Soalan Topikal Perkahwinan Dalam Islam

15 Questions | Total Attempts: 152

SettingsSettingsSettings
Soalan Topikal Perkahwinan Dalam Islam - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pernyataan manakah yang menerangkan tentang galakan berkahwin dalam Islam?
  • A. 

   Mendapatkan zuriat yang soleh

  • B. 

   Dikurniakan rezeki yang lebih

  • C. 

   Dapat menjalinkan silaturrahim

  • D. 

   Memperolehi kebahagian rumah tangga

 • 2. 
  Berapakah jumlah hukum dalam perkahwinan dalam Islam?
  • A. 

   6

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   3

 • 3. 
  Antara hikmah perkahwinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan rohani dan jasmani.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Perkahwinan dapat memupuk perasaan ................................ antara suami isteri
 • 5. 
  • Berkeinginan untuk berkahwin
  • Berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin
  • tidak dikhuatiri melakukan kezaliman terhadap pasangan
  Apakah hukum perkahwinan di atas?
  • A. 

   Haram

  • B. 

   Makruh

  • C. 

   Sunat

  • D. 

   Wajib

 • 6. 
  Perkahwinan pada bahasa bermaksud cantum atau himpunan
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 7. 
  Perkahwinan dapat menjauhkan seseorang daripada.........................
 • 8. 
  Apabila seseorang tiada perkara yang terdesak untuk berkahwin dan tidak pula yang mengharamkan untuk berkahwin.Nyatakan hukum bagi situasi di atas?
  • A. 

   Sunat

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Harus

  • D. 

   Makruh

 • 9. 
  Berdasarkan gambar berikut, hukum perkahwinan itu boleh menjadi kepada haramnya seseorang itu berkahwin?
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 10. 
  Tindakan....................akan dikenakan terhadap pasangan yang berkahwin tanpa mengikut Undang-undang Keluarga Islam
 • 11. 
  Jabatan Agama Islam bertanggungjawab mengadakan seminar dan ...........................untuk memberi penjelasan tentang Undang-undang Keluarga Islam. 
 • 12. 
  Masalah pergaulan bebas semakin menular di kalangan remaja, ini akan menyebabkan berlakunya.................................
 • 13. 
  Antara berikut merupakan kesan perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam, kecuali........
  • A. 

   Nikah tidak sah

  • B. 

   Dikenakan tindakan undang-undang

  • C. 

   Nama baik keluarga akan terpelihara

  • D. 

   Masyarakat kucar kacir

 • 14. 
  Nyatakan proses tersebut?
  • A. 

   Akad nikah

  • B. 

   Akad peminangan

  • C. 

   Akad melamar

  • D. 

   Akad jual beli

 • 15. 
  Tandakan (/) pada cadangan langkah-langkah menangani masalah perkahwinan yang tidak sah?
  • A. 

   Memperbanyakkan seminar dan kursus perkahwinan

  • B. 

   Memberikan penjelasan kepada ibubapa, masyarakat mengenai pelaksanaan perkahwinan yang sah mengikut syarak.

  • C. 

   Tindakan undang-undang yang lebih ketat terhadap pasangan yang berkahwin tidak ikut undang-undang keluarga Islam.

  • D. 

   Membiarkan fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja.

  • E. 

   Menetapkan kadar hantaran mas kahwin yang terlalu tinggi terhadap pasangan yang akan berkahwin.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.