Sirgete Lõikumine Ja Paralleelsus

17 Questions | Attempts: 163
Share

SettingsSettingsSettings
Sirgete Likumine Ja Paralleelsus - Quiz

Vali õiged vastusevariandid.


Questions and Answers
 • 1. 
  Paralleelseteks sirgeteks nimetatakse sirgeid, ....
  • A. 

   Mis asetsevad samal tasandil ja millel ei ole ühist punkti.

  • B. 

   Millel on üks ühine punkt.

  • C. 

   Millel on üks ühine punkt ja mis moodustavad teineteise suhtes täisnurga.

  • D. 

   Millel ei ole ühist punkti.

 • 2. 
  Lõikuvateks sirgeteks nimetatakse sirgeid, .....
  • A. 

   Mis asetsevad samal tasandil ja millel pole ühtegi ühist punkti.

  • B. 

   Millel on üks ühine punkt.

  • C. 

   Millel on üks ühine punkt ja mis lõikuvad täisnurga all.

  • D. 

   Millel pole ühtegi ühist punkti.

 • 3. 
  Ristuvateks sirgeteks nimetatakse sirgeid, .....
  • A. 

   Mis asetsevad samal tasandil ja millel pole ühtegi ühist punkti.

  • B. 

   Millel on üks ühine punkt.

  • C. 

   Millel on üks ühine punkt ja mis lõikuvad täisnurga all.

  • D. 

   Millel pole ühtegi ühist punkti.

 • 4. 
  Sümbolitega s II t, tähistatakse ....
  • A. 

   Paralleelseid sirgeid

  • B. 

   Lõikuvaid sirgeid

  • C. 

   Ristuvaid sirgeid

 • 5. 
  Sümbolitega , tähistatakse ....
  • A. 

   Paralleelseid sirgeid

  • B. 

   Lõikuvaid sirgeid

  • C. 

   Ristuvaid sirgeid

 • 6. 
  Sümbolitega  , tähistatakse ....
  • A. 

   Paralleelseid sirgeid

  • B. 

   Lõikuvaid sirgeid

  • C. 

   Ristuvaid sirgeid

 • 7. 
  Alloleval joonisel  on kujutatud 
  • A. 

   Paralleelseid sirgeid

  • B. 

   Lõikuvaid sirgeid

  • C. 

   Ristuvaid sirgeid

 • 8. 
  Alloleval joonisel  on kujutatud 
  • A. 

   Paralleelseid sirgeid

  • B. 

   Lõikuvaid sirgeid

  • C. 

   Ristuvaid sirgeid

 • 9. 
  Alloleval joonisel  on kujutatud 
  • A. 

   Paralleelseid sirgeid

  • B. 

   Lõikuvaid sirgeid

  • C. 

   Ristuvaid sirgeid

 • 10. 
  Milline järgmistest lausetest on paralleelide aksioom?
  • A. 

   Väljaspool sirget asuvat punkti läbib ainult üks sirge, mis on paralleelne antud sirgega.

  • B. 

   Sirged on paralleelsed, kui neil ei ole ühtegi ühist punkti.

  • C. 

   Kui kaks sirget on paralleelsed kolmandaga, siis on nad paralleelsed teineteisega

 • 11. 
  Uuri allolevat joonist ja märgi ära tõesed laused.
  • A. 

   R II v

  • B. 

   Sirge u ei ole paralleelne sirgega v

  • C. 

   T II s

  • D. 

   Sirge t on risti sirgega v

  • E. 

   Sirge t on risti sirgega r

  • F. 

   Sirge s on risti sirgega r

  • G. 

   Sirged u ja r lõikuvad

  • H. 

   Sirged u ja s ei lõiku

  • I. 

   Sirge u ei ole paralleelne ühegi antud sirgega

  • J. 

   Sirge r lõikab kõiki antud sirgeid

 • 12. 
  Leia teoreemi "Kui kaks sirget on paralleelsed kolmandaga, siis on nad paralleelsed teineteisega." eeldus alloleva joonise põhjal.
  • A. 

   A II c ja b II c

  • B. 

   A II b

  • C. 

   A II c

  • D. 

   B II c

 • 13. 
  Leia teoreemi "Kui kaks sirget on paralleelsed kolmandaga, siis on nad paralleelsed teineteisega." väide alloleva joonise põhjal.
  • A. 

   A II c ja b II c

  • B. 

   A II b

  • C. 

   A II c

  • D. 

   B II c

 • 14. 
  Leia teoreemi "Kui sirge lõikab ühte kahest paralleelsest sirgest, siis lõikab ta ka teist." eeldus alloleva joonise põhjal.
  • A. 

   Sirge c lõikab sirget a ja sirge a on paralleelne sirgega b

  • B. 

   A II b

  • C. 

   Sirge a lõikab sirget c

  • D. 

   Sirge b lõikab sirget c

 • 15. 
  Leia teoreemi "Kui sirge lõikab ühte kahest paralleelsest sirgest, siis lõikab ta ka teist." väide alloleva joonise põhjal.
  • A. 

   Sirge c lõikab sirget a ja sirge a on paralleelne sirgega b

  • B. 

   Sirge c lõikab sirget b

  • C. 

   Sirge a II b

  • D. 

   Sirge a lõikab sirget c

 • 16. 
  Leia teoreemi "Kui kaks sirget on risti ühe ja sama sirgega, siis on need sirged paralleelsed " eeldus alloleva joonise põhjal. 
  • A. 

   Sirge a on risti sirgega c ja sirge b on risti sirgega c

  • B. 

   A II b

  • C. 

   Sirge a on risti sirgega c ja sirge a on paralleelne sirgega b

  • D. 

   Sirge b on risti sirgega c

 • 17. 
  Leia teoreemi "Kui kaks sirget on risti ühe ja sama sirgega, siis on need sirged paralleelsed " väide alloleva joonise põhjal. 
  • A. 

   Sirge a on risti sirgega c ja sirge b on risti sirgega c

  • B. 

   A II b

  • C. 

   Sirge a on risti sirgega c ja sirge a on paralleelne sirgega b

  • D. 

   Sirge b on risti sirgega c

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.