Kuiz Microsoft Excel

20 Questions | Attempts: 675

SettingsSettingsSettings
Kuiz Microsoft Excel - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Microsoft Excel ialah perisian ...................... *
  • A. 

   Grafik

  • B. 

   Pemprosesan Perkataan

  • C. 

   Hamparan Elektronik

  • D. 

   Animasi

 • 2. 
  Apakah format file bagi Microsoft Excel? *
  • A. 

   XLW/XLWX

  • B. 

   XLE/XLEX

  • C. 

   XLF/XLFX

  • D. 

   XLS/XLSX

 • 3. 
  Tombol pengurusan fail dokumen pada Microsof Office Excel berbentuk bulat dengan logo Office di tengahnya disebut .… *
  • A. 

   Excel Options

  • B. 

   Office Button

  • C. 

   Ribbon

  • D. 

   Tilte Bar

 • 4. 
  Ruangan pada worksheet yang berbentuk segi empat dan merupakan tempat kumpulan beberapa "cell" disebut …. *
  • A. 

   Sheet

  • B. 

   Column

  • C. 

   Range

  • D. 

   Pointer

 • 5. 
  Berikut ini yang merupakan alamat “cell”, yaitu .… *
  • A. 

   84

  • B. 

   3F

  • C. 

   B5

  • D. 

   BB

 • 6. 
  Salah satu cara menyimpan wordbook pada excel adalah dengan menggunakan …. *
  • A. 

   Ctrl+B

  • B. 

   Ctrl+P

  • C. 

   Ctrl+C

  • D. 

   Ctrl+S

 • 7. 
   Ikon “save”, “redo”, dan “undo” merupakan bahagian menu dari …. *
  • A. 

   Ribbon

  • B. 

   Office Button

  • C. 

   Quick Access Toolbar

  • D. 

   Titlebar

 • 8. 
  Ctrl+P adalah shortcut key untuk memunculkan kotak dialog …. *
  • A. 

   Customize

  • B. 

   Print

  • C. 

   Heater

  • D. 

   Page setup

 • 9. 
  Untuk mengubah satuan ukuran di dalam Excel, digunakan perintah …. *
  • A. 

   Start–Setting–Control Panel–Regional–Currency

  • B. 

   Office Button–Open

  • C. 

   Office Button–Excel Options–Save–Default File Location

  • D. 

   Office Button–Excel Options–Advanced–Display–Ruler Units

 • 10. 
  Ikon “Undo” berfungsi …. *
  • A. 

   Mencetak dokumen

  • B. 

   Menyimpan dokumen

  • C. 

   Memotong bahagian dari dokumen

  • D. 

   Membatalkan proses yang telah dijalankan

 • 11. 
  Jika anda menekan kekunci ............, "cell" menerima apa yang anda taip sebagai kandungannya. *
  • A. 

   Enter

  • B. 

   Ctrl + Enter

  • C. 

   Tab

  • D. 

   Insert

 • 12. 
  Seorang pengguna ingin mengeluarkan spreadsheet dari worksheet. Manakah urutan yang betul bagi peristiwa-peristiwa yang akan dilakukannya? *
  • A. 

   Pilih: File-Save As – Save As Type – Excel worksheet

  • B. 

   Pilih: Klik kanan pada “spreadsheet tab” dan pilih “DELETE”.

  • C. 

   Pilih: Kilk kanan pada “spreadsheet” dan pilih “ Insert – Entire Column”

  • D. 

   Tiada yang di atas

 • 13. 
  Rujukan sel untuk pelbagai sel-sel yang bermula dalam sel B1 dan sehingga ke ruangan sel G dan turun ke baris 10 adalah .... *
  • A. 

   G1-G10

  • B. 

   B1.G10

  • C. 

   B1;G10

  • D. 

   B1:G10

 • 14. 
  Fungsi dalam Excel yang digunakan mengira jumlah dari sekelompok nilai ialah …. *
  • A. 

   SUM

  • B. 

   AVERAGE

  • C. 

   MAX

  • D. 

   MIN

 • 15. 
  Untuk memindahkan atau menyalin worksheet, menu yang harus dipilih setelah klik kanan pada tab sheet adalah ….*
  • A. 

   Delete

  • B. 

   Rename

  • C. 

   Move or copy

  • D. 

   Paste

 • 16. 
  Manakah komponen berikut yang memaparkan “cell” yang sedang aktif? *
  • A. 

   Name box

  • B. 

   Formula bar

  • C. 

   Menu bar

  • D. 

   Status bar

 • 17. 
   Berapakah ketetapan “worksheet” bila memulakan Microsoft Excel. *
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 18. 
  Fungsi apakah yang akan dapat membahagikan paparan kepada 4 bahagian; *
  • A. 

   Split

  • B. 

   Hide

  • C. 

   Zoom

  • D. 

   Gridlines

 • 19. 
  Kekunci yang digunakan untuk mengubah maklumat dalam “cell” ialah.... *
  • A. 

   F1

  • B. 

   F2

  • C. 

   F3

  • D. 

   F4

 • 20. 
  Berikut adalah kombinasi kekunci yang digunakan untuk kembali ke “cell” A1. *
  • A. 

   PageUp (PgUp)

  • B. 

   Alt + PageUp

  • C. 

   Ctrl + Home

  • D. 

   Ctrl + Left Arrow

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.