Reproducerea LA Animale

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Profadebio
P
Profadebio
Community Contributor
Quizzes Created: 17 | Total Attempts: 220,323
Questions: 25 | Attempts: 1,441

SettingsSettingsSettings
Reproducerea LA Animale - Quiz

Biologie Clasa a X-a


Questions and Answers
 • 1. 

  Mamiferele care clocesc ouă se numesc...........................

  Explanation
  The correct answer is "ovipare, monotreme." This is because mammals that lay eggs are called oviparous mammals, and monotremes are a specific group of mammals that fall under this category. Monotremes include animals like platypuses and echidnas, which are unique because they lay eggs instead of giving birth to live young. Therefore, both terms are correct in describing mammals that lay eggs.

  Rate this question:

 • 2. 

  La mamifere, gonada masculină este:

  • A.

   Prostata

  • B.

   Testiculul

  • C.

   Uretra

  • D.

   Vezica urinară

  Correct Answer
  B. Testiculul
  Explanation
  The correct answer is testiculul. In mammals, the male gonad is called the testicle. It is responsible for the production of sperm and the secretion of testosterone, the primary male sex hormone. The testicles are located in the scrotum, outside the body, to maintain a lower temperature necessary for sperm production. They play a crucial role in the reproductive system of males.

  Rate this question:

 • 3. 

  La mamifere, embrionul se dezvoltă în:

  • A.

   Ovar

  • B.

   Placentă

  • C.

   Uter

  • D.

   Uretere

  Correct Answer
  C. Uter
  Explanation
  The correct answer is uter. In mammals, the embryo develops in the uterus, which is a specialized organ designed to support the growth and development of the fetus. The uterus provides a protected environment for the embryo to receive nutrients and oxygen from the mother's bloodstream through the placenta. It also allows for the removal of waste products from the embryo.

  Rate this question:

 • 4. 

  Gonada feminină este reprezentată de:

  • A.

   Ovar

  • B.

   Ovul

  • C.

   Uter

  • D.

   Vagin

  Correct Answer
  A. Ovar
  Explanation
  The correct answer is "ovar". The question asks about the female gonad, which refers to the reproductive organ responsible for producing eggs and female hormones. In females, this organ is called the ovary. Therefore, the correct answer is ovar.

  Rate this question:

 • 5. 

  Fixarea embrionului în mucoasa uterină se numeşte:

  • A.

   Fecundaţie

  • B.

   Ovulaţie

  • C.

   Nidaţie

  • D.

   Gestaţie

  Correct Answer
  C. Nidaţie
  Explanation
  Nidația este procesul prin care embrionul se fixează în mucoasa uterină pentru a începe dezvoltarea. Aceasta este etapa în care embrionul se atașează de peretele uterin și începe să primească nutrienți și oxigen de la mamă prin intermediul placentei. Fecundația se referă la unirea ovulului și spermatozoidului, ovulația este eliberarea ovulului matur din ovar, iar gestația se referă la perioada de dezvoltare a embrionului în uter până la naștere. Prin urmare, nidația este răspunsul corect.

  Rate this question:

 • 6. 

  Spermatozoizii:

  • A.

   Au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă

  • B.

   Conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul

  • C.

   Se produc în organe ale sistemului reproducător

  • D.

   Sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n

  Correct Answer
  C. Se produc în organe ale sistemului reproducător
  Explanation
  The correct answer is "se produc în organe ale sistemului reproducător." This is because spermatozoa are produced in the reproductive organs of males, specifically in the testes.

  Rate this question:

 • 7. 

  Celula mamă a unui ovul uman are:

  • A.

   2n = 46 cromozomi

  • B.

   N = 46 cromozomi

  • C.

   2n = 23 cromozomi

  • D.

   N = 23 cromozomi

  Correct Answer
  A. 2n = 46 cromozomi
  Explanation
  The correct answer is 2n = 46 cromozomi. This means that the mother cell of a human ovum has a diploid number (2n) of 46 chromosomes. In humans, the diploid number refers to the total number of chromosomes in a somatic cell, which is double the haploid number (n) found in gametes. The diploid number is important for maintaining genetic stability and ensuring proper cell division during reproduction.

