Quiz Om 1. Verdenskrig

15 Questions | Total Attempts: 1505

SettingsSettingsSettings
Quiz Om 1. Verdenskrig - Quiz

A quiz about 1st. World war. Sbhdfbsjabvfgjkøbfjhbfgvjhbvfg


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Hva var Europas urolige hjørne?
  • A. 

   Storbritania

  • B. 

   Balkan

  • C. 

   Spania

 • 2. 
  2. Hva var trippelalliansen ?
  • A. 

   En allianse mellom Østerrike-Ungarn, Tyskland og Russland

  • B. 

   En allianse mellom Frankrike, England og Bosnia

  • C. 

   En allianse mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia

 • 3. 
  3. Hva var Trippelententen ?
  • A. 

   En allianse mellom Bosnia, Russland og England

  • B. 

   En allianse mellom England, Frankrike og Russland

  • C. 

   En allianse mellom Bosnia, Serbia og Østerrike-Ungarn

 • 4. 
  4. Hva ble land som støttet Tyskland kalt ?
  • A. 

   Sentralalliansen

  • B. 

   Sentralmaktene

  • C. 

   Sentralententen

 • 5. 
  5. Hvem skjøt Franz Ferdinand 28.juni 1914 ?
  • A. 

   Gavrilo Princip

  • B. 

   Winston Churchill

  • C. 

   Mata Hari

 • 6. 
  6. Når erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia ?
  • A. 

   28. August 1914

  • B. 

   29. Mai 1914

  • C. 

   28. Juli 1914

 • 7. 
  7. Hvor lenge varte slaget ved verdun ?
  • A. 

   10 måneder

  • B. 

   5 måneder

  • C. 

   12 måneder

 • 8. 
  8. Hvorfor fikk ikke flysoldatene lov til å bruke fallskjerm ?
  • A. 

   Fordi de ville luke ut eventuelle spioner

  • B. 

   Fordi de mente at fallskjermen svekket snnsatsen til soldatene

  • C. 

   For at ingen soldater skulle desertere ved å hoppe ut av flyet

 • 9. 
  9. Hvordan ble mange folk rike i Norge under krigen ?
  • A. 

   De jobbet hardt

  • B. 

   De handlet med aksjer

  • C. 

   De solgte varer til svartebørsen

 • 10. 
  10. Hva måtte Tyskland gjøre etter krigen i følge Versailles traktaten ?
  • A. 

   Ta på seg skylden for krigen og betale en krigsskadeerstatning

  • B. 

   Velge en franskmann til statsminister

  • C. 

   Beskytte alle land som senere ville komme i krig med hverandre

 • 11. 
  11. Hvor mange døde hver dag under 1. verdenskrig ?
  • A. 

   2 200

  • B. 

   1 303

  • C. 

   6 400

 • 12. 
  12. Hvilken rolle hadde Winston Churchill under krigen ?
  • A. 

   Spion

  • B. 

   Marineminister

  • C. 

   Rådgiver

 • 13. 
  13. Hvilken rolle hadde Adolf Hitler under krigen ?
  • A. 

   Tysk Rikskansler

  • B. 

   Budbringer

  • C. 

   Oberst

 • 14. 
  14. Hva var folkeforbundet ?
  • A. 

   En organisasjon som skulle beskytte Tyskland mot nye kriger

  • B. 

   En organisasjon som skulle hjelpe verdens land til å løse konflikter på en fredelig måte

  • C. 

   En organisasjon som kommunistene brukte for å få kontroll på folket

 • 15. 
  15. Hva var grensen på antallet soldater Tyskland kunne verve i følge Versailles Traktaten
  • A. 

   100 000 soldater

  • B. 

   10 000 soldater

  • C. 

   1 000 000 soldater

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.