Soal Online Pai Kls Xii

20 Questions | Total Attempts: 3964

SettingsSettingsSettings
Soal Online Pai Kls Xii - Quiz

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan baik dan benar


Questions and Answers
 • 1. 
  Nikah secara bahasa adalah.....
  • A. 

   Berkumpul

  • B. 

   Bersatu

  • C. 

   Akad

  • D. 

   Kawin

  • E. 

   Berhubungan

 • 2. 
  Hukum nikah bagi orang yang telah mampu nikah dan takut berbuat jinah hukumnya adalah...
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunah

  • C. 

   Haram

  • D. 

   Mubah

  • E. 

   Jaiz

 • 3. 
  Di bawah ini rukun nikah, kecauali....
  • A. 

   2 orang saksi

  • B. 

   Wali

  • C. 

   Mas kawin

  • D. 

   Mempelai laki- laki dan perempuan

  • E. 

   Ijab kabul

 • 4. 
  Tujuan pernikahan adalah.....
  • A. 

   Keluarga sakinah

  • B. 

   Mendapatkan keturunan yang sah

  • C. 

   Menyalurkan sek yang sah

  • D. 

   Untuk ibadah

  • E. 

   Memperbanyak keturunan

 • 5. 
  Masa menunggu seorang yang telah di cerai suami sampai nikah lagi dengan peria lain disebut...
  • A. 

   Talaq

  • B. 

   Ruju

  • C. 

   Iddah

  • D. 

   Cerai

  • E. 

   Mawadah

 • 6. 
  Cerai yang seorang suami istri tidak bisa kembali lagi kepada istrinya lagi...disebut...
  • A. 

   Talaq 1

  • B. 

   Talaq 2

  • C. 

   Talaq 3

  • D. 

   Talaq roj'i

  • E. 

   Talaq kecil

 • 7. 
  Masa meunggu (Iddah) istri yang dicerai meninggal suami adalah...
  • A. 

   3 bulan 10 hari

  • B. 

   Sampai melahirkan

  • C. 

   4 bulan 10 hari

  • D. 

   3 kali sucian

  • E. 

   Tidak ada idah

 • 8. 
  Islam masuk keindonesia pada abad....
  • A. 

   Ke 7

  • B. 

   Ke 13

  • C. 

   Ke 15

  • D. 

   Ke 12

  • E. 

   Ke 8

 • 9. 
  Islam sangat mudah diterima di Indonesia karena....
  • A. 

   Islam sangat solider

  • B. 

   Islam agama yang paling baik

  • C. 

   Islam tidak mengenal kasta

  • D. 

   Islam agama yang religius

  • E. 

   Isalam agama samawi

 • 10. 
  Islam masuk ke Indonesia ada dua jalur yaitu, jalur....
  • A. 

   Utara dan barat

  • B. 

   Barat dan timur

  • C. 

   Utara dan timur

  • D. 

   Selatan dan utara

  • E. 

   Utara dan barat

 • 11. 
  Yang membawa agama islam keindonesia adalah...
  • A. 

   Mubalig

  • B. 

   Pedagang

  • C. 

   Juru dakwah

  • D. 

   Para bangsawan

  • E. 

   Para wali Allah

 • 12. 
  Daerah yang pertama dimasuki Islam di Indonesia adalah...
  • A. 

   Jawa barat

  • B. 

   Sumatra Utara

  • C. 

   Samudara Pasai

  • D. 

   Jawa Tengah

  • E. 

   Ternate dan tidore

 • 13. 
  Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah....
  • A. 

   Demak

  • B. 

   Mataram

  • C. 

   Kerajaan Cirebon

  • D. 

   Samudara Pasai

  • E. 

   Kerajaan Pajang

 • 14. 
  Kerajaan Islam di jawa adalah....
  • A. 

   Kerajaan Demak

  • B. 

   Kerajaan Cirebon

  • C. 

   Kerajaan Banten

  • D. 

   Kerajaan Pajang

  • E. 

   Kerajaan kalingga

 • 15. 
  Yang menyebarkan Agama Islam di Pulau Jawa adalah..
  • A. 

   Para Ulama

  • B. 

   Para Kiyai

  • C. 

   Para Wali Songo

  • D. 

   Para Guru Agama

  • E. 

   Para Raja kerajaan Islam

 • 16. 
  Kepercayaan bangsa Indonesia sebelum masuknya islam adalah sebagai berikut, kecuali...
  • A. 

   Animisme

  • B. 

   Dinamisme

  • C. 

   Selukersime

  • D. 

   Hinduisme

  • E. 

   Budhaisme

 • 17. 
  Iman Kepada hari Qiamat termasuk rukun iman yang ke....
  • A. 

   Ke 3

  • B. 

   Ke 4

  • C. 

   Ke 6

  • D. 

   Ke 2

  • E. 

   Ke 5

 • 18. 
  Yang mengmengetahui datangnya hari Qiamat ialah.....
  • A. 

   Para normal

  • B. 

   Para ulama

  • C. 

   Para Wali allah

  • D. 

   Para Ustad

  • E. 

   Hanya Allah SWT

 • 19. 
  Di bawah ini nama-nama hari Qiamat, kecuali....
  • A. 

   Al Qoriah

  • B. 

   Al Jaljalah

  • C. 

   Al jariyah

  • D. 

   Al Mahsyar

  • E. 

   Al Nada

 • 20. 
  Orang yang telah meninggal dunia mereka ditempatkan di tempat....
  • A. 

   Surga

  • B. 

   Neraka

  • C. 

   Maksyar

  • D. 

   Alam barjah

  • E. 

   Alam kubur

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.