  Rate this question:

 • 8. 

  Fecundaţia la om are loc în:

  • A.

   Ovar

  • B.

   Trompa uterină

  • C.

   Uter

  • D.

   Vagin

  Correct Answer
  B. Trompa uterină
  Explanation
  Fecundation in humans occurs in the uterine tube, also known as the fallopian tube. This is where the sperm and egg meet and fertilization takes place. The uterine tube connects the ovaries to the uterus and provides a suitable environment for the fertilized egg to develop into an embryo before it implants in the uterus.

  Rate this question:

 • 9. 

  Prin meioză se divid unele celule din:

  • A.

   Ovar

  • B.

   Ovul

  • C.

   Uter

  • D.

   Vagin

  Correct Answer
  A. Ovar
  Explanation
  During meiosis, some cells divide in the ovaries. Meiosis is a type of cell division that occurs in the reproductive organs to produce gametes (eggs or sperm) with half the number of chromosomes as the parent cell. Since the ovaries are the female reproductive organs responsible for producing eggs, it is logical to conclude that meiosis occurs in the ovaries. This process is essential for sexual reproduction and ensures genetic diversity in offspring.

  Rate this question:

 • 10. 

  Dezvoltarea unui individ dintr-un ou nefecundat se numeşte.........................................

  Correct Answer
  partenogeneză
  partenogeneza
  Explanation
  The correct answer is "partenogeneză,partenogeneza". This refers to the development of an individual from an unfertilized egg, a process known as parthenogenesis.

  Rate this question:

 • 11. 

  Mamiferele care nasc pui insuficient dezvoltaţi şi a căror dezvoltare se continuă în marsupiu se numesc...................................

  Correct Answer
  marsupiale
  Explanation
  Mamiferele care nasc pui insuficient dezvoltaţi şi a căror dezvoltare se continuă în marsupiu sunt numite marsupiale. Acestea includ animale precum koala, cangurul şi diavolul tasmanian. Marsupialele au un marsupiu, o pungă specială în care puii se dezvoltă ulterior naşterii. Acest mecanism de dezvoltare în marsupiu permite puiului să primească îngrijire şi nutriţie suplimentară până când devine suficient de dezvoltat pentru a se descurca singur.

  Rate this question:

 • 12. 

  Testiculele conţin numeroase tuburi seminifere în care se produc...........................................................

  Correct Answer
  spermatozoizi
  Explanation
  The testicles contain numerous seminiferous tubules where spermatozoa are produced.

  Rate this question:

 • 13. 

  Conductele genitale mascule sunt nişte tuburi care acumuleză şi conduc...........................................

  Correct Answer
  sperma
  Explanation
  The correct answer is "sperma." This is because the question is asking for the substance that is accumulated and conducted by the male genital ducts. Sperma is the reproductive fluid that contains spermatozoa and is released during ejaculation.

  Rate this question:

 • 14. 

  Glande anexe ale sistemului reproducător masculin sun veziculele seminale şi.....................................

  Correct Answer
  prostata
  Explanation
  The correct answer is "prostata". The question is asking for the glande anexe ale sistemului reproducător masculin (accessory glands of the male reproductive system) and the options given are "veziculele seminale" (seminal vesicles) and "prostata" (prostate). Both the seminal vesicles and the prostate are accessory glands that contribute to the production of semen. Therefore, the correct answer is "prostata".

  Rate this question:

 • 15. 

  Sperma trece succesiv prin canalul epididimului, canalul deferent şi canalul ejaculator care se deschide în.....................................

  Correct Answer
  uretra
  Explanation
  Sperma trece succesiv prin canalul epididimului, canalul deferent şi canalul ejaculator care se deschide în uretra. The explanation is that the sperm goes through a series of channels, starting with the epididymis, then the vas deferens, and finally the ejaculatory duct, which opens into the urethra.

  Rate this question:

 • 16. 

  Overele conţin numeroşi foliculi ovarieni care produc ......................................

