Bhs Jawa Kelas 4 Semester2

8 Questions | Total Attempts: 809

SettingsSettingsSettings
Bhs Jawa Kelas 4 Semester2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Adhiku yen mangan sedin ping telu. Tembung mangan iku asale saka tembung lingga  ...
  • A. 

   Managan

  • B. 

   Pangan

  • C. 

   Pakan

  • D. 

   Mangani

 • 2. 
  Blimbingku sing kowenehi mau durung .... tutugane ukara ing nduwur sing mathuk yaiku...
  • A. 

   Dakpangan

  • B. 

   Kopangan

  • C. 

   Dipangan

  • D. 

   Mangan

 • 3. 
  Vitamin C sing emot ing blimbing iju gedhe banget.tembung emot mathuk e oleh wuwuhan wujud ....
  • A. 

   Ater-ater ka-

  • B. 

   Ater ater ko-

  • C. 

   Seselan

  • D. 

   Penambang

 • 4. 
  Berase ginawakake menyang daleme mbah putri. Tembung ginawakake ing ukara iku asale saka tembung lingga ...
  • A. 

   Gawa

  • B. 

   Gawakake

  • C. 

   Nggawa

  • D. 

   Ginawa

 • 5. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Dungo muga muga kowe tansah sehat wal afiat. Tembung dungo yen oleh wuwuhan. Mathuke muni...
  • A. 

   Ndonga

  • B. 

   Dakdongaake

  • C. 

   Kodongaake

  • D. 

   Dinonga

 • 7. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.