Obn Hoofdstuk 5

26 Questions | Attempts: 875
Share

SettingsSettingsSettings
Obn Hoofdstuk 5 - Quiz

OBN Hoofdstuk 5


Questions and Answers
 • 1. 
  Bij het leasen van een IP-adres kan DHCP ook andere TCP/IP-instellingen doorgeven aan de clients. Op deze manier wilt u het IP-adres meegeven van de Default gateway.   Hoe stelt u dit in? 
  • A. 

   Door de betreffende optie te activeren in de Scope Options.

  • B. 

   Door de betreffende optie te activeren in de Server Options.

  • C. 

   Door de betreffende optie te installeren als een Exclusion.

  • D. 

   Door de betreffende optie te installeren als een Reservation.

 • 2. 
  Een client stuurt een verzoek om een IP-adres uit over het netwerk waarin deze is opgenomen. In het netwerk zijn verschillende DHCP-servers actief. Alle DHCP-servers bieden een IP-adres aan.   Welk aanbod wordt door de client geaccepteerd? 
  • A. 

   De client accepteert het aanbod van alle DHCP-servers.

  • B. 

   De client accepteert het eerste aanbod dat ontvangen wordt.

  • C. 

   De client accepteert het laatste aanbod dat ontvangen wordt.

  • D. 

   De client accepteert in dit geval geen aanbod en APIPA treedt in werking.

 • 3. 
  Er wordt een bericht verzonden van een zender naar één ontvanger.   Hoe wordt dit genoemd? 
  • A. 

   Broadcasting

  • B. 

   Unicasting

  • C. 

   Multicasting

 • 4. 
  Hoe installeert u DHCP? 
  • A. 

   Met het bijbehorende Setup-programma.

  • B. 

   Met Add or Remove Programs uit het Control Panel.

  • C. 

   Door de betreffende server role te installeren.

  • D. 

   Met de Device Manager.

 • 5. 
  Hoe wordt het zenden van een bericht naar alle hosts in het eigen subnet genoemd? 
  • A. 

   Unicasting

  • B. 

   Broadcasting

  • C. 

   Multicasting

 • 6. 
  In uw bedrijf worden de eerste 20 IP-adressen van uw netwerk gebruikt voor de DC’s. U wilt voorkomen dat deze IP-adressen aan andere machines worden uitgedeeld.   Hoe doet u dit? 
  • A. 

   Door op de DHCP-server de Server Options aan te passen.

  • B. 

   Door op de DHCP-server de scope waarin deze IP-adressen voorkomen te deactiveren.

  • C. 

   Door in de DHCP-scope een reservering aan te maken voor deze IP-adressen.

  • D. 

   Door in de DHCP-scope een uitsluiting op te nemen voor deze IP-adressen.

 • 7. 
  Kan één DHCP-server meerdere scopes bevatten? 
  • A. 

   Ja.

  • B. 

   Ja, maar alleen als het om een in AD geautoriseerde DHCP-server gaat.

  • C. 

   Ja, maar er kan maar één scope geactiveerd worden.

  • D. 

   Nee.

 • 8. 
  Normaal heeft u een goed werkende verbinding met uw netwerk. Bij het inloggen vanochtend krijgt u echter een foutmelding. Er is geen verbinding met de Domain Controller mogelijk. U bekijkt de IP-instellingen van uw machine en ziet dat deze IP-adres 169.254.1.188 gebruikt.   Wat weet u nu zeker? 
  • A. 

   De Default gateway is uitgevallen.

  • B. 

   De DNS-server is uitgevallen.

  • C. 

   De DHCP-server is uitgevallen.

  • D. 

   De Domain Controller is uitgevallen.

 • 9. 
  Op welk type Windows Server 2008-server kunt u geen door Active Directory geautoriseerde DHCP-server installeren? 
  • A. 

   Standalone server

  • B. 

   Member server

  • C. 

   Domain Controller

 • 10. 
  U heeft een scope aangemaakt op een DHCP-server. Vervolgens wilt u deze in bedrijf stellen.   Hoe heet dit laatste? 
  • A. 

   Automatiseren

  • B. 

   Activeren

  • C. 

   Autoriseren

  • D. 

   Authenticeren

 • 11. 
  U installeert een DHCP-server. Als u daarmee klaar bent wilt u de DHCP-server autoriseren. U ziet echter in het snelmenu van de DHCP-server de optie Authorize niet staan.   Wat heeft u fout gedaan? 
  • A. 

   U heeft DHCP op een standalone server geïnstalleerd.

  • B. 

   U heeft DHCP geïnstalleerd maar niet geactiveerd.

  • C. 

   U heeft DHCP geïnstalleerd maar niet geactiveerd.

  • D. 

   U heeft DHCP geïnstalleerd zonder NetBIOS.

 • 12. 
  U wilt de geïnstalleerde DHCP-server publiceren in AD.   Hoe heet dit proces? 
  • A. 

   Activeren

  • B. 

   Autoriseren

  • C. 

   Automatiseren

  • D. 

   Authenticeren

 • 13. 
  Uw collega en u zitten in twee verschillende gebouwen. Gisteren verliep het pingen naar het IP-adres van de PC van uw collega correct. Vandaag echter niet.   Wat is de meest waarschijnlijke reden hiervoor? 
  • A. 

