Obn Hoofdstuk 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mutekeidaishogun
M
Mutekeidaishogun
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,608
Questions: 15 | Attempts: 757

SettingsSettingsSettings
Obn Hoofdstuk 2 - Quiz

OBN Hoofdstuk 2


Questions and Answers
 • 1. 

  In een netwerk moeten de namen van de computers uniek zijn.   Wat betekent dit? 

  • A.

   De computernamen moeten drie van de tekens hoofdletters, kleine letters, cijfers en overige tekens bevatten.

  • B.

   De computernamen moeten een identificatienummer bevatten.

  • C.

   Er mogen slechts twee computernamen hetzelfde zijn.

  • D.

   Er mogen niet twee computers zijn met dezelfde naam.

  Correct Answer
  D. Er mogen niet twee computers zijn met dezelfde naam.
  Explanation
  This means that in a network, it is not allowed to have two computers with the same name.

  Rate this question:

 • 2. 

  Hoe heet een computer waarin meer dan één NIC is ingebouwd?

  • A.

   MultiNICed.

  • B.

   Multihomed.

  • C.

   Router.

  • D.

   Internetrouter.

  Correct Answer
  B. Multihomed.
  Explanation
  A computer with more than one NIC (Network Interface Card) is called a multihomed computer. This means that the computer is connected to multiple networks simultaneously, allowing it to communicate with different networks and devices.

  Rate this question:

 • 3. 

  Waarvan zijn het IPv4-adres en het subnetmasker instellingen?

  • A.

   Van de PC of server.

  • B.

   Van de NIC van de PC of server.

  • C.

   Van de naam van de PC of server.

  • D.

   Van de NIC-naam van de PC of server.

  Correct Answer
  B. Van de NIC van de PC of server.
  Explanation
  The IPv4 address and subnet mask settings are determined by the Network Interface Card (NIC) of the PC or server. The NIC is responsible for connecting the device to the network and it is through the NIC that the device obtains its IP address and subnet mask configuration. The NIC acts as the interface between the device and the network, allowing for communication and data transfer. Therefore, the correct answer is that the IPv4 address and subnet mask settings are determined by the NIC of the PC or server.

  Rate this question:

 • 4. 

  Direct na de installatie van Windows Server 2008 configureert u in het venster Initial Configuration Tasks de sectie 1 Provide Computer Information.   Welke instelling configureert u dan NIET?

  • A.

   Set time zone.

  • B.

   Configure refresh.

  • C.

   Configure networking.

  • D.

   Provide computer name and domain.

  Correct Answer
  B. Configure refresh.
  Explanation
  After installing Windows Server 2008, the "Initial Configuration Tasks" window allows you to configure various settings. In section 1, "Provide Computer Information," you need to provide the computer name and domain, set the time zone, and configure networking. However, you do not need to configure the refresh option in this section.

  Rate this question:

 • 5. 

  Het intypen van een IPv4-adres voor een Windows Server 2008-server doet u in een venster.   Welk venster is dat? 

  • A.

   Network Connections.

  • B.

   Local Area Connections Version 4 (TCP/IPv4) Properties.

  • C.

   Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties.

  • D.

   LanConnection Version 4 (TCP/IPv4) Properties.

  Correct Answer
  C. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties.
  Explanation
  The correct answer is "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" because when typing an IPv4 address for a Windows Server 2008 server, you would typically do it in the properties window of the Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) settings. This window allows you to configure the specific IPv4 address, subnet mask, default gateway, and DNS server settings for the server.

  Rate this question:

 • 6. 

  U weet zeker dat u geen devices in een Windows Server 2008 heeft die slecht functioneren.   Hoe kunt u dit controleren? 

  • A.

   Start via de Server Manager de Control Hardware Wizard.

  • B.

   Start via de Server Manager de Device Manager.

  • C.

   Met het programma Manage Your Server dat direct na de installatie van Windows Server 2008 te zien is.

  • D.

   Door op een website te zoeken naar niet-compatibele devices.

  Correct Answer
  B. Start via de Server Manager de Device Manager.
  Explanation
  You can check if there are any devices in a Windows Server 2008 that are functioning poorly by starting the Device Manager through the Server Manager. The Device Manager allows you to view and manage the hardware devices installed on the server, including identifying any devices that may be experiencing issues or errors.

  Rate this question:

 • 7. 

  U wilt een Windows Server 2008-server voorzien van een vast IPv4-adres.   Welk veld moet u dan ook verplicht vullen? 

  • A.

   Subnet mask

  • B.

   Default gateway

  • C.

   Preferred DNS-server

  • D.

   Alternate DNS-server

  Correct Answer
  A. Subnet mask
  Explanation
  To assign a static IPv4 address to a Windows Server 2008 server, the subnet mask field must be filled in. The subnet mask is used to determine the network portion of an IP address and the host portion. By specifying the subnet mask, the server can identify which part of the IP address is the network and which part is the host. This is necessary for proper communication and routing within the network.

  Rate this question:

 • 8. 

  Drie van de onderstaande zaken moet u instellen om peer-to-peer-communicatie mogelijk te maken.   Welke van de onderstaande zaken hoeft u NIET in te stellen?

  • A.

   De Network discovery.

  • B.

   Het PING-commando.

  • C.

   De File sharing.

  • D.

   Het Location type.

  Correct Answer
  B. Het PING-commando.
  Explanation
  To enable peer-to-peer communication, you need to set up network discovery, file sharing, and the location type. However, the PING command is not necessary to set up for peer-to-peer communication. PING is a network utility used to test the reachability of a host on an Internet Protocol (IP) network. It is not directly related to enabling peer-to-peer communication.

  Rate this question:

 • 9. 

