Soal K13 Kelas 3 Sd Tema 1 Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup - Www.Bimbelbrlian.Com

25 Questions | Total Attempts: 7111

SettingsSettingsSettings
Soal K13 Kelas 3 Sd Tema 1 Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup - Www.Bimbelbrlian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah ....
  • A. 

   Terbang

  • B. 

   Bergerak

  • C. 

   Berlari

  • D. 

   Melata

 • 2. 
  Kadal, cicak dan bunglon bergerak dengan cara ....
  • A. 

   Terbang

  • B. 

   Berenang

  • C. 

   Melata

  • D. 

   Melompat

 • 3. 
  Cicak dan ayam mempunyai persamaan dalam cara berkembang biak, yaitu dengan cara ....
  • A. 

   Beranak

  • B. 

   Bertunas

  • C. 

   Bertelur

  • D. 

   Berternak

 • 4. 
  Berikut ini adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara beranak, kecuali ....
  • A. 

   Kambing

  • B. 

   Sapi

  • C. 

   Kelinci

  • D. 

   Jangkrik

 • 5. 
  Di bawah ini yang merupakan hewan-hewan yang memiliki jenis makanan yang sama adalah ....
  • A. 

   Sapi dan elang

  • B. 

   Kera dan marmut

  • C. 

   Singa dan gagak

  • D. 

   Ular dan ayam

 • 6. 
  Di dalam kebun binatang terdapat 4.270 binatang. 4.270 jika dibaca menjadi ....
  • A. 

   Empat dua tujuh nol

  • B. 

   Empat ratus dua puluh tujuh

  • C. 

   Empat ribu dua puluh tujuh

  • D. 

   Empat ribu dua ratus tujuh puluh

 • 7. 
  Lambang bilangan dari enam ribu tujuh ratus sembilan puluh adalah ....
  • A. 

   4.790

  • B. 

   4.709

  • C. 

   4.079

  • D. 

   4.0790

 • 8. 
  4.710 – 2.890 – 4.120 – 3.670 – 3.580 Urutan yang benar dari bilangan yang terkecil adalah ....
  • A. 

   2.890 – 4.120 – 3.670 – 3.580 - 4.710

  • B. 

   2.890 - 3.580 - 3.670 - 4.120 - 4.710

  • C. 

   2.890 - 3.670 - 3.580 - 4.710 - 4.120

  • D. 

   3.670 - 2.890 - 3.580 - 4.120 - 4.710

 • 9. 
  2.550 -  ............ - 2.950 -  3.150  -  3.350 Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ....
  • A. 

   2.600

  • B. 

   2.750

  • C. 

   2.650

  • D. 

   2.850

 • 10. 
  Manusia bernafas menggunakan ....
  • A. 

   Paru-paru

  • B. 

   Insang

  • C. 

   Trakea

  • D. 

   Mulut

 • 11. 
  Alat pernafasan pada burung yang digunakan untuk menyimpan udara ketika terbang adalah ....
  • A. 

   Hidung

  • B. 

   Pundi-pundi udara

  • C. 

   Bilik udara

  • D. 

   Selaput udara

 • 12. 
  Ayam awalnya berasa dari telur, kemudian menetas. Setelah itu menjadi ayam kecil dan berlanjut menjadi ayam dewasa. Hal tersebut merupakan ciri-ciri makhluk hidup yaitu ....
  • A. 

   Berkembangbiak

  • B. 

   Makan

  • C. 

   Tinggi

  • D. 

   Tumbuh

 • 13. 
  Semua makhluk hidup di dunia ini yang beraneka ragam merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Contoh perbutan yang mencerminkan rasa syukur itu adalah ....
  • A. 

   Menebang pohon-pohon di hutan agar terlihat menarik

  • B. 

   Meracuni air di sungai agar bisa mendapat banyak ikan

  • C. 

   Merawat hewan peliharaan dengan baik

  • D. 

