kita harus bersifat ....
  • A. 

   Acuh

  • B. 

   Setia kawan

  • C. 

   Mengejek

  • D. 

   Sombong

 • 12. 
  Jika ada teman yang membutuhkan bantuan maka kita harus ....
  • A. 

   Pura-pura sibuk

  • B. 

   Melihat dan menontonnya

  • C. 

   Membantu semampunya

  • D. 

   Menyuruh orang lain membantu

 • 13. 
  Sesama umat islam harus saling membantu, karena umat islam adalah ....
  • A. 

   Saudara kandung

  • B. 

   Bersaudara

  • C. 

   Berkeluarga

  • D. 

   Bermusuhan

 • 14. 
  Berikut ini adalah contoh sifat terpuji terhadap teman, kecuali ....
  • A. 

   Menjenguk ketika sakit

  • B. 

   Menolong ketika susah

  • C. 

   Menasihati ketika salah

  • D. 

   Mengejek ketiak lucu

 • 15. 
  Jika kita mempunyai hewan peliharaan maka kita harus ....
  • A. 

   Memberinya makan

  • B. 

   Membiarkannya

  • C. 

   Menyiksanya

  • D. 

   Memeras tenaganya

 • 16. 
  Contoh perilaku yang buruk terhadap binatang adalah ....
  • A. 

   Memeliharanya di kandang

  • B. 

   Mengadunya dengan hewan lain

  • C. 

   Memberinya makanan

  • D. 

   Merawat tempat hidupnya

 • 17. 
  Berikut ini adalah sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam agama islam, kecuali ....
  • A. 

   Setia kawan

  • B. 

   Suka bekerja keras

  • C. 

   Suka mengadu domba

  • D. 

   Saling menyayangi

 • 18. 
  Arti man jadda wa jadda adalah ....
  • A. 

   Seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya

  • B. 

   Seseorang yang belajar pasti pintar

  • C. 

   Seseorang yang bersedekah akan mendapat pahala

  • D. 

   Siapa yang tidak solat akan mendapatkan dosa

 • 19. 
  Umat islam diwajibkan solat wajib sehari semalam sebanyak ....
  • A. 

   4 waktu

  • B. 

   5 waktu

  • C. 

   6 waktu

  • D. 

   7 waktu

 • 20. 
  Berikut ini yang bukan temasuk solat fardu adalah ....
  • A. 

   Solat magrib

  • B. 

   Solat ashar

  • C. 

   Solat tarawih

  • D. 

   Solat Subuh

 • 21. 
  Solat fardu jika tidak dikerjakan akan mendapatkan ....
  • A. 

   Pahala

  • B. 

   Dosa

  • C. 

   Pujian

  • D. 

   Sedekah

 • 22. 
  Solat yang dikerjakan pada tengah hari adalah ....
  • A. 

   Solat subuh

  • B. 

   Solat magrib

  • C. 

   Solat dzuhur

  • D. 

   Solat isya’

 • 23. 
  Gerakan solat yang paling akhir adalah ....
  • A. 

   Takbir

  • B. 

   Rukuk

  • C. 

   Sujud

  • D. 

   Salam

 • 24. 
  Solat yang memiliki jumlah 2 rokaat  adalah solat ....
  • A. 

   Magrib

  • B. 

   Subuh

  • C. 

   Isya’

  • D. 

   Dzuhur

 • 25. 
  Solat dzuhur dan ashar memilki jumlah rokaat sebanyak ....
  • A. 

   2 rokaat

  • B. 

   3 rokaat

  • C. 

   4 rokaat

  • D. 

   5 rokaat

Back to Top Back to top