  Correct Answer
  ovule
  Explanation
  The given correct answer for this question is "ovule". The question mentions that the overele contain numerous ovarian follicles, which are responsible for producing ovules. Ovules are the female reproductive cells or eggs that are released from the ovaries during ovulation. Therefore, it can be inferred that the correct answer is ovule.

  Rate this question:

 • 17. 

  Fenomenul prin care ovulul este expulzat din ovar se numeşte.......................................

  Correct Answer
  ovulaţie
  ovulatie
  Explanation
  The correct answer is "ovulaţie, ovulatie." Ovulaţie este termenul medical utilizat pentru a descrie procesul prin care un ovul este eliberat din ovar în timpul ciclului menstrual al unei femei. Ovulatia este sinonimul acestui termen, fiind o forma alternativa de scriere a cuvantului.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ovulul expulzat de ovar este preluat de........................................................unde poate avea loc fecundaţia.

  Correct Answer
  oviduct
  trompa uterină
  trompele uterine
  Explanation
  The correct answer is oviduct, trompa uterină, trompele uterine. Oviduct, also known as the fallopian tube, is the structure in the female reproductive system where fertilization of the egg by sperm takes place. It is responsible for capturing the ovum released by the ovary and transporting it to the uterus. Trompa uterină and trompele uterine are alternative names for the oviduct in Romanian.

  Rate this question:

 • 19. 

  În jurul embrionului se formează sacul..........................................care conţine lichid cu rol de protecţie şi hrănire.

  Correct Answer
  amniotic
  Explanation
  The correct answer is "amniotic." Around the embryo, the amniotic sac is formed, which contains fluid that serves the purpose of protection and nourishment.

  Rate this question:

 • 20. 

  Organ temporar prin care se fac schimburile nutritive dintre mamă şi făt este............................................

  Correct Answer
  placenta
  Explanation
  The correct answer is "placenta." The placenta is an organ that develops during pregnancy and allows for the exchange of nutrients, oxygen, and waste products between the mother and the fetus. It is attached to the uterine wall and connects to the fetus through the umbilical cord. The placenta plays a crucial role in providing the necessary nutrients and oxygen for the growth and development of the fetus while also removing waste products from the fetal bloodstream.

  Rate this question:

 • 21. 

  Participă a fecundaţie spermatozoizii care au trecut succesiv prin:

  • A.

   Uter, vagin, uretră, canal deferent, oviduct

  • B.

   Canal deferent, uretră, vagin, uter, oviduct

  • C.

   Vagin, uter, oviduct, uretră, canal deferent

  • D.

   Canal deferent, uretră, oviduct, vagin, uter

  Correct Answer
  B. Canal deferent, uretră, vagin, uter, oviduct
  Explanation
  The correct answer is "canal deferent, uretră, vagin, uter, oviduct". This is the correct sequence of organs that the spermatozoa pass through during fertilization. The spermatozoa first travel through the canal deferent, then the urethra, followed by the vagina, uterus, and finally the oviduct. This sequence allows the spermatozoa to reach the oviduct where fertilization can occur.

  Rate this question:

 • 22. 

  Spermatozoizii sunt celule diploide.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Spermatozoa are not diploid cells, they are haploid cells. Diploid cells have two sets of chromosomes, one from each parent, while haploid cells have only one set of chromosomes. Spermatozoa are produced through a process called meiosis, which reduces the number of chromosomes in the cell by half, resulting in haploid cells. Therefore, the statement that spermatozoa are diploid cells is false.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ovulele sunt celule diploide.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Ovulele sunt celule haploide.

  Rate this question:

 • 24. 

  La femelele mamiferelor heterozomii sunt reprezentati de doi cromozomi X.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  This statement is true because in mammals, females have two X chromosomes, while males have one X and one Y chromosome. The presence of two X chromosomes in females allows for the inheritance of genes located on both chromosomes, while males only inherit genes from the single X chromosome they possess. This is the basis for the determination of sex in mammals.

  Rate this question:

 • 25. 

  La msculii mamiferelor heterozomii sunt reprezentati de doi cromozomi X.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The statement is false because the sex chromosomes in mammals are represented by one X chromosome and one Y chromosome in males, and two X chromosomes in females.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 18, 2012
  Quiz Created by
  Profadebio
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.