Test Your Skillz (Random)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Knutsern_32
K
Knutsern_32
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,487
Questions: 6 | Attempts: 539

SettingsSettingsSettings
Test Your Skillz (Random) - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Hvilke påstander om avtaleekstinksjon er korrekte?

  • A.

   Det er et gjennomgående vilkår at B er i aktsom god tro om tidligere rettstiftelser i formuesgodet

  • B.

   Det er et gjennomgående vilkår at B er legitimert til å disponere over formuesgodet

  • C.

   Hvis A stjeler et formuesgode fra H, kan B aldri ekstingvere H's rett

  • D.

   Avtaleekstinksjon krever hjemmel i lov

  • E.

   B må gjennomføre en eller annen form for sikringsakt

  • F.

   Reglene om avtaleekstinksjon begrunnes i notoritetshensynet

  • G.

   Reglene om avtaleekstinksjon begrunnes i legitimasjonshensynet

  Correct Answer(s)
  A. Det er et gjennomgående vilkår at B er i aktsom god tro om tidligere rettstiftelser i formuesgodet
  E. B må gjennomføre en eller annen form for sikringsakt
  G. Reglene om avtaleekstinksjon begrunnes i legitimasjonshensynet
  Explanation
  Avtaleekstinksjon refers to the termination of a legal agreement. The correct answer states that it is a consistent requirement for B (the party terminating the agreement) to be in good faith and have knowledge of previous legal rights in the asset. Additionally, B must perform some form of security action. The rules of avtaleekstinksjon are based on the principle of legitimacy, which means that the party terminating the agreement must have the authority to do so.

  Rate this question:

 • 2. 

  Avtaleekstinksjon forutsetter at A er legitimert, B er i ________ og gjennomfører en ________

  Correct Answer(s)
  god tro
  sikringsakt
  Explanation
  The correct answer is "god tro, sikringsakt". This means that the termination of the agreement requires that party A is acting in good faith, party B is in possession, and a security action is being carried out. In other words, for the termination to be valid, party A must have a legitimate reason to terminate the agreement, party B must have the right to possess the subject matter of the agreement, and a security action must be executed.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kreditor trenger ikke å være i god tro for å ekstingvere S's rett. Fleip eller fakta?

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is true because in order for a creditor to extinguish S's right, it is not necessary for them to be acting in good faith. This means that even if the creditor is aware that they are wrongfully extinguishing S's right, it will still be considered valid.

  Rate this question:

 • 4. 

  Peder får utlegg i et enkelt pengekrav. Hvordan kan han oppnå rettsvern mot senere kreditorbeslag i pengekravet?

  • A.

   Registrering i løsøreregisteret

  • B.

   Notifikasjon av debitor cessus

  • C.

   Registrering i grunnboka

  • D.

   Overlevering av det dokumentet kravet er skrevet på

  • E.

   Peder kan ikke få rettsvern. Han må inndrive kravet med en gang

  • F.

   Utleggspant har rettsvern uten særskilt rettsvernsakt

  Correct Answer(s)
  A. Registrering i løsøreregisteret
  B. Notifikasjon av debitor cessus
  Explanation
  Se pantel. § 5-7 (5) og (6)

  Rate this question:

 • 5. 

  Peder kjøpte en fast eiendom av Lars. Før Peder rakk å tinglyse, solgte Lars eiendommen til Marte også. Marte stresset heller ikke med å tinglyse kjøpet. Deretter fikk Peder vite om overdragelsen fra Lars til Marte, og skyndte seg dermed med å tinglyse kjøpet sitt. Marte tinglyste like etterpå, uten kunnskap til at Peder hadde kjøpt eiendommen først. Er Peder eier av eiendommen?

  • A.

   Ja

  • B.

   Nei

  • C.

   Kanskje. Det beror på om Peder tinglyste elektronisk eller med brev

  • D.

   Kanskje. Vi kan ikkje seie noko heilt sikkert i desse dagar. Sånn er det blitt!

  Correct Answer
  A. Ja
  Explanation
  UP: Peder erverver først i tid => best i rett
  Unt: Avtaleekstinksjon etter tgl. §§ 20 og 21. Marte ekstigverer ikke pga hun registrerer sist i tid.

  Kanskje gikk du i fella, og la til grunn at Peder var i ond tro, jf tgl. § 21 (1). Godtrokravet gjelder bare for "eldre rettstiftelser"

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.