Test Your Skillz (Random)

6 Questions | Total Attempts: 380

SettingsSettingsSettings
Test Your Skillz (Random) - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke påstander om avtaleekstinksjon er korrekte?
  • A. 

   Det er et gjennomgående vilkår at B er i aktsom god tro om tidligere rettstiftelser i formuesgodet

  • B. 

   Det er et gjennomgående vilkår at B er legitimert til å disponere over formuesgodet

  • C. 

   Hvis A stjeler et formuesgode fra H, kan B aldri ekstingvere H's rett

  • D. 

   Avtaleekstinksjon krever hjemmel i lov

  • E. 

   B må gjennomføre en eller annen form for sikringsakt

  • F. 

   Reglene om avtaleekstinksjon begrunnes i notoritetshensynet

  • G. 

   Reglene om avtaleekstinksjon begrunnes i legitimasjonshensynet

 • 2. 
  Avtaleekstinksjon forutsetter at A er legitimert, B er i [Blank] og gjennomfører en [Blank]
 • 3. 
  Kreditor trenger ikke å være i god tro for å ekstingvere S's rett. Fleip eller fakta?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Peder får utlegg i et enkelt pengekrav. Hvordan kan han oppnå rettsvern mot senere kreditorbeslag i pengekravet?
  • A. 

   Registrering i løsøreregisteret

  • B. 

   Notifikasjon av debitor cessus

  • C. 

   Registrering i grunnboka

  • D. 

   Overlevering av det dokumentet kravet er skrevet på

  • E. 

   Peder kan ikke få rettsvern. Han må inndrive kravet med en gang

  • F. 

   Utleggspant har rettsvern uten særskilt rettsvernsakt

 • 5. 
  Peder kjøpte en fast eiendom av Lars. Før Peder rakk å tinglyse, solgte Lars eiendommen til Marte også. Marte stresset heller ikke med å tinglyse kjøpet. Deretter fikk Peder vite om overdragelsen fra Lars til Marte, og skyndte seg dermed med å tinglyse kjøpet sitt. Marte tinglyste like etterpå, uten kunnskap til at Peder hadde kjøpt eiendommen først. Er Peder eier av eiendommen?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Kanskje. Det beror på om Peder tinglyste elektronisk eller med brev

  • D. 

   Kanskje. Vi kan ikkje seie noko heilt sikkert i desse dagar. Sånn er det blitt!

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.