Ramadan Quiz: Koran : Deel 4

24 Questions | Total Attempts: 223

SettingsSettingsSettings
Ramadan Quiz: Koran : Deel 4 - Quiz

Alle vragen en antwoorden komen uit de koran. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Waar is ​​​​surat Ah- tawbah geopenbaard? 
  • A. 

   Mekka 

  • B. 

   Medina

  • C. 

   Bagdad

 • 2. 
  Hoe heeft Allah Swt de moskee genoemd die de moenaffiqqoen( huichelaars) hadden gebouwd in medina? 
  • A. 

   Masjid A Noor ( moskee van licht) 

  • B. 

   Masjid a Naar  (moskee van vuur) 

  • C. 

   Masjid Dhiraar ( moskee van schade) 

  • D. 

   Masjid al moenaffiqqoen 

 • 3. 
  Er zijn twaalf maanden sinds Allah de hemelen en aarde had geschapen. Hoeveel van die 12 zijn er heilig? 
  • A. 

   12 

  • B. 

  • C. 

   1

  • D. 

   3

 • 4. 
  Medina komt voor als naam in de koran.
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 5. 
  Wie zei deze woorden" ik geloof dat er geen God is dan Hij( Allah) , in wie de kinderen van Israiël geloven en ik behoor tot de moslims" 
  • A. 

   Moesa alayhi salam

  • B. 

   Farao

  • C. 

   Samiri 

  • D. 

   Shaytaan 

 • 6. 
  Welke volk werd bestraft met stenen van klei uit de lucht als regen , en de grond werd ondersteboven gebracht. 
  • A. 

   Volk van Lut alayhi salam 

  • B. 

   Volk van de farao 

  • C. 

   Volk van Yunus  alayhi salam

  • D. 

   Volk van Thamoed

 • 7. 
  Welke Profeet komt niet voor profeet Su'3ayb alayhi salam zijn tijd? 
  • A. 

   Moesa alayhi salam

  • B. 

   Nuh alayhi salam 

  • C. 

   Hud alayhi salam 

  • D. 

   Lut alayhi salam 

  • E. 

   Salih alayhi salam 

 • 8. 
  Wie was de grootvader van Ya'3coub alayhi salam. 
  • A. 

   Israiël 

  • B. 

   Ismail alayhi salam 

  • C. 

   Ibrahim alayhi salam 

  • D. 

   Moesa alayhi salam 

 • 9. 
  Welke profeet zijn vader was een profeet en zijn broer was een profeet en zijn zoon was een profeet. 
  • A. 

   Moesa alayhi salam 

  • B. 

   Ismail alayhi salam 

  • C. 

   Ya'3cub alayhi salam 

  • D. 

   Ishaak alayhi salam 

 • 10. 
  Welke dierennaam komt niet voor in de koran. 
  • A. 

   Wolf 

  • B. 

   Paard

  • C. 

   Sprinkhaan

  • D. 

   Beer 

 • 11. 
  Wie regeerde over Egypte toen Yusuf alayhi salam daar verbleef. 
  • A. 

   De farao 

  • B. 

   Al Aziz 

  • C. 

   Een koning

 • 12. 
  Welke volk wordt niet aangehaald bij naam in de koran? 
  • A. 

   Volk van Al hijr 

  • B. 

   De Romeinen 

  • C. 

   Volk van Al aykah 

  • D. 

   Volk van A shams 

 • 13. 
  Wat is de groet van de paradijsbewoners aan mekaar? 
  • A. 

   Weten we niet 

  • B. 

   Salaam 

  • C. 

   Hallo 

 • 14. 
  De volk van Yunus alayhi salam werd vernietigd door Allah de Almachtige. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 15. 
  In hoeveel dagen schiep Allah de Almachtige de hemelen en de aarde? 
  • A. 

   Weten we niet 

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 16. 
  Welke profeet zijn zoon vluchtte van het water,  en hij verdronk en behoort onder de verliezers. 
  • A. 

   Profeet nuh alayhi salam 

  • B. 

   Profeet moesa alayhi salam 

  • C. 

   Profeet lut alayhi salam 

  • D. 

   Profeet Ya'3cub alayhi salam 

 • 17. 
  Waar stopte de Ark van Nuh alayhi salam nadat de water daalde ? 
  • A. 

   Ararat 

  • B. 

   Arafat 

  • C. 

   Al- djoedi 

 • 18. 
  Wie zag in zijn droom dat 11 sterren, de zon en de maan voor hem knielde ? 
  • A. 

   Maryam

  • B. 

   Profeet Yusuf alayhi salam 

  • C. 

   Mohamed saw 

  • D. 

   Adam alayhi salam

 • 19. 
  Wat hebben de broers van profeet Yusuf alayhi salam gedaan met hem? 
  • A. 

   Ze hebben hem gedood

  • B. 

   Ze hebben hem vastgebonden en in de woestijn gelaten

  • C. 

   Ze hebben hem in de waterput gegooid 

  • D. 

   Ze hebben hem verkocht 

 • 20. 
  In surat Yunus komt in het kort het verhaal van moesa alayhi salam en de farao voor. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 21. 
  Welke dag is hajj al akbar? 
  • A. 

   Dag van Arafat ( 9 de dag) 

  • B. 

   Dag wanneer hajj begint op 8 ste dag. 

  • C. 

   Offerdag ( 10 de dag) 

  • D. 

   Opening van Mekka 

 • 22. 
  Hoeveel personen gingen met profeet yusuf alayhi salam de gevangenis binnen in het zelfde periode ongeveer. 
  • A. 

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   Geen

 • 23. 
  Wie zijn vrouw was het die profeet Yusuf alayhi salam verleiden? 
  • A. 

   Van de koning 

  • B. 

   Van Al Aziz 

  • C. 

   Van de sultan 

 • 24. 
  Toen de Engelen aan Ibrahim alayhi salam en zijn vrouw verkondigd dat ze een zoon gingen krijgen. Hoe heette deze zoon?  
  • A. 

   Profeet Ismail alayhi salam

  • B. 

   Gewoon een zoon onder zijn kinderen

  • C. 

   Profeet Ishaak alayhi salam 

  • D. 

   Profeet Lut alayhi salam 

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.