Latihan Soal Membaca Jam Dalam Bahasa Inggris

10 Questions
Latihan Soal Membaca Jam Dalam Bahasa Inggris

Klik start untuk mulai mengerjakan!

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Jam 8 pagi = ....
  • A. 

   08.00 p.m.

  • B. 

   08.00 a.m.

  • C. 

   8 o’clock

 • 2. 
  Jam 12 malam = ...
  • A. 

   12.00 p.m.

  • B. 

   12.00 a.m.

  • C. 

   12 o’clock

  • D. 

   Midnight

 • 3. 
  Jam 10.16 = ... (American style)
  • A. 

   Ten – sixteen

  • B. 

   Ten past sixteen

  • C. 

   Ten to sixteen

 • 4. 
  Jam 05.28 = ... (British style)
  • A. 

   Twenty eight past five

  • B. 

   Twenty eight to five

  • C. 

   Five to twenty eight

  • D. 

   Five past twenty eight

 • 5. 
  Jam 06.48 = ... (British style)
  • A. 

   Twelve to seven

  • B. 

   Seven to twelve

  • C. 

   Forty eight to six

  • D. 

   Six to forty eight

 • 6. 
  Jam 07.55 = ... (British style)
  • A. 

   Five to seven

  • B. 

   Five to eight

  • C. 

   Fifty five to seven

  • D. 

   Fifty five to eight

 • 7. 
  Jam 11.30 = .... (British style)
  • A. 

   Thirty past eleven

  • B. 

   Thirty to twelve

  • C. 

   A half to twelve

  • D. 

   A half past eleven

  • E. 

   Semua jawaban salah

 • 8. 
  Jam 09.15 = .... (British style)
  • A. 

   Fifteen past nine

  • B. 

   A quarter past nine

 • 9. 
  Jam 08.30 = ... (American style)
  • A. 

   Eight – a half

  • B. 

   Eight – thirty

 • 10. 
  Jam 10.45 = ... (British style)
  • A. 

   Fifteen to eleven

  • B. 

   A quarter to eleven