   Uw collega heeft geen toegang tot uw subnetmasker.

  • B. 

   Uw collega heeft geen toegang tot uw DHCP-server.

  • C. 

   Uw collega heeft geen toegang tot uw DNS-server.

  • D. 

   Uw collega heeft geen toegang tot uw default gateway.

 • 14. 
  Welke service wordt gebruikt bij het dynamisch toekennen van IP-adressen? 
  • A. 

   DNS

  • B. 

   DHCP

  • C. 

   WINS

  • D. 

   NetBIOS

 • 15. 
  Waarvoor is APIPA ingevoerd? 
  • A. 

   Om clients automatisch van vaste IP-adressen te voorzien.

  • B. 

   Om dynamische TCP/IP-communicatie zonder DHCP mogelijk te maken.

  • C. 

   Om te zorgen dat DHCP de DNS-database kan updaten.

  • D. 

   Om te zorgen dat een client een aanbod van een DHCP-server kan weigeren.

 • 16. 
  Wanneer is een korte leaseduur handig? 
  • A. 

   Als er relatief weinig clients zijn en relatief weinig IP-adressen.

  • B. 

   Als er relatief veel clients zijn en relatief veel IP-adressen.

  • C. 

   Als er relatief weinig clients zijn en relatief veel IP-adressen.

  • D. 

   Als er relatief veel clients zijn en relatief weinig IP-adressen.

 • 17. 
  Wat heeft u nodig als u een reservation maakt? 
  • A. 

   Alleen het IP-adres dat u aan de client, waarvoor u de reservation maakt, wilt toekennen.

  • B. 

   Alleen het MAC-adres van de netwerkkaart van de client waarvoor u de reservation maakt.

  • C. 

   Zowel het toe te kennen IP-adres van de client als het MAC-adres van de netwerkkaart van de client.

  • D. 

   Het IP-adres van een DNS server.

  • E. 

   Het IP-adres van een DHCP server.

 • 18. 
  Wat is de maximaal in te stellen leaseperiode op een Windows Server 2003 DHCP-server? 
  • A. 

   100 dagen

  • B. 

   Ongeveer 1 jaar (365 dagen)

  • C. 

   Ongeveer 3 jaar (1000 dagen)

  • D. 

   Oneindig (Verloopt nooit)

 • 19. 
  Wat is een exclusion? 
  • A. 

   Hetzelfde als een reservation.

  • B. 

   Een client met een vast IP-adres.

  • C. 

   Een IP-adres dat niet kan worden geleased.

  • D. 

   Een IP-adres dat uitsluitend voor DC’s is bestemd.

 • 20. 
  Wat is een kenmerkend verschil tussen autoriseren en activeren op een DHCP-server? 
  • A. 

   Autoriseren slaat op de DHCP-server, activeren op een DHCP-scope.

  • B. 

   Activeren slaat op een DHCP-server, autoriseren op een DHCP-scope.

  • C. 

   Beiden slaan op een DHCP-server. Autoriseren gaat verder dan activeren.

  • D. 

   Beiden slaan op een DHCP-server. Autoriseren is veiliger dan activeren.

 • 21. 
  Wat is een voordeel van het gebruik van dynamische IP-adressen ten opzichte van statische IP-adressen? 
  • A. 

   Een keer ingesteld heeft u er geen omkijken meer naar.

  • B. 

   Het levert geen extra werk op voor de gebruikers.

  • C. 

   U hoeft niet elke host afzonderlijk te configureren.

  • D. 

   U hoeft niets meer te registreren.

 • 22. 
  Wat is een voordeel van het gebruik van dynamische IP-adressen ten opzichte van statische IP-adressen? 
  • A. 

   U vermijdt dat twee gebruikers hetzelfde IP-adres voor de DNS-server invullen.

  • B. 

   U vermijdt dat twee gebruikers hetzelfde IP-adres voor hun PC invullen.

  • C. 

   Een Default gateway is op clientmachines niet meer nodig.

  • D. 

   Een Preferred DNS-server is op clientmachines niet meer nodig.

 • 23. 
  Wat is het voordeel van het gebruik van dynamische IP-adressen ten opzichte van statische IP-adressen? 
  • A. 

   U weet zeker dat TCP/IP goed geïnstalleerd wordt op alle PC’s.

  • B. 

   Scopes instellen is in Windows Server 2003 veiliger dan handmatig IP-adressen uitdelen.

  • C. 

   Gebruikers hebben geen invloed meer op het toekennen van IP-adressen.

  • D. 

   Het instellen van allerlei clientopties op het netwerk verloopt veel makkelijker.

 • 24. 
  Wat moet u op een client in het tabblad General van het venster Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties selecteren om een IP-adres te verkrijgen van een DHCP-server? 
  • A. 

   Obtain an IP address automatically

  • B. 

   Use the following IP address

  • C. 

   Obtain DNS server address automatically

  • D. 

   Use the following DNS server addresses

 • 25. 
  Wat voorkomt u als u DHCP- de DNS-database laat updaten? 
  • A. 

   Dat de DNS-database redundant wordt.

  • B. 

   Dat de DNS-database inconsistent wordt.

  • C. 

   Dat de DNS-database fouttolerant wordt.

  • D. 

   Dat de DNS-database verwijderd wordt.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.