  Op een standalone server is standaard het account Guest disabled.   Wat betekent dit?

  • A.

   Voor het account Guest moet eerst een password worden ingesteld.

  • B.

   Het password van het account Guest verloopt nooit.

  • C.

   Niemand kan met behulp van het account Guest inloggen.

  • D.

   Als iemand met het account Guest inlogt, krijgt deze slechts beperkte toegang.

  Correct Answer
  C. Niemand kan met behulp van het account Guest inloggen.
  Explanation
  This means that nobody can log in using the account Guest on a standalone server.

  Rate this question:

 • 10. 

  U gebruikt een wireless netwerk en u wilt een standalone server met dat netwerk verbinden.   Wat doet u dan als eerste?

  • A.

   U verbindt de NIC van de standalone server met de netwerkbekabeling.

  • B.

   U maakt met de standalone server verbinding met een WPA van het netwerk.

  • C.

   U maakt met de standalone server verbinding met een WAP van het netwerk.

  • D.

   U maakt met de standalone server verbinding met een PSK van het netwerk.

  Correct Answer
  C. U maakt met de standalone server verbinding met een WAP van het netwerk.
  Explanation
  The correct answer is "U maakt met de standalone server verbinding met een WAP van het netwerk." This is because a WAP (Wireless Access Point) is a device that allows wireless devices to connect to a wired network using Wi-Fi. In order for the standalone server to connect to the wireless network, it needs to establish a connection with the WAP. Connecting the NIC (Network Interface Card) of the standalone server to the network cabling would only be necessary if the server was connecting to the network through a wired connection. Making a connection with a WPA (Wi-Fi Protected Access) or a PSK (Pre-Shared Key) would be the steps taken after establishing a connection with the WAP.

  Rate this question:

 • 11. 

  Op een standalone server onder Windows Server 2008 bestaan machine local users.   Wat betekent dit?

  • A.

   Een machine local user mag de standalone server als Administrator beheren.

  • B.

   Een machine local user mag alleen maar werken met deze standalone server.

  • C.

   Een machine local user mag altijd op de standalone server inloggen.

  • D.

   Een machine local user staat op de standalone server in de SAM geregistreerd.

  Correct Answer
  D. Een machine local user staat op de standalone server in de SAM geregistreerd.
  Explanation
  This answer states that a machine local user is registered in the Security Accounts Manager (SAM) on the standalone server. The SAM is a database that stores local user accounts and their security information on a Windows operating system. Therefore, this answer correctly explains that a machine local user is registered in the SAM on the standalone server.

  Rate this question:

 • 12. 

  Gebruiker Doortje is een machine local user op een standalone server. U wilt weten van welke machine local groups gebruiker Doortje lid is.   Hoe komt u dit zo snel mogelijk te weten?

  • A.

   Door van alle machine local groups het tabblad Member Of van het eigenschappenvenster te bekijken.

  • B.

   Door van alle machine local groups het tabblad General van het eigenschappenvenster te bekijken.

  • C.

   Door van het user account van Doortje het tabblad Member Of van het eigenschappenvenster te bekijken.

  • D.

   Door van het user account van Doortje het tabblad General van het eigenschappenvenster te bekijken.

  Correct Answer
  C. Door van het user account van Doortje het tabblad Member Of van het eigenschappenvenster te bekijken.
  Explanation
  To quickly determine the machine local groups of user Doortje, you should view the "Member Of" tab in the properties window of Doortje's user account. This tab will display the groups that Doortje is a member of, allowing you to easily identify the machine local groups.

  Rate this question:

 • 13. 

  Met welke tabbladen van het eigenschappenvenster van een hardware device kunt u meestal een probleem met dat device oplossen?

  • A.

   Driver en Resources

  • B.

   General en Driver.

  • C.

   Advanced en Resources.

  • D.

   General en Resources.

  Correct Answer
  A. Driver en Resources
  Explanation
  De tabbladen "Driver" en "Resources" in het eigenschappenvenster van een hardware device bieden meestal de mogelijkheid om problemen met dat device op te lossen. Het tabblad "Driver" stelt gebruikers in staat om de driver van het apparaat bij te werken, te herstellen of opnieuw te installeren, wat vaak kan helpen bij het oplossen van problemen met het apparaat. Het tabblad "Resources" toont informatie over de bronnen die het apparaat gebruikt, zoals IRQ's en I/O-poorten, en kan helpen bij het opsporen van conflicten of het toewijzen van bronnen aan het apparaat.

  Rate this question:

 • 14. 

  Via welke container van de Server Manager kunt u de machine local users bekijken?

  • A.

   Roles.

  • B.

   Diagnostics.

  • C.

   Configuration.

  • D.

   Storage.

  Correct Answer
  C. Configuration.
  Explanation
  In the Server Manager, the Configuration container allows you to view the machine's local users. This container provides access to various configuration settings and options for managing the server.

  Rate this question:

 • 15. 

  Uw standalone server onder Windows Server 2008 is opgenomen in een werkgroep. In het venster Network van uw computer ziet u de andere computers van de werkgroep. Ook kunt u naar alle andere computers pingen. U dubbelklikt in het venster Network op de naam van een van de andere computers.   Wat krijgt u dan te zien?

  • A.

   De gedeelde bronnen op die computer.

  • B.

   De printers die op die computer zijn aangesloten.

  • C.

   Het bureaublad van die computer.

  • D.

   De map C:\WINDOWS van die computer.

  Correct Answer
  A. De gedeelde bronnen op die computer.
  Explanation
  When double-clicking on the name of one of the other computers in the Network window, you will see the shared resources on that computer. This means that you will be able to access files, folders, and other resources that have been shared by the user on that computer.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 03, 2011
  Quiz Created by
  Mutekeidaishogun
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.