   Mengadu hewan di sekitar lingkungan sebagai tontonan

 • 14. 
  Menjaga kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan adalah bentuk pengamalan pancasila yaitu sila yang ....
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Kedua

  • C. 

   Ketiga

  • D. 

   Keempat

 • 15. 
  Antara manusia dan hewan bisa saling membutuhkan, contohnya adalah ....
  • A. 

   Ayah memberi makan ayam dan telur ayam dapat dibuat lauk

  • B. 

   Ibu menyiram mawar dan sampah daun mawar mengotori rumah

  • C. 

   Kakak mengadu ayam dan kakak suka makan ayam

  • D. 

   Nenek suka makan daging sapi dan kakek suka makan daging kambing

 • 16. 
  Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengisi soal nomor 16 dan 17! 16. Dari tabel produksi telur di atas, peternakan yang menghasilkan telur paling banyak adalah peternakan ....
  • A. 

   Pak Jaya

  • B. 

   Bu Santi

  • C. 

   Pak Joko

  • D. 

   Pak Podang

 • 17. 
  Urutan peternakan dari jumlah produksi telur paling sedikit yang benar adalah ....
  • A. 

   Pak Jaya – Pak Joko – Pak Podang – Bu Santi – Bu Chusnul

  • B. 

   Pak Jaya – Bu Chusnul – Pak Podang – Bu Santi – Pak Joko

  • C. 

   Pak Jaya – Bu Santi – Pak Podang – Bu Chusnul – Pak Joko

  • D. 

   Pak Jaya – Bu Chusnul – Pak Joko – Bu Santi – Pak Podang

 • 18. 
  Pada angka 3.650 maka angka enam bernilai ....
  • A. 

   6000

  • B. 

   600

  • C. 

   60

  • D. 

   6

 • 19. 
  Nilai angka 9 yang bernilai 900 terdapat pada bilangan ....
  • A. 

   9.840

  • B. 

   3.390

  • C. 

   6.789

  • D. 

   5.920

 • 20. 
  Supaya tubuh kita dapat tumbuh dengan baik maka sebaiknya kita selalu makan makanan yang sehat dan bergizi serta rajin untuk ....
  • A. 

   Tidur-tiduran

  • B. 

   Berolahraga

  • C. 

   Belajar 

  • D. 

   Bermain HP

 • 21. 
  Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengisi soal nomor 21 sampai 23! Jumlah panen padi Bu Laili dan Bu Diana pada tahun 2017 adalah ....
  • A. 

   6.400 Kg

  • B. 

   6.300 Kg

  • C. 

   5.300  Kg

  • D. 

   5.400 Kg

 • 22. 
  Jumlah panen padi Pak Sebastian dan Pak Prasetyo pada tahun 2017 adalah ....
  • A. 

   6.640 Kg

  • B. 

   5.420 Kg

  • C. 

   5.630  Kg

  • D. 

   6.530 Kg

 • 23. 
  Jumlah panen padi Pak Nasution dan Bu Laili pada tahun 2017 adalah ....
  • A. 

   6.150 Kg

  • B. 

   5.150 Kg

  • C. 

   6.250 Kg

  • D. 

   5.250 Kg

 • 24. 
  Ciri makhluk hidup diantaranya adalah makan, kita sebagai manusia sebaiknya makan dengan ....
  • A. 

   Sebanyak-banyaknya agar tidak lapar

  • B. 

   Sesuai kebutuhan tubuh kita

  • C. 

   Memilih makanan yang mahal-mahal saja

  • D. 

   Memusnahkan hewan liar agar tidak ada saingan

 • 25. 
  Cara berterima kasih kepada Tuhan atas berbagai manfaat dari tumbuhan dan hewan di sekitar adalah dengan tidak ....
  • A. 

   Memakan tumbuhan yang berwarna hijau

  • B. 

   Memakan hewan yang banyak dagingnya

  • C. 

   Memburu semua hewan dan tumbuhan yang ada

  • D. 

   Memelihara hewan dan tumbuhan di sekitar rumah

Back to Top Back to top